FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Doc. dr. sc. Nikola Kadoić

Docent
Nikola.Kadoic@foi.unizg.hr
+385 42 390857
QR code

Odjel


Katedra za organizaciju

Katedra za kvantitativne metode | Pridruženi član

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

3. kat Istočno krilo

Kabinet/ured broj 110

Konzultacije


ponedjeljak

10:00 - 11:00

utorak

16:00 - 17:00

srijeda

10:00 - 11:00

Kolegij Studij Uloga
Poslovno odlučivanje Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno odlučivanje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Teorija odlučivanja Diplomski studij informatike Suradnik
Analiza poslovnih odluka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Društvene inovacije Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik
Analiza odluka Vojno vođenje i upravljanje Suradnik
Analiza odluka Vojno inženjerstvo Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Poslovno odlučivanje Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno odlučivanje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Teorija odlučivanja Diplomski studij informatike Suradnik
Analiza poslovnih odluka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik
Analiza odluka Vojno inženjerstvo Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Poslovno odlučivanje Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno odlučivanje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Teorija odlučivanja Diplomski studij informatike Suradnik
Analiza poslovnih odluka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Poslovno odlučivanje Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno odlučivanje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Mjerenje organizacijskih performansi Diplomski studij informatike Suradnik
Teorija odlučivanja Diplomski studij informatike Suradnik
Analiza poslovnih odluka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Poslovno odlučivanje Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno odlučivanje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Mjerenje organizacijskih performansi Diplomski studij informatike Suradnik
Teorija odlučivanja Diplomski studij informatike Suradnik
Analiza poslovnih odluka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik
Analiza odluka Vojno inženjerstvo Izvođač
Kolegij Studij Uloga
Poslovno odlučivanje Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno odlučivanje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Mjerenje organizacijskih performansi Diplomski studij informatike Suradnik
Teorija odlučivanja Diplomski studij informatike Suradnik
Analiza poslovnih odluka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Poslovno odlučivanje Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno odlučivanje Ekonomika poduzetništva Suradnik
Teorija odlučivanja Diplomski studij informatike Suradnik
Analiza poslovnih odluka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Varaždin Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Križevci Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Sisak Suradnik
Kvantitativni menadžment PITUP Zabok Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh