FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
Izborni kolegiji

2018/2019

5ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v2.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Sigurnost umreženih računalnih sustava npp:164065

Engleski naziv

Sigurnost umreženih računalnih sustava

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Upoznati polaznike s potrebom sigurnosti umreženih računalskih sustava i naučiti ih primjeni metoda i kontrolnih mehanizama putem kojih se ona postiže. Realizira se kroz: Razumijevanje potrebe sigurne komunikacije u uvjetima umreženih računalskih sustava. Poznavanje sigurnosnih sredstava i mehanizama, načina implementacije i ostvarenja zaštite u takovim sustavima. Poznavanje metodike i prakse sigurnosti računalnih sustava, distribuiranih sustava i interneta. Sigurnosne funkcije, razine i način implementacije. Prepoznavanje opasnosti od zlonamjernih upada i napada u umrežene računalske sustave, posebice putem interneta (npr. DoS, DDoS), zlonamjernih kodova (virusi, zombiji, crvi,...) i načini obrane od njih (provjera vjerodostojnosti, kontrola pristupa, virtualne privatne mreže, vatrozidovi,...). Primjena suvremenih kontrolnih mjera za mrežne usluge, putem kojih se postiže tajnost, cjelovitost, vjerodostojnost i neodbijanje. Primjena sigurnosnih alata i mehanizama u internet protokolima i aplikacijama, kao što su Kerberos, TSL, IPsec, i drugi. Analiza i korištenje često korištenih ostvarenja kriptografije na internetu. Zaštita važnijih aplikacija interneta (web, e-pošta).

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati uvođenje pojedinačnih sigurnosnih funkcija, predlaganje eventualnih poboljšanja i uspostava sustava sigurnosti
 • Poznavati i primijeniti standarde, mehanizme i sustave sigurnosti
 • Primijeniti sigurnosne mehanizame, protokole i norme za ostvarivanje i unaprjeđivanje sigurnosti umreženih računalnih sustava
 • Razumjeti značaj i odgovornost uvođenja mjera sigurnosti i zaštite kod umreženih računalnih sustava
 • Sintetizirati i prezentirati spoznaje o potrebi, koracima, prioritetima, učincima i načinima uspostave sigurnosnog sustava umreženih računalnih sustava
 • Vrednovati djelotvornost predloženih mjera i načina njihove implementacije

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti utjecaj različitih čimbenika (tehničkih, organizacijskih, ljudskih, zakonskih) na sigurnosne rizike.name to translate
 • Analizirati, preporučiti i odabrati sigurnosne zahtjeve prilikom dizajna, razvoja i uspostave sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, procijeniti i unaprijediti odgovarajuća tehnološka rješenja u uspostavi sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, razviti, primijeniti i vrednovati metode i načine zaštite resursa informacijskog sustava s ciljem sprečavanja narušavanja njegova integriteta, detekcije neovlaštenih aktivnosti i napada, te uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera.name to translate
 • Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/informacijskom sustavu.name to translate
 • Primijeniti metodologije procjene i umanjivanja sigurnosnih rizika, te postupke upravljanja rizicima u kontekstu informacijske sigurnosti.name to translate

Sadržaj predavanja

 • Procjena rizika umreženim računalnim sustavima Upoznavanje s postojećim katalozima sigurnosnih rizika Pregled postojećeg stanja i načini poboljšavanja sigurnosti
 • Ostvarivanje sigurnosnih mehanizama u umreženim sustavima Pregled kriptografskih tehnika. Sigurnosni protokoli (TLS, IPsec, DNS security, DTLS…)
 • Napadi na mrežnu infrastrukturu
 • Postupci ostvarivanja mrežne sigurnosti Vatroštit, VPN, IDS, IPS, DMZ
 • Studija slučaja Implementacija mrežne sigurnosti u stvarnom poduzeću. Obrada dva studija slučaja.
 • Prezentacija i obrana samostalnih projekata
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh