FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Ana Ježovita

ajezovita@foi.unizg.hr

Odjel


Katedra za gospodarstvo

Kolegij Studij Uloga
Analiza financijskih izvještaja Ekonomika poduzetništva Nositelj
Revizija Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Analiza financijskih izvještaja Ekonomika poduzetništva Nositelj
Revizija Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Analiza financijskih izvještaja Ekonomika poduzetništva Nositelj
Revizija Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Analiza financijskih izvještaja Ekonomika poduzetništva Nositelj
Revizija Ekonomika poduzetništva Nositelj
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh