FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Marija Jakuš, dipl. inž.

Predavačica
mjakus@foi.unizg.hr
+385 42 390856
QR code

Odjel


Katedra za kvantitativne metode

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

3. kat Istočno krilo

Kabinet/ured broj 109

Konzultacije


ponedjeljak

18:00 - 18:30

srijeda

13:00 - 15:00

petak

11:00 - 12:00

Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 1 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Nositelj
Matematika PITUP Križevci Nositelj
Matematika PITUP Sisak Nositelj
Matematika PITUP Zabok Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 1 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Nositelj
Matematika PITUP Križevci Nositelj
Matematika PITUP Sisak Nositelj
Matematika PITUP Zabok Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 1 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 1 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 1 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika za ekonomiste 2 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika za ekonomiste 1 Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika Ekonomika poduzetništva Suradnik
Matematika PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Križevci Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Sisak Suradnik s ovlaštenjem
Matematika PITUP Zabok Suradnik s ovlaštenjem
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh