FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Prof. dr. sc. Marijan Cingula

mcingula@efzg.hr

Odjel


Katedra za organizaciju | Vanjski suradnik

Kolegij Studij Uloga
Poslovna strategija i politika Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Menadžment poslovnih sustava Menadžment poslovnih sustava Nositelj
Strategija organizacijskog oblikovanja Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Poslovna strategija i politika Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Menadžment poslovnih sustava Menadžment poslovnih sustava Nositelj
Strategija organizacijskog oblikovanja Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Poslovna strategija i politika Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Menadžment poslovnih sustava Menadžment poslovnih sustava Nositelj
Strategija organizacijskog oblikovanja Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Poslovna strategija i politika Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Menadžment poslovnih sustava Menadžment poslovnih sustava Nositelj
Strategija organizacijskog oblikovanja Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Poslovno planiranje i projekti Ekonomika poduzetništva Nositelj
Poslovna strategija i politika Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Menadžment poslovnih sustava Menadžment poslovnih sustava Nositelj
Strategija organizacijskog oblikovanja Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Poslovno planiranje i projekti Ekonomika poduzetništva Nositelj
Poslovna strategija i politika Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Menadžment poslovnih sustava Menadžment poslovnih sustava Nositelj
Strategija organizacijskog oblikovanja Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Poslovno planiranje i projekti Ekonomika poduzetništva Nositelj
Poslovna strategija i politika Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba Nositelj
Menadžment poslovnih sustava Menadžment poslovnih sustava Nositelj
Strategija organizacijskog oblikovanja Poslijediplomski doktorski studij Nositelj
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh