FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
1. semestar

2019/2020

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
1. semestar
1. nastavna godina

Poslovno komuniciranje npp:47229

Engleski naziv

Business Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 12 2 2
Seminar 1 2 3
Čižmešija Antonela Seminar 2 1 1
Seminar 6 2 3
Vidaček-Hainš Violeta Predavanje 3 2 2
Seminar 8 2 3
redovni rok
Datum: 31.08.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 28.08.2021. 23:59
Odjava do: 30.08.2021. 11:59

Poslovno komuniciranje - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija8
Kolokviji (3x30)90
Pisani uradak2
Referati, on-line tečaj itd. (dodatno)0
Aktivnost na nastavi0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Kolokvij 3 + 45.0 45.0 10.0 90 + +
Referat + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. 7 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 0 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu malih grupa i biti aktivni u komunikacijskim vježbama (igranju uloga, izradi umnih mapa, video zapisa i sl.). Boduje se posebna aktivnost u diskusijama na predavanju.
Prezentacija 8 1 Student izrađuje prezentaciju (teoretskog ili praktičnog sadržaja) u timu od 3-4 člana. Svaki student izvodi svoju prezentaciju koju je kreirao prema uputama u sustavu Moodle. Prezentacija je uvjet za potpis. Posljednji tjedan 3. međuispitnog razdoblja; zbog kašnjenja s izvođenjem u odnosu na dogovoreni termin smanjuje se broj bodova.
1. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.).
2. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.).
3. kolokvij 30 0 Kolokvij se provodi u obliku pismenog ispita za 10% najboljih iz prva dva kolokvija (ili za one koji postignu 90% mogućih bodova iz prva dva kolokvija). Za ostale studente 3. kolokvij se provodi u obliku usmenog ispita,a boduje prema postignutoj ocjeni na usmenom ispitu.
Pisani uradak 2 0 Temu studenti dobivaju na nastavnom satu, neposredno prije početka pisanja pisanog rada; tema je vezana uz sadržaje koje su im objavljeni na početku nastave u semestru. Boduje se poznavanje teorijskih sadržaja i poveznica s praksom.
Dodatno: online tečaj i sl. 0 0 Student piše referat na temu koju je sam odabrao (upute se nalaze u sustavu Moodle, identične su onima za obavezni referat). Tečaj za e-učenje tematski je vezan uz upoznavanje s alatima za računalom posredovanu komunikaciju (uključivanje u ovu aktivnost je na osnovu posebnog rasporeda i u dogovoru s predmetnim nastavnikom).


Poslovno komuniciranje - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti prema bolonjskom modelu

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija8
Kolokviji (3x30)90
Pisani uradak2
Referati, on-line tečaj itd. (dodatno)0
Aktivnost na nastavi0
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modleu

Elementi praćenjaBodova
Seminarski radovi kojima student obrađuje planove osobnog stručnog usavršavanja (2 x 2 boda)4
Seminarski radovi kojima student obrađuje studije slučaja. (2 x 2 boda)4
Kolokviji (3x30) ili pismeni ispit90
Redoviti dolasci na konzultacije2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 100.0 90 +
Kolokvij 3 + 45.0 45.0 10.0 90 + +
Referat + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad kojim student obrađuje primjere osobnog stručnog usavršavanja. (1 x 2 boda) 2 1 Na prvim konzultacijama na početku semestra studenti se informiraju o temama za radove i rokove za njihovu predaju, a upute su objavljene u Moodle sustavu kolegija. 2 boda Rad iz 1 plana osobnog stručnog usavršavanja prema uputi u Moodle sustavu ili dogovoru s nastavnikom. Studenti su dužni javiti se za preuzimanje teme najkasnije u drugom tjednu nastave premetnom nastavniku. Usmeni ispit.
Seminarski radovi kojima student obrađuje studije slučaja. (2 x 2 boda) 6 2 Na prvim konzultacijama na početku semestra studenti se informiraju o temama za radove i rokove za njihovu predaju, a upute su objavljene u Moodle sustavu kolegija. 2 boda Radovi iz 2 studije slučaja (2 x 3 boda) prema uputi u Moodle sustavu ili dogovoru s nastavnikom. Studenti su dužni javiti se za preuzimanje teme najkasnije u drugom tjednu nastave premetnom nastavniku. Usmeni ispit.
1. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
3. kolokvij 30 0 Po 8 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Redoviti dolasci na konzultacije 2 1 1 Izvanredni studenti obvezni su doći na konzultacije na početku semestra, kao i u još jednom u prethodno dogovorenom terminu (2-3 tjedna prije kraja semestra).


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh