FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
1. semestar
1. nastavna godina

Statistika npp:47227

Engleski naziv

Statistics

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

TO

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
22sati
Laboratorijske vježbe
8sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Buhin Pandur Maja Laboratorijske vježbe 3 2 3
Seminar 12 2 2
Dobša Jasminka Laboratorijske vježbe 3 2 2
Predavanje 15 2 2
Habijan Buza Karmen Laboratorijske vježbe 3 2 3
Seminar 12 2 2
Žignić Lucija Laboratorijske vježbe 3 2 3
Seminar 12 2 2
Nema definiranih ispitnih rokova

Statistika - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Redoviti dolasci na nastavu0
Aktivnost na seminarskoj nastavi2
Kolokviji90
Rad na laboratorijskim vježbama4
Rješavanje kvizova2
ZBROJ98


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Rad na laboratorijskim vježbama 4 0 Dozvoljen je 1 izostanak s laboratorijskih vježbi. Uvjet za potpis. 1 izostanak
Aktivnost na seminarskoj nastavi 2 0 Aktivnost na predavanjima i seminarskoj nastavi. Redosviti dolasci na seminasku nastavu su obavezini. Dozvoljena su dva izostanka. Uvjet za potpis. 2 izostanka
1. kolokvij 45 10 Kolokvij se sastoji od dva dijela: teorijskog dijela koji nosi 15 bodova i zadataka koji nose 30 bodova.
2. kolokvij 45 10 Kolokvij se sastoji od dva dijela: teorijskog dijela koji nosi 15 bodova i zadataka koji nose 30 bodova.
Rješavanje kvizova 4 2 Pitanja na zaokruživanje
Dolasci na predavanja 0 Dozvoljena sa tri izostanka. Uvjet za potpis. 3 izostanka


U graničnim slučajevima moguće je usmeno odgovarati za višu ocjenu.

Statistika - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Redoviti dolasci na nastavu0
Aktivnost na seminarskoj nastavi2
Rad na laboratorijskim vježbama4
Rješavanje kvizova 4
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji90
Seminarski rad8
Rješavanje kvizova2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Rad na laboratorijskim vježbama 4 0 Dozvoljen je 1 izostanak. 1 izostanak Nema nadoknade.
Aktivnost na seminarskoj nastavi 2 0 Sudjelovanje u rješavanju zadataka, izlasci na ploču. Nema nadoknade.
1. kolokvij 45 10 Kolokvij se sastoji od 2 dijela: teorijska pitanja sa predavanja i zadaci s vježbi. Teorijski dio nosi 15, a zadaci 30 bodova.
2. kolokvij 45 10 Kolokvij se sastoji od 2 dijela: teorijska pitanja sa predavanja i zadaci s vježbi. Teorijski dio nosi 15, a zadaci 30 bodova.
Rješavanje kvizova 4 2 Pitanja za provjeru teorijskog znanja.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 45 10 Kolokvij se sastoji od dva dijela: teorijskih pitanja s predavanja i zadataka. Teorijski dio nosi 15, a zadaci 30 bodova. 10
2. kolokvij 45 10 Kolokvij se sastoji od dva dijela: teorijskih pitanja s predavanja i zadataka. Teorijski dio nosi 15, a zadaci 30 bodova. 10
Seminarski rad 8 5 Tema seminarskog rada se dogovara s predmetnim nastavnikom. Rad treba imati 10-15 stanica i treba sadržavati statističku analizu podataka u Excelu na način na koji se radi na laboratorijskim vježbama. Statističke obrade potrebno je komentirati. Nema nadoknade. Kraj semestra
Rješavanje kvizova 2 0 Pitanja za provjeru teorijskog znanja.


U graničnim slučajevima moguće je odgovarati za višu ocjenu.

Studenti mogu polagati ispit i putem redovitih ispitnih rokova. U tom se slučaju ispit sastoji od pismenog i usmenog dijela. Student izlazi na usmeni dio ispita u slučaju da je položio pisnmeni dio.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh