FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
Izborni kolegiji

2019/2020

5ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v2.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Sigurnosna pohrana, arhiviranje i repozitoriji podataka npp:164077

Engleski naziv

Sigurnosna pohrana, arhiviranje i repozitoriji podataka

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Cilj predmeta je studente upoznati sa specifičnim aspektima upravljanja elektroničkim zapisima, sigurnosne pohrane podataka, elektroničke istrage te analitike velikih količina podataka u kontekstu elektroničkih zapisa i administracije sustava, te kako ti aspekti utječu na cjeloviti sustav sigurnosti informacijskog sustava.

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
10sati
Laboratorijske vježbe
5sati

Ishodi učenja predmeta

 • Kombinirati različite strategije upravljanja elektroničkim zapisima i sigurnosnom pohranom podataka
 • Organizirati proces elektroničke istrage korištenjem odgovarajućih metoda i tehnika upravljanja, identifikacije, očuvanja, prikupljanja, obrade, procjene, analize, produkcije i prezentacije podataka
 • Predložiti odgovarajuće analize velikih količina podataka za povećanje sigurnosti i prevenciju incidentnih situacija
 • Upravljati incidentima u sustavu za upravljanje elektroničkim zapisima te ostvariti povrat podataka
 • Vrednovati sustav za upravljanje elektroničkim zapisima u konkretnoj organizaciji

Ishodi učenja programa

 • Analizirati i procijeniti utjecaj različitih čimbenika (tehničkih, organizacijskih, ljudskih, zakonskih) na sigurnosne rizike.name to translate
 • Analizirati, preporučiti i odabrati sigurnosne zahtjeve prilikom dizajna, razvoja i uspostave sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, procijeniti i unaprijediti odgovarajuća tehnološka rješenja u uspostavi sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, razviti, primijeniti i vrednovati metode i načine zaštite resursa informacijskog sustava s ciljem sprečavanja narušavanja njegova integriteta, detekcije neovlaštenih aktivnosti i napada, te uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera.name to translate
 • Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/informacijskom sustavu.name to translate
 • Primijeniti metodologije procjene i umanjivanja sigurnosnih rizika, te postupke upravljanja rizicima u kontekstu informacijske sigurnosti.name to translate
 • Uspostaviti i primijeniti planove i procedure za osiguranje informacijske imovine, uključujući i planove oporavka, u skladu s međunarodnim normama, zakonskim aktima i iskustvima dobre prakse.name to translate

Sadržaj predavanja

 • ARHIVIRANJE I UPRAVLJANJE ELEKTRONIČKIM ZAPISIMA
  Uvod. Osnove arhiviranja i upravljanja elektroničkim zapisima. Zakonodavni okvir. Standardi i norme. Inventoriji. Taksonomije. Retencija. Metapodaci. Sustavi za upravljanje elektroničkim zapisima. Računalstvo u oblaku i elektronički zapisi. Elektronički zapisi na Internetu i polustrukturirani podaci. Društveni mediji. Strukturirani podaci. Velike količine podataka (BigData). Elektronički zapisi koji predstavljaju komunikaciju (e-mail, drugi komunikacijski mediji).
 • SIGURNA POHRANA PODATAKA
  Uvod. Motivacija za sigurnu pohranu podataka. Strategije sigurne pohrane. Cjelovita pohrana. Inkrementalna pohrana. Mediji za sigurnu pohranu. Alati i tehnologije sigurne pohrane. Upravljanje incidentima i povrat podataka.
 • E-DISCOVERY
  Uvod. Referentni model elektroničke istrage. Upravljanje podacima. Identifikacija. Očuvanje. Prikupljanje. Obrada. Procjena. Analiza. Produkcija. Prezentacija.
 • ANALITIKA VELIKIH KOLIČINA PODATAKA
  Uvod. Izvori podataka. Prikupljanje i indeksiranje podataka. Analiza statičnih podataka. Analiza dinamičkih podataka u stvarnom vremenu. Nadzor podataka u stvarnom vremenu. Vizualizacija podataka i kreiranje izvještaja.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Tijekom laboratorijskih vježbi analizirat će se studije slučajeva na konkretnim primjerima, a mogu uključivati uspostavu sustava sigurne pohrane odabranom strategijom u odgovarajućoj tehnologiji, simulaciju incidentne situacije s ponovnom uspostavom sustava i povratom podataka, obradu konkretnog slučaja elektroničke istrage (e-discovery) ili analitiku odabranih velikih izvora podataka vezanih uz elektroničke zapise i sustavsku administraciju konkretnog sustava.
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh