FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Barbara Šlibar, mag. inf.

Asistentica
bslibar@foi.unizg.hr
+385 42 390 847
QR code

Odjel


Katedra za organizaciju

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

3. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 97

Konzultacije


ponedjeljak

13:00 - 16:00

srijeda

14:00 - 15:30

Kolegij Studij Uloga
Informacijski sustavi u uredskom poslovanju Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Obrada teksta i slike Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno odlučivanje Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno odlučivanje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Obrada teksta i slike Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Obrada teksta i slike Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Demonstrator
Kolegij Studij Uloga
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Demonstrator
Kolegij Studij Uloga
Odabrana poglavlja matematike Informacijski/Poslovni sustavi Demonstrator
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh