FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Dr. sc. Petra Žugec

Viša asistentica/poslijedoktorandica
pzugec@foi.unizg.hr
+385 42 390870
QR code

Odjel


Katedra za kvantitativne metode

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

1. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 162

Konzultacije


ponedjeljak

14:00 - 16:00

srijeda

09:00 - 12:00

Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Operacijska istraživanja 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Financijska matematika PITUP Varaždin Suradnik s ovlaštenjem
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Financijska matematika PITUP Varaždin Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Financijska matematika PITUP Varaždin Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Matematika 1 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Financijska matematika PITUP Varaždin Suradnik
Financijska matematika PITUP Sisak Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Matematika 2 Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Financijska matematika PITUP Varaždin Suradnik
Financijska matematika PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Financijska matematika Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Financijska matematika PITUP Zabok Suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh