FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2016/2017
semestar:
Izborni kolegiji

2016/2017

5ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v2.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Sustavi fizičke i logičke kontrole pristupa npp:164071

Engleski naziv

Sustavi fizičke i logičke kontrole pristupa

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija jest naučiti polaznike o sustavima kontrole pristupa, načinima kontrole pristupa te kako implementirati sustave kontrole pristupa. Realizira se kroz: analizu najčešćih načina prodora u informacijske sustave kao i oblika zlouporabe informacija/podataka (iz oblika zlouporabe informacija/podataka mora se odrediti tip ranjivost kao i moguća protumjera), primjenu metoda kontrole pristupa, kontrolu i reviziju učinjenih aktivnosti, analizu i prepoznavanje potrebnih mjera za kvalitetnu kontrolu pristupa i smanjenje mogućih šteta, predlaganje i prezentaciju sustava kontrole pristupa u poslovnim/informacijskim sustavima, vrednovanje izvedenih aktivnost tijekom realizacije kolegija.

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Poznavati i primijeniti metode kontrole pristupa, kontrolirati i revidirati učinjene aktivnosti, analizirati i prepoznati potrebne mjere za kvalitetnu kontrolu pristupa i smanjenje mogućih šteta
 • Predložiti i prezentirati sustava kontrole pristupa u poslovnim/informacijskim sustavima
 • Razumjeti i analizirati najčešće načine prodora u informacijske sustave kao i oblika zlouporabe informacija/podataka. Iz oblika zlouporabe informacija/podataka mora se odrediti tip ranjivost kao i moguća protumjera
 • Vrednovati izvedene aktivnosti tijekom realizacije kolegija

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti utjecaj različitih čimbenika (tehničkih, organizacijskih, ljudskih, zakonskih) na sigurnosne rizike.name to translate
 • Analizirati, preporučiti i odabrati sigurnosne zahtjeve prilikom dizajna, razvoja i uspostave sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, procijeniti i unaprijediti odgovarajuća tehnološka rješenja u uspostavi sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, razviti, primijeniti i vrednovati metode i načine zaštite resursa informacijskog sustava s ciljem sprečavanja narušavanja njegova integriteta, detekcije neovlaštenih aktivnosti i napada, te uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera.name to translate
 • Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/informacijskom sustavu.name to translate
 • Primijeniti metodologije procjene i umanjivanja sigurnosnih rizika, te postupke upravljanja rizicima u kontekstu informacijske sigurnosti.name to translate

Sadržaj predavanja

 • Uvod u predmet. Kontrola pristupa. Razlike fizičke i logičke kontrole pristupa. Zakonska regulativa. Autentikacija i identifikacija.
 • Fizička kontrola pristupa. Načini fizičke kontrole pristupa.
 • Logička kontrola pristupa. Alati i protokoli. Operacijski sustavi, aplikacije, baze podataka. Kombinacija logičke i fizičke kontrole pristupa. Definicija biometrije i osnovne podjele. Metode identifikacije kroz razvoj informacijske tehnologije. Pregled najčešće korištenih biometrijskih karakteristika. Osnovna i posebna zakonska regulativa proizvodnje i korištenja biometrijskih uređaja. Zakonska regulativa korištenja biometrijskih karakteristika.
 • Biometrijski uzorak i arhitektura biometrijskog sustava. Prikupljanje i procesiranje biometrijskog uzorka. Prepoznavanje i identifikacija. Temeljni opis psiholoških karakteristika. Specifičnosti i ograničenja psiholoških karakteristika. Primjenjivost fizičkih biometrijskih karakteristika. Metode i alati za uzimanje uzoraka.
 • Sustavi za verifikaciju i identifikaciju slika otisaka prsta. Sustavi za predprocesiranje, procesiranje, procesiranje i prepoznavanje slika otisaka prsta. Uvjeti i metode izuzimanja geometrije dlana kao biometrijskog uzorka.
 • Evaluacija izvođenja potpisa, biometrijske karakteristike. Osnovni koncept potpisa i njegova biometrijska obilježja. Algoritam za usporedbu potpisa. Uzorak šarenice kao biometrijska karakteristika. Tehnologija koja koristi mrežnicu kao osnovnu biometrijsku karakteristiku. Izgradnja biometrijskog modela baziranog na uhu i njegove osnovne karakteristike. Forenzika DNA. Načini izuzimanja i usporedbe DNA.
 • Psihološka sposobnost prepoznavanja lica. Načini izuzimanja i izlučivanja karakteristika. Metode opisa lica. Sustavi detekcije i identifikacije. Procesiranje govora i glasa u kontekstu biometrijskih karakteristika. Izlučivanje i selekcija karakteristika.
 • Principi termogramske identifikacije. Razlike između termograma lica i termograma tijela. Osnovni elementi biometrijskog sustava baziranog na dinamici tipkanja. Osnovne karakteristike biometrijskog sustava baziranog na hodu. Osnovni elementi biometrijskog sustava baziranog na mirisu. Otisak jezika.
 • Pouzdanost sustava. Mogućnosti varanja biometrijskih čitača. Manipulacije sigurnosnim sustavima. Manipulacije pri izgradnji sigurnosnih sustava i propusti u izgradnji. Izgradnja biometrijske smart kartice. Implementacija biometrijskih karakteristika u profesionalnu i specifičnu strojnu podršku. Implementacija biometrijskih karakteristika u strojnu podršku opće namjene.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh