FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Doc. dr. sc. Ivan Malbašić

Docent
ivan.malbasic@foi.unizg.hr
+385 42 390838
QR code

Odjel


Katedra za organizaciju

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

2. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 78

Konzultacije


ponedjeljak

14:00 - 16:00

četvrtak

08:00 - 09:00

Kolegij Studij Uloga
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Menadžment malog poduzeća Ekonomika poduzetništva Nositelj
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Nositelj
Javni menadžment Diplomski studij informatike Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Menadžerska komunikacija i vodstvo Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Menadžment malog poduzeća Ekonomika poduzetništva Nositelj
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Nositelj
Javni menadžment Diplomski studij informatike Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Menadžerska komunikacija i vodstvo Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Menadžment malog poduzeća Ekonomika poduzetništva Nositelj
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Nositelj
Javni menadžment Diplomski studij informatike Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Menadžerska komunikacija i vodstvo Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Nositelj
Menadžment malog poduzeća Ekonomika poduzetništva Nositelj
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Nositelj
Javni menadžment Diplomski studij informatike Suradnik
Menadžerska komunikacija i vodstvo Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Nositelj
Menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Menadžment malog poduzeća Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij informatike Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Menadžerska komunikacija i vodstvo Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Organizacija i organizacijski razvoj PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Organizacija i organizacijski razvoj PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Organizacija i organizacijski razvoj PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Organizacija i organizacijski razvoj PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij informatike Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Menadžment PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Organizacija i organizacijski razvoj PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Organizacija i organizacijski razvoj PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Organizacija i organizacijski razvoj PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Menadžment PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Organizacija i organizacijski razvoj PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem

OBRAZOVANJE

 • 2015. doktor znanosti (dr. sc.)
  Ekonomsko-poslovni fakultet Sveučilišta u Mariboru:
  poslijediplomski doktorski studij "Ekonomske i poslovne znanosti"
 • 2010. sveučilišni specijalist poslovne ekonomije (univ. spec. oec.)
  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
  poslijediplomski specijalistički studij "Organizacija i menadžment"
 • 2005. magistar informatike (mag. inf.)
  Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu:
  diplomski studij "Informacijski sustavi"
   

 

RADNO ISKUSTVO

 • 2016 - danas: docent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
 • 2015 - 2016: poslijedoktorand / viši asistent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
 • 2009 - 2015: znanstveni novak / asistent na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu
 • 2005 - 2009: različiti poslovi u privredi (voditelj nabave, voditelj informatičkog marketinga)
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh