FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
Izborni kolegiji

2017/2018

5ECTSa

Specijalistički

Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava v2.0

Program Obavezan
Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava USRIS Ne
Izborni kolegij

Sigurnost operacijskih sustava npp:164079

Engleski naziv

Sigurnost operacijskih sustava

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Cilj kolegija

Upoznati polaznike s potrebom sigurnosti operacijskih sustava i naučiti ih primjeni metoda i kontrolnih mehanizama putem kojih se ona postiže. Realizira se kroz: • Razumijevanje potrebe zaštite operacijskih sustava i posljedica neadekvatne zaštite. Poznavanje sigurnosnih sredstava i mehanizama, načina implementacije i ostvarenja zaštite u takovim sustavima. • Poznavanje metodike i prakse sigurnosti operacijskih sustava i pouzdanosti i raspoloživosti sustava. Sigurnosne funkcije, razine i način implementacije. • Prepoznavanje opasnosti od zlonamjernih upada i napada u operacijske sustave, posebice putem interneta (npr. DoS, DDoS), zlonamjernih kodova (virusi, zombiji, crvi,...) i načini obrane od njih (provjera vjerodostojnosti, kontrola pristupa, vatroštit,...). • Primjena suvremenih kontrolnih mjera za usluge operacijskih sustava, putem kojih se postiže pouzdanost, integritet, tajnost i prava pristupa. Primjena sigurnosnih alata i mehanizama u operacijskim sustavima.

Nastava

Predavanje
15sati
Seminar
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • Analiza uvođenja pojedinačnih sigurnosnih funkcija, predlaganje eventualnih poboljšanja i uspostava sustava sigurnosti
 • Poznavanje i primjena standarda, mehanizama i sustava sigurnosti
 • Primjena sigurnosnih mehanizama i normi za ostvarivanje i unaprjeđivanje sigurnosti operacijskih sustava
 • Razumijevanje značaja i odgovornosti uvođenja mjera sigurnosti i zaštite kod operacijskih sustava
 • Sinteza i prezentacije spoznaja o potrebi, koracima, prioritetima, učincima i načinima uspostave sigurnosti operacijskih sustava
 • Vrednovanje djelotvornosti predloženih mjera i načina njihove implementacije

Ishodi učenja programa

 • Analizirati, preporučiti i odabrati sigurnosne zahtjeve prilikom dizajna, razvoja i uspostave sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, procijeniti i unaprijediti odgovarajuća tehnološka rješenja u uspostavi sustava informacijske sigurnosti.name to translate
 • Analizirati, razviti, primijeniti i vrednovati metode i načine zaštite resursa informacijskog sustava s ciljem sprečavanja narušavanja njegova integriteta, detekcije neovlaštenih aktivnosti i napada, te uspostave odgovarajućih zaštitnih mjera.name to translate
 • Primijeniti iskustva dobre prakse prilikom uspostave sustava informacijske sigurnosti u poslovnom/informacijskom sustavu.name to translate
 • Primijeniti metodologije procjene i umanjivanja sigurnosnih rizika, te postupke upravljanja rizicima u kontekstu informacijske sigurnosti.name to translate
 • Uspostaviti i primijeniti planove i procedure za osiguranje informacijske imovine, uključujući i planove oporavka, u skladu s međunarodnim normama, zakonskim aktima i iskustvima dobre prakse.name to translate

Sadržaj predavanja

 • Procjena rizika na razini operacijskog sustava
  Pregled postojećeg stanja i načini poboljšavanja sigurnosti.
 • Ostvarivanje sigurnosnih mehanizama u operacijskim sustavima
  Pregled kriptografskih tehnika. Lozinke, ACL, prava pristupa Sigurnosne politike na razini operacijskih sustava Izrada sigurnosnih kopija, replikacija Višediskovni zalihosni sustavi Vatroštit,
 • Napadi na operacijski sustav
  Klasifikacija napada Metode prikrivanja napada Metode otkrivanja i sprečavanja napada Alati za održavanje sigurnosti
 • Studija slučaja
  Implementacija sigurnosti na razini operacijskog sustava u stvarnom poduzeću. Obrada dva studija slučaja.
 • Prezentacija i obrana samostalnih projekata
Nema podataka o izvođačima nastave
Nema definiranih ispitnih rokova
Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh