FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
Izborni kolegiji

2016/2017

5ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v2.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Primijenjena kriptografija i sustavi sigurnosti npp:164067

Engleski naziv

Primijenjena kriptografija i sustavi sigurnosti

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Upoznati polaznike s kriptografskim metodama, tehnikama i alatima te načinom uporabe ove discipline u sustavima informacijske sigurnosti. Postiže se kroz: • razumijevanje ove discipline i njeno pozicioniranje u cjelovitim sustavima informacijske sigurnosti. • znanje kriptografskih metoda, tehnika i alata, kao i njihovih prednosti i nedostataka kao i praktična primjena ove discipline. • analiziranje i prepoznavanje razloga koji nalažu primjenu ove discipline. • sintetiziranje spoznaja o ovoj disciplini, odabir potrebnih kriptografskih mehanizama te vrednovanje provedenih mjera.

Nastava

Predavanje
20sati
Seminar
10sati

Ishodi učenja predmeta

 • Poznavati kriptografske metode, tehnike i alate, njihove podjele te prednosti i nedostataka
 • Primijeniti odgovarajuće kriptografske metode u konkretnom slučaju u praksi
 • Razumjeti značaj kriptografije u računalnim sustavima i kako kriptografija utječe na sigurnost informacija.
 • Vrednovati adekvatne kriptografske metode u konkretnom slučaju u praksi

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti utjecaj različitih čimbenika (tehničkih, organizacijskih, ljudskih, zakonskih) na sigurnosne rizike.name to translate
 • Analizirati, preporučiti i odabrati sigurnosne zahtjeve prilikom dizajna, razvoja i uspostave sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, procijeniti i unaprijediti odgovarajuća tehnološka rješenja u uspostavi sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, razviti, primijeniti i vrednovati metode i načine zaštite resursa informacijskog sustava s ciljem sprečavanja narušavanja njegova integriteta, detekcije neovlaštenih aktivnosti i napada, te uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera.name to translate
 • Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/informacijskom sustavu.name to translate
 • Primijeniti metodologije procjene i umanjivanja sigurnosnih rizika, te postupke upravljanja rizicima u kontekstu informacijske sigurnosti.name to translate

Sadržaj predavanja

 • Ciljevi, taksonomija i funkcije kriptografije i kriptoanalize u informacijskoj sigurnosti. Matematičke osnove. Jednosmjerna funkcija. Permutacija. Involucija. Enkripcijska i deskripcijska funkcija i transformacija. Teorija informacija. Entropija. Enkripcijska shema. Šifra. Definicija probojnosti šifre. Pseudo-slučajni brojevi
 • Simetrični algoritmi kriptiranja. Definicija simetričnog ključa. Blokovska šifra. Randomizirana šifra. Jednokratna bilježnica (One-Time-Pad, OTP. Simetrični kriptosustavi: DES, 3DES, IDEA, i AES. Substitucijska šifra. Klasične šifre. Mono-alfabetske substitucije. Polialfabetske substitucije. Transpozicijska šifra. Operacije nad šiframa. Kompozicija šifara. Produkt šifara. Protočna šifra. Sinkrona protočna šifra. Binarno aditivna protočna šifra. Asinkrona protočna šifra. Vernamova šifra. Primjena programskih alata zasnovanih na simetričnoj kriptografiji
 • Digitalni potpis, pečat i žig. Shema digitalnog potpisa DSS i DSA. Procedura potpisivanja i provjere potpisa. RSA shema digitalnih potpisa. Fiat-Shamirova shema digitalnih potpisa. Slijepi potpis
 • Autentikacija i identifikacija. Zaporke. Fiksne sheme zaporki. Zaporke na operacijskom sustavu UNIX. Pinovi i ključevi. Jednokratne zaporke. Chellange-response identifikacija. Vremenske zamke. Chellange-response pomoću simetričnih ključeva. Chellange-response pomoću javnih ključeva. Primjena kriptografskih alata
 • Javni i privatni ključevi. Enkripcijska shema javnog ključa. Konstrukcija enkripcijske sheme javnog ključa. Usporedba javnih ključeva i simetričnih ključeva. Provjera primanosti i pseudoprimalnosti broja. Generiranje prostih brojeva. RSA enkripcija. Rabinova enkripcija. ElGammal enkripcija. McEliece enkripcija. Enkripcije na temelju problema ranca. Probabilističke enkripcije. Asimetrični kriptografski algoritmi zasnovani na eleptičkim krivuljama: EC ElGamalov kriptosustav i ECDH. Primjena konkretnih alata
 • Funkcije za izračunavanje sažetka poruke (hash funkcije). Jednosmjerne funkcije i kompresija funkcija. Klasifikacija hash-funkcija. MAC hash funkcije. Porodica funkcija za izračunavanje sažetka poruke SHA s naglaskom na aktualnu funkciju SHA-3. Napadi na hash funkcije. Primjena konkretnih alata
 • Protokoli i mehanizmi. Kriptografski protokol. Neuspjeh protokola ili mehanizma. Identifikacijski protokoli. Feige-Fiat-Shamirov protokol. GQ protokol. Schnorrov protokol. Napadi na protokole. Protokoli za razmjenu simetričnih ključeva
 • Uspostava, upravljanje i certifikacija ključeva. Ključevi temeljeni na simetričnoj enkripciji. Ključevi temeljeni na enkripciji javnih ključeva. Tehnike distribucije tajnih ključeva. Tehnike distribucije javnih ključeva. Tehnike kontrole korištenja ključeva. Primjena konkretnih alata i protokola: SSH, SSL i TLS
 • Kvantna kriptografija. Osnove kriptoanalize. Klase napada na sigurnost. Pasivni napadi. Aktivni napadi. Napadi na enkripcijske sheme. Napadi na protokole vremenski napadi, rođendanski napad, zadržavanje sadržaja memorije i drugo. Modeli vrednovanja kriptografske sigurnosti
 • Linearna i diferencijalna kriptoanaliza. Napadi koji koriste sporedna fizikalna svojstva kriptografskih funkcija (engl. Side-Channel Attacks, SCA). Jednostavna analiza potrošnje električne energije
 • Prezentacija i obrana samostalnih projekata
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh