FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Emina Crleni, mag. oec.

ecrleni@foi.unizg.hr

Odjel


Katedra za organizaciju | Vanjski suradnik

Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh