FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
Izborni kolegiji

2019/2020

5ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v2.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Zaštita privatnosti u poslovnim sustavima npp:164076

Engleski naziv

Zaštita privatnosti u poslovnim sustavima

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Upoznati studente s važnošću zaštite privatnosti pojedinca Upoznati studente s različitim zakonodavnim okvirom i praksama vezanim uz zaštitu privatnosti pojedinca prilikom njegovog korištenja različitih tehnoloških dostignuća Osposobiti studente da izrade, pročitaju, razumiju i procijene politiku privatnosti, obavijest o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka i privolu za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka Osposobiti studente da izrade plan zaštite osobnih podataka unutar poduzeća te da ga implementiraju Osposobiti studente da diskutiraju o implikacijama vezanim uz privatnost sa zakonodavcem, poslodavcem i inženjerima koji sudjeluju u razvoju različitih usluga/proizvoda podržanim upotrebom IT

Nastava

Predavanje
20sati
Seminar
10sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analizirati moguće povrede privatnosti te identificirati mogućnosti zaštite osobnih podataka pri primjeni različitih tehnoloških dostignuća
 • Analizirati rizike vezane uz zaštitu osobnih podataka za konkretnu organizaciju i izraditi plan zaštite osobnih podataka
 • Identificirati nacionalne i međunarodne propise koji uređuju zaštitu osobnih podataka kao i primjere praksi vezanih uz zaštitu osobnih podataka
 • Izraditi politiku zaštite osobnih podataka za konkretnu organizaciju
 • Kreirati obrazac privole, izjavu o čuvanju tajnosti podataka i obavijest o prikupljanju, obradi i korištenju podataka
 • Objasniti osnovne elemente zbirke osobnih podataka te zadatke i odgovornosti voditelja zbirke osobnih podataka i službenika za zaštitu osobnih podataka
 • Objasniti važnost zaštite osobnih podataka od strane pojedinca, različitih poslovnih subjekata i vladinih institucija
 • Prepoznati različite načine povrede privatnosti te ih proaktivno sprečavati kroz individualno djelovanje
 • Prepoznati različite vrste osobnih podataka pojedinca koje smije/ne smije prikupljati, obrađivati, brisati, editirati, arhivirati i dijeliti druga fizička ili pravna osoba

Ishodi učenja programa

 • Analizirati, preporučiti i odabrati sigurnosne zahtjeve prilikom dizajna, razvoja i uspostave sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, procijeniti i unaprijediti odgovarajuća tehnološka rješenja u uspostavi sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, razviti, primijeniti i vrednovati metode i načine zaštite resursa informacijskog sustava s ciljem sprečavanja narušavanja njegova integriteta, detekcije neovlaštenih aktivnosti i napada, te uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera.name to translate
 • Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/informacijskom sustavu.name to translate
 • Primijeniti metodologije procjene i umanjivanja sigurnosnih rizika, te postupke upravljanja rizicima u kontekstu informacijske sigurnosti.name to translate

Sadržaj predavanja

 • OSNOVE PRIVATNOSTI
  Privatnost kao koncept. Privatnost kao pravo. Definicije privatnosti. Kontrola nad osobnim podacima. Funkcije privatnosti. Vrste privatnosti. Vrste povrede privatnosti.
 • PRINCIPI ZAŠTITE PRIVATNOSTI
  Ispravno ophođenje s informacijama. Principi ispravnog ophođenja s informacijama. Kodeks ispravnog ophođenja s informacijama. Principi vezani uz zaštitu podataka. Okvir privatnosti.
 • ZAKONODAVNI OKVIR
  Nacionalni zakonodavni okvir. Međunarodni zakonodavni okvir. Primjeri samoregulacije u određenim djelatnostima. Primjeri praksi vezanih uz zaštitu podataka i privatnosti pojedinca.
 • SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA
  Chief Privacy officer, Data protection officer. Zadaci i odgovornosti službenika za zaštitu osobnih podataka. Zadaci i odgovornosti voditelja zbirki osobnih podataka.
 • OSOBNI PODACI
  Prikupljanje, obrada, diseminacija, dijeljenje, i arhiviranje osobnih podataka. Izravna i neizravna identifikacija. Uvid u osobne podatke. Zbirke osobnih podataka. Iznošenje osobnih podataka u inozemstvo.
 • POLITIKA PRIVATNOSTI
  Politika privatnosti. Izjava o tajnosti podataka. Obavijest o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Privola za prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka. Opt-in i Opt-out.
 • ZAŠTITA PRIVATNOSTI NA RADNOM MJESTU
  Potrebni podaci za postupak zapošljavanja. Pitanja povezana s obradom podataka za vrijeme radnog odnosa. Tehnike nadzora na radnom mjestu. Zaštita podataka i prestanak radnog odnosa. Nadzor od strane vladinih institucija. Zaštita privatnosti u medicini.
 • ZABRINUTOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU PRIVATNOSTI
  Internet nadzor i web praćenje. %22Do not track%22 standard. Biometrijsko prepoznavanje pojedinca. Identificiranje i praćenje lokacije. Privatnost i društvene mreže. Privatnost i pametni telefoni. Privatnost i pametna okolina. Privatnost i big data fenomen. Privatnost i sustavi nadzora.
 • UPRAVLJANJE PRIVATNOŠĆU
  Načini zaštite privatnosti. Zaštita privatnosti zakonom. Zaštita privatnosti tehnologijom. Privacy engeenering. Privacy by design. Privacy impact assessment - PIA. Okvir upravljanja privatnošću.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Na seminarima se studenti šire i dublje upoznavanju s materijom obrađenom na predavanjima.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh