FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Jelena Gusić, mag. math.

Predavačica
jelena.gusic@foi.unizg.hr
+385 42 390863
QR code

Odjel


Katedra za kvantitativne metode

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

1. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 153

Konzultacije


utorak

09:00 - 10:30

petak

16:00 - 17:00

Kolegij Studij Uloga
Primjenjene metode istraživanja u društvenim znanostima Diplomski studij informatike Suradnik
Statistička analiza podataka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Statistika Vojno vođenje i upravljanje Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Statistika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Statistika Ekonomika poduzetništva Suradnik
Statističke metode za informatičare Diplomski studij informatike Suradnik
Statistika PITUP Križevci Suradnik
Statistika PITUP Sisak Suradnik
Statistika PITUP Zabok Suradnik
Statistika Vojno vođenje i upravljanje Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Statistika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Statistika Ekonomika poduzetništva Suradnik
Statističke metode za informatičare Diplomski studij informatike Suradnik
Statistička analiza podataka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Statistika PITUP Križevci Suradnik
Statistika PITUP Sisak Suradnik
Statistika PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Statistika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Statistika Ekonomika poduzetništva Suradnik
Statističke metode za informatičare Diplomski studij informatike Suradnik
Statistika PITUP Varaždin Suradnik
Statistika PITUP Križevci Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Statistika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Statistika Ekonomika poduzetništva Suradnik
Statistika PITUP Varaždin Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Statistika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Statistika Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Statistika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Statistika Ekonomika poduzetništva Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh