FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Ivana Fojs, mag. oec.

Asistentica
ivfojs@foi.unizg.hr
+385 42 390888
QR code

Odjel


Katedra za gospodarstvo

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 2

2. kat

Kabinet/ured broj 207

Konzultacije


ponedjeljak

09:00 - 10:00

srijeda

09:00 - 11:00

četvrtak

09:00 - 11:00

Kolegij Studij Uloga
Osnove ekonomije Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poduzetništvo Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno planiranje i projekti Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Mikroekonomija Ekonomika poduzetništva Suradnik
Osnove poduzetništva Ekonomika poduzetništva Suradnik
Mala i srednja poduzeća u EU Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Osnove ekonomije Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poduzetništvo Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno planiranje i projekti Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Mikroekonomija Ekonomika poduzetništva Suradnik
Osnove poduzetništva Ekonomika poduzetništva Suradnik
Mala i srednja poduzeća u EU Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Primijenjena mikroekonomija Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh