FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Amalija Koren Cavaleiro, univ. spec. pol.

Istraživač/stručnjak
akoren@foi.unizg.hr
+385 42 390814
QR code

Odjel


Centar za podršku studentima i razvoj karijera

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

1. kat Istočno krilo

Odjel / Centar broj 46

Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh