FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
Izborni kolegiji

2017/2018

5ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v2.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Informacijsko ratovanje i računalni kriminal npp:164073

Engleski naziv

Informacijsko ratovanje i računalni kriminal

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Temeljni cilj kolegija jest upoznati polaznike s informacijskim metodologijama koje se koriste u informacijskom i cyber ratovanju. Realizira se kroz: razumijevanje informacijskih strategija koje se koriste u informacijskom i cyber ratovanju pri kreiranju kako javnog mijenja tako i drugih oblika a s ciljem ostvarivanje određenog nacionalnog, korporativnog ili osobnog interesa; kroz poznavanje metoda i tehnika za osiguranje inforamcijske superiornosti te analizu i prepoznavanje različitih tipova operacija u informacijskog i cyber ratovanju; te u sintezi i prezentiranju različitih vrsta informacija

Nastava

Predavanje
20sati
Seminar
10sati

Ishodi učenja predmeta

 • Razumjeti metoda i tehnika koje se koriste u informacijskom ratovanju i računalnom kriminalu
 • Razumjeti značenje informacijskog ratovanja i računalnog kriminala
 • Sintetizirati i prikazati praktične slučajeve računalnog kriminala i sukoba niskog intenziteta
 • Vrednovati i razumjeti učinake informacijskog ratovanja i računalnog kriminala

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti utjecaj različitih čimbenika (tehničkih, organizacijskih, ljudskih, zakonskih) na sigurnosne rizike.name to translate
 • Analizirati, preporučiti i odabrati sigurnosne zahtjeve prilikom dizajna, razvoja i uspostave sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, razviti, primijeniti i vrednovati metode i načine zaštite resursa informacijskog sustava s ciljem sprečavanja narušavanja njegova integriteta, detekcije neovlaštenih aktivnosti i napada, te uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera.name to translate
 • Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/informacijskom sustavu.name to translate
 • Primijeniti metodologije procjene i umanjivanja sigurnosnih rizika, te postupke upravljanja rizicima u kontekstu informacijske sigurnosti.name to translate

Sadržaj predavanja

 • Uvod u informacijsko ratovanje i ciljeve i zadaće informacijskog ratovanja. Informacije i operacije nad informacijama. Informacijska teorija.
 • Model informacijskog ratovanja i računalnog kriminala. Metode i tehnike informacijskog ratovanja i računalnog kriminala, propaganda i drugi oblici operacija i njihov utjecaj. Sustavi elektroničkog ratovanja i mrežno orijentirani sustavi elektroničkog ratovanja. Osobine sustava elektroničkog ratovanja.
 • Globalni trend informacijskog ratovanja. Od informacijskog do cyber ratovanja i veza sa računalnim kriminalom.
 • Obavještajni podatak i proizvod (eng. intelligence) kao predmet informacijskog ratovanja. Osnovne značajke obavještajnih podataka i proizvoda na strateškoj, operativnoj i taktičkoj razini. Nacionalni i poslovni obavještajni podatci i proizvodi.
 • Probrane studije slučajeva iz područja informacijskog ratovanja i računalnog kriminala.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh