FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Obrada teksta i slike npp:47237

Engleski naziv

Text and image processing

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Cilj predavanja - usvajanje znanja i razumijevanja: postupka kreiranja dokumenata i publikacija uz pomoć računala; oblikovanja teksta, tipografije i kreiranja fontova; osnova računalne grafike i obrade slika; integracije teksta i slike – oblikovanja publikacija. Cilj laboratorijskih vježbi na računalu – usvajanje vještina i primjena stečenih znanja: primjene tipografskih pravila; kreiranja fontova, obrade slika i ilustracija (rasterska i vektorska grafika); integracije teksta i slike - oblikovanja tiskanih publikacija (prijelom stranice); oblikovanja digitalnih publikacija (elektroničkih knjiga) i web stranica.

Nastava

Predavanje
30sati
Auditorne vježbe
15sati
Laboratorijske vježbe
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • kreirati fontove/glyph-ove
 • oblikovati web stranicu prema pravilima tipografskog oblikovanja a vodeći računa o Web čitljivost (readability), Web korisnost (usability) i Web dostupnost pristupačnost (accessibility)
 • obraditi slike i ilustracije za posebne namjene ispisa i/ili prikaza na računalu (web stranici)
 • primjenjivati pravila prijeloma pri kreiranju tiskanih i digitalnih dokumenata i publikacija uz pomoć računala
 • primjenjivati tipografska pravila pri oblikovanju teksta
 • razumjeti i primijeniti preporuke Web dizajna

Ishodi učenja programa

 • poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti osnovne principe planiranja i razvoja karijere u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvatarazumjeti i primijeniti osnovne principe planiranja i razvoja karijere u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvata

Sadržaj predavanja

 • Klasično i digitalno tiskarstvo (2 sata)
  Osnovni pojmovi, razvoj kroz povijest, grafička industrija: podjela grafičke proizvodnje: pripremna osnovna i završna. Pripremna grafička proizvodnja: izrada sloga (ručni i strojni slog, fotoslog, računalni slog), kemigrafija (tiskovne forme za visoki, plošni, duboki i propusni tisak), reprofotografija, montaža. Osnovna proizvodnja - tisak: vrste tiska (visoki, plošni, duboki i propusni tisak). Digitalno tiskarstvo. Print on Demand (POD). Standardizacija u području grafičke industrije: The International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress (CIP4). Gubitak informacija reprodukcijom tiska, fotoosvjetljavanje, kvaliteta otiska. Programska rješenja. Sklopovska rješenja.
 • Tipografija (2 sata)
  Tipografski elementi: ploha, linija, slovo (riječ). Pismovna linija. Slovni znakovi: kurentna, verzalna i akcentirana slova, brojke, znakovi interpunkcije, razmak između riječi i ostali znakovi. Anatomija (geometrija) slovnih znakova. Akcenti i dijakritički znakovi. Mjerni sustavi i preračunavanje jedinica (angloamerički cicero - pica, Didotov cicero, milimetar, inch), pismovne veličine. Pismovni rez. Razmak: razmak između riječi, razmak između redaka prored. Linija: jednostavne, ukrasne, završne, okviri,...). Dijeljenje riječi. Tipografsko oblikovanje i pravila. Tipografska kompozicija: optička sredina, težište ili dominanta, simetrija ili asimetrija, ritam i kontrast. Elementi čitljivosti. Zlatni rez: Fibonaccijevi brojevi, Pascalov trokut, Lukasovi brojevi. Primjeri.
 • Fontovi (2 sata)
  Povijest pisma: slikovno, pojmovno i slogovno (silabičko) pismo, alfabet. Razvoj i vrste fontova i pisama (gotičko, antikva, grotesk, rukopisno i ukrasno). Znak i njegovi oblici. Kreiranje oblika znaka. Metode kreiranja znakova: metoda s kružnim lukom, Bézierova metoda. Digitaliziranje slovnih znakova, tehnologije, formati (TrueType, OpenType, Type 2, Postscript, Clear Type, Cool Type). Kodne stranice. Unicode standard.
 • Uređivanje teksta (2 sata)
  Programska rješenja funkcije. Dokumenti: specijalni tipovi i dijelovi. Faze kreiranja teksta: unos i uređivanje, oblikovanje (slova, odlomaka i stranice) i ispis. Mikrotipografija: upotreba znakova interpunkcije, odlomak, inicijali, isticanje u tekstu (podvlačenjem, verzalnim slovima, kurzivnim pismom, spacioniranjem, debljinom slovnih znakova), stupnjevanje pismovnih veličina, uvlačenje, okvir, isticanje bojom. Korekturni znakovi: tekstualni i rubni.
 • Boja (2 sata)
  Nastanak i opažanje boje. Svjetlost, osjetljivost ljudskog oka na izvor svijetla. Vidljivi dio elektromagnetskog spektra. Boja i predmet. Kako čovjek vidi svjetlo. Ljudsko oko. Fotoreceptori. Tehnika indirektnog gledanja. Podjela boja: osnovne-primarne, izvedene-sekundarne i tercijarne boje. Krug boja. Kontrastne sheme boja. Osobnost boja. Kromatske i akromatske boje. Miješanje boja: aditivno i suptraktivno. Osobine boja: subjektivne (svjetlina, zasićenje, ton) i objektivne (sjajnost, dominantna valna dužina, pobudna čistoća) osobine.
 • Modeli boja (2 sata)
  . Prikaz boje, gamut boje. Preteče modela boja (Newton, Young, Brewster, Helmholtz, Grassmann, Maxwell). Nezavisni modeli boja (Munsell, CIE modeli, LAB). Zavisni modeli boja (RGB, CMYK, HSL, HSV, HSI). Gamut boja. Spektralna i tristimulusna informacija. Odnos među bojama: Munsellov model. Metode i postupci usklađivanja boja. Sljepoća na boje. Standardi: ISO 22028-1.
 • Raster (2 sata)
  Razvoj sklopova i programske podrške za računalnu grafiku. Raster Image Processor. Vrste rastera: konvencionalni amplitudno modulirani raster i digitalni frekventno modulirani raster. Novi rasterski elementi: raster i PostScript, Hybridni. Atributi rastera: gustoća, finoća rastera, oblik rasterske točkice, kut rastera. Poluton. Tehnike razmještaja ćelija: slučajni razmještaj, ravnomjerno spacioniranje, polutonska aproksimacija, dihtering (prosječno, uređeno i stohastičko rastresanje), Floyd-Steinberg Error diffusion. Moiré efekt. Primjena rastera kod tiska u boji.
 • Računalna grafika (2 sata)
  Sustavi i vrste računalne grafike: rasterska i vektorska grafika. Interaktivna računalna grafika. Osnova algoritma dvo- i tro-dimenzionalne grafike. Grafički algoritmi (Bézierove krivulje, Bresenhamov algoritam). Primjena računalne grafike. Programska rješenja.
 • Formati grafičkih datoteka (2 sata)
  Spremanje grafičkih datoteka: pakiranje piksela, kompresija RLE, Huffmanova i CCIT kompresija, LZW kompresija, LOSSY kompresija, fraktalna kompresija.
 • Tehnike obrade slike (2 sata)
  Faze: original, skeniranje/rastriranje, vizualizacija, obrada, separacija boja, reprodukcija. Operacije: kreiranje maski, korekcija, retuširanje, izoštravanje. Digitalni zapis slike formati zapisa, komprimiranje i algoritmi. Priprema slike za ispis, separacija i konverzija boja. Specijalni efekti primjena filtera.
 • Oblikovanje/prijelom stranice (2 sata)
  Publikacija - knjiga: format, rub. Dijelovi knjige: naslovni arak (zaštitni list, naslovni list, posveta, pregled sadržaja, predgovor) i glavni dio (početna stranica). Prijelom, pravila prijeloma. Paginacija, naslovi, podnožne i rubne bilješke, višestupčani tekst, ilustracije. Odnos između elemenata na stranici. Osnovni elementi prijenos, kreiranje i upravljanje dokumentom, hipertekst, jezici za opis stranice (PostScript), programska rješenja.
 • Primjena (2 sata)
  Prepoznavanje uzoraka. Model sustava za prepoznavanje: prostor uzoraka, prostor značajki, prostor odlučivanja. Raspoznavanje vizualnih uzoraka: znakova, otisaka prstiju, fotografija. Poslovna grafika - prikaz poslovnih podataka - grafikon, dijagram toka, organizacijske sheme. Kreiranje multimedijalnih dokumenata (prezentacija).
 • Oblikovanje digitalnih publikacija (2 sata)
  Elektroničke knjige: definicija, karakteristike, usporedba s tiskanom knjigom. Formati zapisa elektroničkih knjiga (PDF, OEB, LIT, TKT, TXT, HTML, Palm Reader,...). Kriteriji izbora formata. Programi za kreiranje i korištenje elekroničkih knjiga (čitači). Uređaji za čitanje elektroničkih knjiga. Tehnologije prikaza elektroničkih knjiga (ClearType, CoolType). Elektronička tinta. Kreiranje i primjena digitalnog potpisa.
 • Oblikovanje web stranica (2 sata)
  Specifičnosti Weba kao medija. Dijelovi web stranice. Tipografski elementi i pravila primjenjena na Webu. Web sigurne boje (web-safe colors). Optimizacija slika za Web.
 • Web kvaliteta (2 sata)
  Web standardi. Proces procjene kvalitete web stranica. Web kvaliteta: web čitljivost (readability), web korisnost (usability) i web dostupnost - pristupačnost (accessibility).

Sadržaj seminara/vježbi

 • Napredno uređivanje teksta (1+2 sata)
  Teoretsko znanje: Tipografija (2 sata); Uređivanje teksta (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za obradu teksta Praktično znanje (vještina): Kreiranje dokumenata/predloška/formulara Zadatak: 1. Izrada dokumenata korištenjem stilova, izrada tablice sadržaja, indeksa i popisa slika 2. Oblikovanje predloška/formulara temeljem vlastitih stilova 3. izrada skupnog pisma (mail merge) Ocjena rezultata: 1. Uspješnost izrade 2. Uspješnost izrade/kreativnost, 3. Uspješnost izrade
 • Primjena tipografskih pravila (1+2 sata)
  Teoretsko znanje: Tipografija (2 sata); Uređivanje teksta (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za obradu teksta Praktično znanje (vještina): Primjena tipografskih pravila Zadatak: 1. Ocjena dokumenta/teksta s obzirom na tipografska pravila 2. Vlastito oblikovanje dokumenta/teksta s obzirom na tipografska pravila Ocjena rezultata: 1. Broj uočenih poštovanih i nepoštovanih tipografskih pravila 2. Broj primijenjenih tipografskih pravila
 • Obrada slika (5+10 sati)
  Teoretsko znanje: Boja (2 sata); Raster (2 sata); Računalna grafika (2 sata); Tehnike obrade slike (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za obradu slika Praktično znanje (vještina): Obrada slika (rasterska grafika) Zadatak: 1.Izrada digitalnih slika – obrada dig. fotografije Ocjena rezultata: 1.Uspješnost izrade (tehnička, funkcionalna, estetska)
 • Integracija teksta i slike: tiskane publikacije (5+10 sati)
  Teoretsko znanje: Oblikovanje/prijelom stranice (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za prijelom stranice Praktično znanje (vještina): Izrada tiskanih publikacija Zadatak: 1. Izrada tiskanih publikacija (brošura) 2. Samostalna izrada tiskane publikacije (brošure) Ocjena rezultata: 1. i 2. Uspješnost izrade (tehnička, funkcionalna, estetska)
 • Integracija teksta i slike: digitalne publikacije (1+2 sata)
  Teoretsko znanje: Oblikovanje digitalnih publikacija (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za kreiranje i korištenje elektroničkih knjiga Praktično znanje (vještina): Izrada digitalnih publikacija Zadatak: 1. Izrada digitalne publikacija (brošura) 2. Samostalna izrada digitalne publikacije (seminarski rad kao dig. publikacija) Ocjena rezultata: 1. i 2. Uspješnost izrade (tehnička, funkcionalna, estetska)
 • Integracija teksta i slike: web stranice (2+4 sata)
  Teoretsko znanje: Oblikovanje web stranica (2 sata); Web kvaliteta (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za kreiranje web stranica Praktično znanje (vještina): Izrada web stranica vodeći računa o Web čitljivosti (readability), Web korisnost (usability) i Web dostupnost - pristupačnosti (accessibility) Zadatak: 1. Izrada web stranica 2. Samostalna izrada web stranica Ocjena rezultata: 1. i 2. Uspješnost izrade (tehnička, funkcionalna, estetska)

Alati koji se koriste na predmetu

 • MS Word
  Program za obradu teksta (text processor: MS Word) Praktično znanje (vještina): Primjena tipografskih pravila
 • FontCreator
  Program za kreiranje fontova (FontCreator) Praktično znanje (vještina): Kreiranje fonta
 • Adobe Photoshop
  Program za obradu slika (Adobe Photoshop) Praktično znanje (vještina): Obrada slika (rasterska grafika)
 • Adobe InDesign
  Program za prijelom stranice (Adobe InDesign) Praktično znanje (vještina): Izrada tiskanih publikacija
 • Read in Microsoft Reader add-in
  Program za kreiranje elektroničkih knjiga (Read in Microsoft Reader add-in) Praktično znanje (vještina): Kreiranje digitalnih publikacija
 • Microsoft Reader
  Program za korištenje elektroničkih knjiga (Microsoft Reader) Praktično znanje (vještina): Korištenje digitalnih publikacija
 • Microsoft FrontPage
  Programi za kreiranje web stranica (Microsoft FrontPage) Praktično znanje (vještina): Kreiranje web stranica vodeći računa o Web čitljivosti (readability), Web korisnost (usability) i Web dostupnost - pristupačnosti (accessibility)
 • Serif PhotoPlus
  Program za obradu slika. Praktično znanje (vještina): Obrada slika (rasterska grafika)
 • Gimp
  Program za obradu slika. Praktično znanje (vještina): Obrada slika (rasterska grafika)
 • Serif PagePlus
  Program za prijelom stranice. Praktično znanje (vještina): Izrada tiskanih publikacija
 • Scribus
  Program za prijelom stranice. Praktično znanje (vještina): Izrada tiskanih publikacija
 • Serif WebPlus
  Program za kreiranje web stranica. Praktično znanje (vještina): Kreiranje web stranica vodeći računa o Web čitljivosti (readability), Web korisnost (usability) i Web dostupnost - pristupačnosti (accessibility)

Osnovna literatura

 • Bergsland, D. Introduction to Digital Publishing, 2nd ed. Book and CD-ROM edition. OnWord Press, 2002.
 • Tidwell, J. Designing Interfaces: patterns for effective interaction design. O'Reilly, 2005.
 • Foley, J.D. et al. Computer Graphics: Principles and Practice. 2nd ed. Addison-Wesley, 1997.
 • Mesaroš, F. Tipografski priručnik. Grafički obrazovni centar, Zagreb, 1985.
 • Babić, D. Uvod u grafičku tehnologiju. Grafički centar za ispitivanje i projektiranje, Zagreb, 1998.

Dopunska literatura

 • Krug, S. Don't make me think: a common sense approach to Web usability. 2nd ed. 2006.
 • Gonzalez, R.E.; Woods, R.E. Digital image processing. 3rd ed. Upper Saddle River, Pearson, 2008.
 • Stone, T.L.; Adams, S.; Morioka, N. Color design workbook; a real-world guide to using color in graphic design. Gloucester, Rockport, 2006.
 • Carter, R.; Day, B.; Meggs, P. Typographic design: form and communication. 4th ed. John Wiley, Hoboken, 2007.
 • Williams, R. Non-designer's design book: design and typographic principles for the visual novice. 3rd ed. Peachpit, Berkeley, 2008.

Preduvjeti

 • Informatika 1
  Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Slični predmeti

 • GCT 240. Desktop publishing - California University of Pennsylvania, http://www.cup.edu/universitycatalogs.jsp?pageId=1580830010421122037996474
 • Desktop publishing - Edison Community College http://www.edisonohio.edu/dtp/dtpsyllabus.html
 • http://ace2149.group.shef.ac.uk/index.html
 • http://slog.grf.hr/pages/kolegiji/tipografija.php
 • http://slog.grf.hr/pages/kolegiji/raC48Dunarska-grafika.php
 • http://www.studijdizajna.com/kolegijinastavnici.php
 • http://www.ffzg.hr/infoz/web2/index.php?option=content&task=view&id=455
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bernik Andrija Auditorne vježbe 2 1 4
Laboratorijske vježbe 2 2 14
Kirinić Valentina Laboratorijske vježbe 13 2 4
Predavanje 7 2 2
Mekovec Renata Laboratorijske vježbe 13 2 3
Oreški Dijana Laboratorijske vježbe 13 2 0
Plantak Vukovac Dijana Laboratorijske vježbe 13 2 5
Sabati Zvonimir Predavanje 15 2 1
Tomičić Igor Auditorne vježbe 13 1 4
Laboratorijske vježbe 13 2 4
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh