FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Nikola Garafolić, mag. inf.

Istraživač/stručnjak
nikola.garafolic@foi.unizg.hr
+385 42 390831
QR code
Kolegij Studij Uloga
Uvod u operacijske sustave PITUP Varaždin Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Križevci Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Sisak Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Sigurnost informacijskih sustava Diplomski studij informatike Suradnik
Uvod u operacijske sustave PITUP Varaždin Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Križevci Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Sisak Suradnik
Sigurnost informacijskih sustava PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Uvod u operacijske sustave PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh