FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Nikolina Posarić, mag. oec.

Asistentica
niposari@foi.unizg.hr
+385 42 390893
QR code

Odjel


Katedra za organizaciju

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 2

1. kat

Kabinet/ured broj 105

Konzultacije


ponedjeljak

12:00 - 14:30

utorak

14:00 - 16:00

Kolegij Studij Uloga
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij informatike Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij informatike Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Organizacija Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij informatike Suradnik
Javni menadžment Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Organizacija i menadžment Ekonomika poduzetništva Suradnik
Organizacijsko ponašanje Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Upravljačko računovodstvo Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Demonstrator
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh