FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Karolina Kokot, mag. oec.

Asistentica
kkokot@foi.unizg.hr
+385 42 390888
QR code

Odjel


Katedra za organizaciju

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 2

2. kat

Kabinet/ured broj 207

Konzultacije


utorak

14:00 - 16:00

srijeda

10:00 - 12:00

četvrtak

09:00 - 10:00

Kolegij Studij Uloga
Financijske institucije i tržište kapitala Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Financijske institucije i tržišta Ekonomika poduzetništva Suradnik
Korporacijsko upravljanje Diplomski studij informatike Suradnik
Strategijski menadžment Diplomski studij informatike Suradnik
Korporacijsko upravljanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Strategija upravljanja ljudskim potencijalima Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Upravljanje institucionalnim investitorima Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Financije poduzeća PITUP Varaždin Suradnik
Financije poduzeća PITUP Križevci Suradnik
Financije poduzeća PITUP Sisak Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Financijske institucije i tržište kapitala Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Korporacijsko upravljanje Diplomski studij informatike Suradnik
Strategijski menadžment Diplomski studij informatike Suradnik
Korporacijsko upravljanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Strategija upravljanja ljudskim potencijalima Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Upravljanje institucionalnim investitorima Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Financije poduzeća PITUP Varaždin Suradnik
Financije poduzeća PITUP Križevci Suradnik
Financije poduzeća PITUP Sisak Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh