FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Matematika 2 npp:47233

Engleski naziv

Mathematics 2

Katedra

Katedra za kvantitativne metode

Kategorija ("boja")

TO

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Divjak Blaženka Predavanje 15 2 1
Erjavec Zlatko Predavanje 15 2 2
Jakuš Marija Seminar 15 2 4
Munđar Dušan Seminar 15 2 1
Žugec Bojan Seminar 15 2 1
Žugec Petra Seminar 15 2 3
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Matematika 2 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji60
Zadaci Moodle12
Kratke provjere12
Seminar (esej)10
Aktivnost na nastavi6
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 25 bodova putem kolokvija pri čemu na svakom kolokviju treba imati barem 3 boda.

Uvjet za potpis je prikupljenih 20 bodova, ne više od 3 izostanka s nastave i na svakom kolokviju treba imati barem 1 bod.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 60 +
Kolokvij 3 + 10.0 20.0 70.0 60 +
Zadaci u Moodle-u + + +
Kratke provjere + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. Na kolokvijima nije dozvoljena upotreba mobitela, a upotreba kalkulatora se dozvoljava za neke kolokvije. 3 Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. Na kolokvijima nije dozvoljena upotreba mobitela, a upotreba kalkulatora se dozvoljava za neke kolokvije. 3 Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. Na kolokvijima nije dozvoljena upotreba mobitela, a upotreba kalkulatora se dozvoljava za neke kolokvije. 3 Nadoknada nije predviđena.
Zadaci u Moodle-u 12 Tijekom semestra su predviđene 3 zadaće (Zadaci Moodle 1, 2 i 3) i svaka se vrednuje s 4 boda. Zadacima se pristupa kroz sustav za e-učenje Moodle i rješenja se predaju preko Moodle-a. Zadaci obuhvaćaju računske zadatke koji su svakom studentu pridruženi slučajnim odabirom iz baze zadataka na Moodle-u. Nadoknada nije predviđena
Kratke provjere 12 Predviđeno je nekoliko kratkih provjera znanja. Kratke provjere provode se na predavanjima ili su postavljene kao test u Moodle-u. Kratke provjere usmjerene su na procjenu napretka u interpretaciji i transferu usvojenog znanja. Nadoknada nije predviđena.
Seminar (esej) 10 Svaki student dobiva matematičku temu koju treba istražiti i obraditi u obliku eseja prema uputama u LMS-u Moodle. Pisani rad se predaje u sustav Moodle i ocjenjuje prema priloženoj rubrici. Izrađeni esej se mora i usmeno obraniti jer se u protivnom dobije 0 bodova iz ove aktivnosti. Teme se dodjeljuju u skladu s obrađenim gradivom na predmetu. Nadoknada nije prdviđena.
Aktivnost na nastavi 6 Bodovi iz aktivnosti ostvaruju se aktivnim sudjelovanjem na nastavi i kontinuiranim rješavanjem tjednih domaćih zadaća. Na predavanjima i seminarima će se nasumično obavljati provjera prisustva. Dozvoljena su 3 izostanka s predavanja i seminara zajedno. Nadoknada nije predviđena.


Za potpis je potrebno skupiti minimalno 20 bodova, ne imati više od 3 izostanka s nastave i na svakom kolokviju treba imati barem 1 bod.

Napomena

Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata. 

Matematika 2 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

 

Izvanredni studenti imaju mogućnost sudjelovati u kontinuiranom praćenju kroz predmet Matematika 2 po modelu koji je u nastavku objašnjen. Oni izvanredni studenti koji ne žele sudjelovati u kontinuiranom praćenju, trebaju svojim radom aktivno sudjelovati u sustavu za e-učenje na predmetu Matematika 2 jer će u protivnom dobiti zabranu polaganja ispitaAktivno sudjelovanje u sustavu za e-učenje podrazumijeva: pregledavanje nastavnih materijala, rješavanje kratkih provjera i zadaća, postavljanje pitanja na forumima i ostale slične aktivnosti. 

 

NAPOMENA

  • Ako izvanredni student izađe na barem jedan od 3 predviđena kolokvija, smatrat će se da je odabrao kontinuirano praćenje sa svim svojim elementima te će ga se voditi po MODELU ZA KONTINUIRANO PRAĆENJE IZVANREDNIH STUDENATA
  • Izvanredni studenti koji odaberu kontinuirano praćenje, a nisu u mogućnosti prisustvovati kolokvijima (koji se održavaju uglavnom u terminu predavanja), dužni su se na vrijeme (tjedan dana prije pisanja kolokvija) javiti predmetnom nastavniku kako bi se za njih organizirao drugi termin pisanja kolokvija u istom tjednu

 

 


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Kolokviji60
Zadaci (Moodle)15
Kratke provjere (Moodle)15
Seminar (esej)10
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Nužan uvjet za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 25 bodova putem kolokvija pri čemu na svakom kolokviju treba imati barem 3 boda.

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 60 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 60 +
Kolokvij 3 + 10.0 20.0 70.0 60 +
Zadaci u Moodle-u + + +
Kratke provjere + + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
1. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. Nadoknada nije predviđena.
2. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. Nadoknada nije predviđena.
3. kolokvij 20 Kolokvij se sastoji od 4 zadatka. Zadaci su kombinirani: teorijski dio i računski/praktični dio koji je povezan s teorijom pojedine cjeline. Studenti trebaju izračunati/izvesti konačno rješenje. U računskim zadacima traži se teoretsko obrazloženje postupaka i rezultata. Studenti trebaju odgovoriti na pitanja, izvesti formulu i/ili navesti primjere. Nadoknada nije predviđena.
Zadaci u Moodle-u 15 Tijekom semestra su predviđene 3 zadaće (Zadaci Moodle 1, 2 i 3) i svaka se vrednuje s 5 bodova. Zadacima se pristupa kroz sustav za e-učenje Moodle i rješenja se predaju preko Moodle-a. Zadaci obuhvaćaju računske zadatke koji su svakom studentu pridruženi slučajnim odabirom iz baze zadataka na Moodle-u. Nadoknada nije predviđena
Kratke provjere 15 Predviđene su tri kratke provjere znanja. Kratke provjere provode se na predavanjima ili su postavljene kao test u Moodle-u. Kratke provjere usmjerene su na procjenu napretka u interpretaciji i transferu usvojenog znanja. Svaka kratka provjera se vrednuje s 5 bodova. Nadoknada nije predviđena.
Seminar (esej) 10 Svaki student početkom semestra dobiva matematičku temu koju treba istražiti i obraditi u obliku eseja. Izrađeni esej se mora i usmeno obraniti jer se u protivnom dobije 0 bodova iz ove aktivnosti. Prepisivanje teksta iz izvora ili korištenje tuđih uradaka nije dozvoljeno te povlači disciplinsku odgovornost. Nadoknada nije prdviđena.


Napomena

Prepisivanje na kolokvijima, korištenje tuđih rješenja u zadaćama, provjerama i praktičnim zadacima je strogo zabranjeno i povlači stegovnu odgovornost studenata. 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh