FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Anamarija Jelaković, mag. oec.

Asistentica
anajelako@foi.unizg.hr
+385 42 390893
QR code

Odjel


Katedra za organizaciju

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 2

1. kat

Kabinet/ured broj 105

Konzultacije


utorak

12:00 - 14:00

utorak

15:00 - 16:00

četvrtak

10:00 - 12:30

Kolegij Studij Uloga
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Mikroekonomija Ekonomika poduzetništva Demonstrator
Osnove ekonomije Ekonomika poduzetništva Demonstrator
Kolegij Studij Uloga
Mikroekonomija Ekonomika poduzetništva Demonstrator
Osnove ekonomije Ekonomika poduzetništva Demonstrator
Kolegij Studij Uloga
Mikroekonomija Ekonomika poduzetništva Demonstrator
Osnove ekonomije Ekonomika poduzetništva Demonstrator
Kolegij Studij Uloga
Mikroekonomija Ekonomika poduzetništva Demonstrator
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh