FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Nika Šimurina

nsimurina1@foi.unizg.hr

Odjel


Katedra za gospodarstvo | Vanjski suradnik

Kolegij Studij Uloga
Porezni sustavi Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Porezni sustavi Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Porezni sustavi Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Porezni sustavi Ekonomika poduzetništva Nositelj
Kolegij Studij Uloga
Porezni sustavi Ekonomika poduzetništva Nositelj
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh