FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
1. semestar

2016/2017

6ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v2.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Upravljanje sustavom informacijske sigurnosti npp:164061

Engleski naziv

Upravljanje sustavom informacijske sigurnosti

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija jest naučiti polaznike kako uspostaviti cjeloviti sustav informacijske sigurnosti i upravljati sustavom informacijske sigurnosti. Način uspostave i upravljanja sustavom sigurnosti temelji se na poznavanju šire problematike informacijske sigurnosti i izgradnji sustava sigurnosti temeljenog na najboljoj praksi međunarodnog skupa normi ISO 27000 i NIST 800.

Nastava

Predavanje
20sati
Seminar
10sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati i prepoznati informacijsku imovinu, sigurnosne prijetnje i druge čimbenike nužne za procjenu ranjivosti informacijskog sustava i poduzimanje potrebnih mjera za smanjivanje ranjivosti
 • Poznavati i primijeniti metode i norme za uspostavu cjelovitih sustava informacijske sigurnosti te upravljanja procjenom značaja informacijske imovine, procjenom oblika i intenziteta prijetnji te procjenom rizika
 • Predložiti i osmisliti program razvoja i uvođenja sustava informacijske sigurnosti u poslovni sustav i voditi takav projekt do njegove certifikacije
 • Razumjeti i analizirati značaj cjelovitog sustava informacijske sigurnosti. Time se određuje i oslonjivost poslovnog sustava na informacijski sustav

Ishodi učenja programa

 • Definirati, osmisliti i primijeniti strategiju uspostave sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Kritizirati i opravdati odluke iz područja informacijske sigurnosti prema ključnim dionicima (uprava,zaposlenici, klijenti, institucije državne uprave).name to translate
 • Nadgledati i koordinirati životnim ciklusom informacijske sigurnosti koji uključuje planiranje, nabavu,razvoj, održavanje, vrednovanje i zamjenu sigurnosne infrastrukture.name to translate
 • Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/informacijskom sustavu.name to translate
 • Uspostaviti i unaprjeđivati ciklus planiranja – uspostave – provjere – i – korekcije sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Ustrojiti i provoditi provjere sustava informacijske sigurnosti (audite) upotrebom odgovarajućih metoda i postupaka, s ciljem osiguravanja sukladnosti sustava informacijske sigurnosti sa sigurnosnim planovima i procedurama, politikama, međunarodnim standardima, zakonskim i internim aktima poslovnog sustava.name to translate

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet: objašnjenje metode rada na kolegiju, podjela korisničkih računa za pristup LMS-u (Moodle) na kojem se nalazi nastavni sadržaj preko kojeg se koriste alati za diskusijske skupine, odabir tema za projektne radove te predaja radova u korisničkom okruženju.
 • Razlozi izgradnje sustava informacijske sigurnosti: oslonjivost poslovnog sustava na informacijski sustav, principi podjele informacija u zajedničkim informacijskim sustavima. Pregledi stanja ovog područja u svijetu i RH. Ciljevi sigurnosti IS-a. Mogući aspekti i razine sigurnosti IS-a. Pregled normi (standarda) iz ovog područja. Načini, aspekti i parametri organizacijske sigurnosti IS-a. Pridobivanje potpore poslovodstva.
 • Koraci izgradnje sustava sigurnosti prema skupu normi ISO/IEC 27000, NIST 800 i OWASP. Definiranje politika informacijske sigurnosti, upravljanje informacijskom imovinom, procjene sigurnosnih rizika, pregled kvalitativnih i kvantitativnih metoda procjene rizika, odabir odgovarajućih kontrola. Upravljanje sigurnosnim rizicima u malim i srednjim poslovnim sustavima. Pristupi u korporacijskim sustavima.
 • Odabir mjera za smanjenje rizika i obrada rizika. Upravljanje razvojem sustava sigurnosti. Prikaz načina izrade bilance informacijske imovine, procjene značaja podatkovnog sadržaja. Upravljanje izradom procjene izvora, oblika i intenziteta prijetnji.
 • Mjere za smanjivanje rizika: otpornost pojedinog materijalnog nositelja prema oblicima prijetnji. Programske mjere zaštite informacijskog sustava.
 • Tehničke mjere zaštite informacijskog sustava. Fizičke mjere zaštite informacijskog sustava. Organizacijske mjere zaštite informacijskog sustava. Pravne i druge normativne mjere zaštite informacijskog sustava
 • Propisi Europske zajednice i NATO-a iz područja sigurnosti informacija, Nacionalni program informacijske sigurnosti Republike Hrvatske. Hrvatsko zakonodavstvo iz ovog područja.
 • Upravljanje razvojem cjelovitog sustava informacijske sigurnosti. Organizacija projekta i sudionici. Određivanje područja primjene, izrada plana projekta, proizvodi i usluge po fazama projekta. Nadzor tijekom realizacije projekta. Certifikacija sustava informacijske sigurnosti.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh