FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Davor Zoričić

dzoricic@foi.unizg.hr

Odjel


Katedra za gospodarstvo | Vanjski suradnik

Kolegij Studij Uloga
Poduzetničke financije Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Poduzetničke financije Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Poduzetničke financije Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Poduzetničke financije Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Poduzetničke financije Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Osobne financije Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Osobne financije Ekonomika poduzetništva Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh