FOI nastava
FOI logo
Slika nastavnika

Dr. sc. Tamara Šmaguc

Asistentica
tamara.smaguc@foi.unizg.hr
+385 42 390873
QR code

Odjel


Katedra za gospodarstvo

Lokacija


Fakultet organizacije i informatike, zgrada 1

1. kat Južno krilo

Kabinet/ured broj 156

Konzultacije


ponedjeljak

09:00 - 11:30

utorak

14:00 - 16:00

Kolegij Studij Uloga
Makroekonomika za poduzetnike Ekonomika poduzetništva Suradnik
Osnove ekonomije Ekonomika poduzetništva Suradnik
Mala i srednja poduzeća u EU Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poduzetničke strategije Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Varaždin Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Križevci Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Sisak Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Osnove ekonomije Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno planiranje i projekti Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Makroekonomika za poduzetnike Ekonomika poduzetništva Suradnik
Osnove ekonomije Ekonomika poduzetništva Suradnik
Mala i srednja poduzeća u EU Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poduzetničke strategije Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Varaždin Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Križevci Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Sisak Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Osnove ekonomije Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno planiranje i projekti Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Makroekonomika za poduzetnike Ekonomika poduzetništva Suradnik
Mala i srednja poduzeća u EU Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poduzetničke strategije Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Primijenjena mikroekonomija Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Varaždin Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Križevci Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Sisak Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Marketing Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Osnove ekonomije Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno planiranje i projekti Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Makroekonomika za poduzetnike Ekonomika poduzetništva Suradnik
Mala i srednja poduzeća u EU Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poduzetničke strategije Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Primijenjena mikroekonomija Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Varaždin Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Križevci Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Sisak Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Marketing Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Osnove ekonomije Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno planiranje i projekti Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Makroekonomika za poduzetnike Ekonomika poduzetništva Suradnik
Mala i srednja poduzeća u EU Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Primijenjena mikroekonomija Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Varaždin Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Križevci Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Sisak Suradnik
Poslovno planiranje PITUP Zabok Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Marketing Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Osnove ekonomije Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Poslovno planiranje i projekti Informacijski/Poslovni sustavi Suradnik
Marketing Ekonomika poduzetništva Suradnik
Mala i srednja poduzeća u EU Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Marketing baze podataka Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Primijenjena mikroekonomija Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Suradnik
Kolegij Studij Uloga
Osnove ekonomije Informacijski/Poslovni sustavi Vanjski suradnik
Poslovno planiranje i projekti Informacijski/Poslovni sustavi Vanjski suradnik
Mala i srednja poduzeća u EU Diplomski studij Ekonomika poduzetništva Vanjski suradnik
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh