FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak

Redovita prof. - Trajno zvanje
blazenka.divjak@foi.unizg.hr
+385 42 390842
QR code

Odjel


Katedra za kvantitativne metode

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

2. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 82

Konzultacije


utorak

11:00 - 11:30

srijeda

15:00 - 16:30

Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Diskretne strukture s teorijom grafova Diplomski studij informatike Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Odabrana poglavlja linearne algebre i diskretne matematike Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Projektni ciklusi u znanosti i razvoju Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Pedagoško - psihološko - didaktičko - metodičko obrazovanje Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Diskretne strukture s teorijom grafova Diplomski studij informatike Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Odabrana poglavlja linearne algebre i diskretne matematike Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Projektni ciklusi u znanosti i razvoju Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Pedagoško - psihološko - didaktičko - metodičko obrazovanje Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Diskretne strukture s teorijom grafova Diplomski studij informatike Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Matematika PITUP Varaždin Nositelj
Matematika PITUP Križevci Nositelj
Matematika PITUP Sisak Nositelj
Matematika PITUP Zabok Nositelj
Odabrana poglavlja linearne algebre i diskretne matematike Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Projektni ciklusi u znanosti i razvoju Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Pedagoško - psihološko - didaktičko - metodičko obrazovanje Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Diskretne strukture s teorijom grafova Diplomski studij informatike Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Matematika PITUP Varaždin Nositelj
Matematika PITUP Križevci Nositelj
Matematika PITUP Sisak Nositelj
Matematika PITUP Zabok Nositelj
Odabrana poglavlja linearne algebre i diskretne matematike Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Projektni ciklusi u znanosti i razvoju Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Pedagoško - psihološko - didaktičko - metodičko obrazovanje Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Diskretne strukture s teorijom grafova Diplomski studij informatike Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Matematika PITUP Varaždin Nositelj
Matematika PITUP Križevci Nositelj
Matematika PITUP Sisak Nositelj
Matematika PITUP Zabok Nositelj
Odabrana poglavlja linearne algebre i diskretne matematike Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Projektni ciklusi u znanosti i razvoju Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Pedagoško - psihološko - didaktičko - metodičko obrazovanje Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Diskretne strukture s teorijom grafova Diplomski studij informatike Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Odabrana poglavlja linearne algebre i diskretne matematike Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Projektni ciklusi u znanosti i razvoju Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Pedagoško - psihološko - didaktičko - metodičko obrazovanje Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Diskretne strukture s teorijom grafova Diplomski studij informatike Nositelj
Upravljanje projektnim ciklusom Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Odabrana poglavlja linearne algebre i diskretne matematike Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Projektni ciklusi u znanosti i razvoju Poslijediplomski doktorski studij Nositelj

Istraživački projekt: http://higherdecision.foi.hr

Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh