FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Ivana Dvorski Lacković, dipl. oec.

Asistentica
ivana.dvorski@foi.unizg.hr
+385 42 390848
QR code

Odjel


Katedra za gospodarstvo

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

3. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 99

Konzultacije


utorak

08:00 - 10:00

srijeda

08:00 - 10:00

srijeda

14:00 - 16:00

Kolegij Studij Uloga
Logistika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovna ekonomija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Međunarodno poslovanje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Transport i špedicija Ekonomika poduzetništva Suradnik
Vanjskotrgovinsko poslovanje Diplomski studij informatike Suradnik
Ekonomija za poduzetnike Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Logistika Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Regionalne ekonomske integracije Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Logistika PITUP Varaždin Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Varaždin Suradnik
Poslovna ekonomija PITUP Varaždin Suradnik
Logistika PITUP Križevci Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Križevci Suradnik
Logistika PITUP Sisak Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Sisak Suradnik
Logistika PITUP Zabok Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Zabok Suradnik
Poslovna ekonomija PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Logistika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovna ekonomija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Međunarodno poslovanje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Transport i špedicija Ekonomika poduzetništva Suradnik
Vanjskotrgovinsko poslovanje Diplomski studij informatike Suradnik
Ekonomija za poduzetnike Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Logistika Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Logistika PITUP Varaždin Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Varaždin Suradnik
Poslovna ekonomija PITUP Varaždin Suradnik
Logistika PITUP Križevci Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Križevci Suradnik
Logistika PITUP Sisak Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Sisak Suradnik
Logistika PITUP Zabok Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Zabok Suradnik
Poslovna ekonomija PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Logistika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovna ekonomija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Međunarodno poslovanje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Osnove poduzetništva Ekonomika poduzetništva Suradnik
Transport i špedicija Ekonomika poduzetništva Suradnik
Vanjskotrgovinsko poslovanje Diplomski studij informatike Suradnik
Ekonomija za poduzetnike Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Logistika Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Logistika PITUP Varaždin Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Varaždin Suradnik
Poslovna ekonomija PITUP Varaždin Suradnik
Logistika PITUP Križevci Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Križevci Suradnik
Logistika PITUP Sisak Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Sisak Suradnik
Logistika PITUP Zabok Suradnik
Međunarodna trgovina PITUP Zabok Suradnik
Poslovna ekonomija PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Poduzetništvo Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovna ekonomija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Osnove poduzetništva Ekonomika poduzetništva Suradnik
Ekonomija za poduzetnike Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Marketing baze podataka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poslovna ekonomija PITUP Varaždin Suradnik
Poslovna ekonomija PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Poduzetništvo Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovna ekonomija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Osnove poduzetništva Ekonomika poduzetništva Suradnik
Ekonomija za poduzetnike Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poslovna ekonomija PITUP Varaždin Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh