FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Dušan Munđar, univ. spec. actuar. math.

dmundjar@foi.unizg.hr
+385 42 390849
QR code

Odjel


Katedra za kvantitativne metode | Vanjski suradnik

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

3. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 101

Konzultacije


ponedjeljak

12:00 - 14:15

Dodatni termini prema dogovoru e-mailom

Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika PITUP Varaždin Izvođač
Financijska matematika PITUP Križevci Izvođač
Matematika PITUP Križevci Izvođač
Financijska matematika PITUP Sisak Izvođač
Matematika PITUP Sisak Izvođač
Financijska matematika PITUP Zabok Izvođač
Matematika PITUP Zabok Izvođač
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika PITUP Varaždin Izvođač
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Financijska matematika PITUP Križevci Izvođač
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Križevci Izvođač
Financijska matematika PITUP Sisak Izvođač
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Sisak Izvođač
Financijska matematika PITUP Zabok Izvođač
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Zabok Izvođač
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Statistička analiza podataka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Financijska matematika PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Financijska matematika PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Financijska matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Financijska matematika PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Financijska matematika PITUP Varaždin Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Varaždin Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh