FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
2. semestar

2017/2018

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Obrada teksta i slike npp:47237

Engleski naziv

Text and image processing

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Cilj predavanja - usvajanje znanja i razumijevanja: postupka kreiranja dokumenata i publikacija uz pomoć računala; oblikovanja teksta, tipografije i kreiranja fontova; osnova računalne grafike i obrade slika; integracije teksta i slike – oblikovanja publikacija. Cilj laboratorijskih vježbi na računalu – usvajanje vještina i primjena stečenih znanja: primjene tipografskih pravila; kreiranja fontova, obrade slika i ilustracija (rasterska i vektorska grafika); integracije teksta i slike - oblikovanja tiskanih publikacija (prijelom stranice); oblikovanja digitalnih publikacija (elektroničkih knjiga) i web stranica.

Nastava

Predavanje
30sati
Auditorne vježbe
15sati
Laboratorijske vježbe
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • kreirati fontove/glyph-ove
 • oblikovati web stranicu prema pravilima tipografskog oblikovanja a vodeći računa o Web čitljivost (readability), Web korisnost (usability) i Web dostupnost pristupačnost (accessibility)
 • obraditi slike i ilustracije za posebne namjene ispisa i/ili prikaza na računalu (web stranici)
 • primjenjivati pravila prijeloma pri kreiranju tiskanih i digitalnih dokumenata i publikacija uz pomoć računala
 • primjenjivati tipografska pravila pri oblikovanju teksta
 • razumjeti i primijeniti preporuke Web dizajna

Ishodi učenja programa

 • poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti osnovne principe planiranja i razvoja karijere u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvatarazumjeti i primijeniti osnovne principe planiranja i razvoja karijere u struci i vlastitih poduzetničkih poduhvata

Sadržaj predavanja

 • Klasično i digitalno tiskarstvo (2 sata)
  Osnovni pojmovi, razvoj kroz povijest, grafička industrija: podjela grafičke proizvodnje: pripremna osnovna i završna. Pripremna grafička proizvodnja: izrada sloga (ručni i strojni slog, fotoslog, računalni slog), kemigrafija (tiskovne forme za visoki, plošni, duboki i propusni tisak), reprofotografija, montaža. Osnovna proizvodnja - tisak: vrste tiska (visoki, plošni, duboki i propusni tisak). Digitalno tiskarstvo. Print on Demand (POD). Standardizacija u području grafičke industrije: The International Cooperation for the Integration of Processes in Prepress, Press and Postpress (CIP4). Gubitak informacija reprodukcijom tiska, fotoosvjetljavanje, kvaliteta otiska. Programska rješenja. Sklopovska rješenja.
 • Tipografija (2 sata)
  Tipografski elementi: ploha, linija, slovo (riječ). Pismovna linija. Slovni znakovi: kurentna, verzalna i akcentirana slova, brojke, znakovi interpunkcije, razmak između riječi i ostali znakovi. Anatomija (geometrija) slovnih znakova. Akcenti i dijakritički znakovi. Mjerni sustavi i preračunavanje jedinica (angloamerički cicero - pica, Didotov cicero, milimetar, inch), pismovne veličine. Pismovni rez. Razmak: razmak između riječi, razmak između redaka prored. Linija: jednostavne, ukrasne, završne, okviri,...). Dijeljenje riječi. Tipografsko oblikovanje i pravila. Tipografska kompozicija: optička sredina, težište ili dominanta, simetrija ili asimetrija, ritam i kontrast. Elementi čitljivosti. Zlatni rez: Fibonaccijevi brojevi, Pascalov trokut, Lukasovi brojevi. Primjeri.
 • Fontovi (2 sata)
  Povijest pisma: slikovno, pojmovno i slogovno (silabičko) pismo, alfabet. Razvoj i vrste fontova i pisama (gotičko, antikva, grotesk, rukopisno i ukrasno). Znak i njegovi oblici. Kreiranje oblika znaka. Metode kreiranja znakova: metoda s kružnim lukom, Bézierova metoda. Digitaliziranje slovnih znakova, tehnologije, formati (TrueType, OpenType, Type 2, Postscript, Clear Type, Cool Type). Kodne stranice. Unicode standard.
 • Uređivanje teksta (2 sata)
  Programska rješenja funkcije. Dokumenti: specijalni tipovi i dijelovi. Faze kreiranja teksta: unos i uređivanje, oblikovanje (slova, odlomaka i stranice) i ispis. Mikrotipografija: upotreba znakova interpunkcije, odlomak, inicijali, isticanje u tekstu (podvlačenjem, verzalnim slovima, kurzivnim pismom, spacioniranjem, debljinom slovnih znakova), stupnjevanje pismovnih veličina, uvlačenje, okvir, isticanje bojom. Korekturni znakovi: tekstualni i rubni.
 • Boja (2 sata)
  Nastanak i opažanje boje. Svjetlost, osjetljivost ljudskog oka na izvor svijetla. Vidljivi dio elektromagnetskog spektra. Boja i predmet. Kako čovjek vidi svjetlo. Ljudsko oko. Fotoreceptori. Tehnika indirektnog gledanja. Podjela boja: osnovne-primarne, izvedene-sekundarne i tercijarne boje. Krug boja. Kontrastne sheme boja. Osobnost boja. Kromatske i akromatske boje. Miješanje boja: aditivno i suptraktivno. Osobine boja: subjektivne (svjetlina, zasićenje, ton) i objektivne (sjajnost, dominantna valna dužina, pobudna čistoća) osobine.
 • Modeli boja (2 sata)
  . Prikaz boje, gamut boje. Preteče modela boja (Newton, Young, Brewster, Helmholtz, Grassmann, Maxwell). Nezavisni modeli boja (Munsell, CIE modeli, LAB). Zavisni modeli boja (RGB, CMYK, HSL, HSV, HSI). Gamut boja. Spektralna i tristimulusna informacija. Odnos među bojama: Munsellov model. Metode i postupci usklađivanja boja. Sljepoća na boje. Standardi: ISO 22028-1.
 • Raster (2 sata)
  Razvoj sklopova i programske podrške za računalnu grafiku. Raster Image Processor. Vrste rastera: konvencionalni amplitudno modulirani raster i digitalni frekventno modulirani raster. Novi rasterski elementi: raster i PostScript, Hybridni. Atributi rastera: gustoća, finoća rastera, oblik rasterske točkice, kut rastera. Poluton. Tehnike razmještaja ćelija: slučajni razmještaj, ravnomjerno spacioniranje, polutonska aproksimacija, dihtering (prosječno, uređeno i stohastičko rastresanje), Floyd-Steinberg Error diffusion. Moiré efekt. Primjena rastera kod tiska u boji.
 • Računalna grafika (2 sata)
  Sustavi i vrste računalne grafike: rasterska i vektorska grafika. Interaktivna računalna grafika. Osnova algoritma dvo- i tro-dimenzionalne grafike. Grafički algoritmi (Bézierove krivulje, Bresenhamov algoritam). Primjena računalne grafike. Programska rješenja.
 • Formati grafičkih datoteka (2 sata)
  Spremanje grafičkih datoteka: pakiranje piksela, kompresija RLE, Huffmanova i CCIT kompresija, LZW kompresija, LOSSY kompresija, fraktalna kompresija.
 • Tehnike obrade slike (2 sata)
  Faze: original, skeniranje/rastriranje, vizualizacija, obrada, separacija boja, reprodukcija. Operacije: kreiranje maski, korekcija, retuširanje, izoštravanje. Digitalni zapis slike formati zapisa, komprimiranje i algoritmi. Priprema slike za ispis, separacija i konverzija boja. Specijalni efekti primjena filtera.
 • Oblikovanje/prijelom stranice (2 sata)
  Publikacija - knjiga: format, rub. Dijelovi knjige: naslovni arak (zaštitni list, naslovni list, posveta, pregled sadržaja, predgovor) i glavni dio (početna stranica). Prijelom, pravila prijeloma. Paginacija, naslovi, podnožne i rubne bilješke, višestupčani tekst, ilustracije. Odnos između elemenata na stranici. Osnovni elementi prijenos, kreiranje i upravljanje dokumentom, hipertekst, jezici za opis stranice (PostScript), programska rješenja.
 • Primjena (2 sata)
  Prepoznavanje uzoraka. Model sustava za prepoznavanje: prostor uzoraka, prostor značajki, prostor odlučivanja. Raspoznavanje vizualnih uzoraka: znakova, otisaka prstiju, fotografija. Poslovna grafika - prikaz poslovnih podataka - grafikon, dijagram toka, organizacijske sheme. Kreiranje multimedijalnih dokumenata (prezentacija).
 • Oblikovanje digitalnih publikacija (2 sata)
  Elektroničke knjige: definicija, karakteristike, usporedba s tiskanom knjigom. Formati zapisa elektroničkih knjiga (PDF, OEB, LIT, TKT, TXT, HTML, Palm Reader,...). Kriteriji izbora formata. Programi za kreiranje i korištenje elekroničkih knjiga (čitači). Uređaji za čitanje elektroničkih knjiga. Tehnologije prikaza elektroničkih knjiga (ClearType, CoolType). Elektronička tinta. Kreiranje i primjena digitalnog potpisa.
 • Oblikovanje web stranica (2 sata)
  Specifičnosti Weba kao medija. Dijelovi web stranice. Tipografski elementi i pravila primjenjena na Webu. Web sigurne boje (web-safe colors). Optimizacija slika za Web.
 • Web kvaliteta (2 sata)
  Web standardi. Proces procjene kvalitete web stranica. Web kvaliteta: web čitljivost (readability), web korisnost (usability) i web dostupnost - pristupačnost (accessibility).

Sadržaj seminara/vježbi

 • Napredno uređivanje teksta (1+2 sata)
  Teoretsko znanje: Tipografija (2 sata); Uređivanje teksta (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za obradu teksta Praktično znanje (vještina): Kreiranje dokumenata/predloška/formulara Zadatak: 1. Izrada dokumenata korištenjem stilova, izrada tablice sadržaja, indeksa i popisa slika 2. Oblikovanje predloška/formulara temeljem vlastitih stilova 3. izrada skupnog pisma (mail merge) Ocjena rezultata: 1. Uspješnost izrade 2. Uspješnost izrade/kreativnost, 3. Uspješnost izrade
 • Primjena tipografskih pravila (1+2 sata)
  Teoretsko znanje: Tipografija (2 sata); Uređivanje teksta (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za obradu teksta Praktično znanje (vještina): Primjena tipografskih pravila Zadatak: 1. Ocjena dokumenta/teksta s obzirom na tipografska pravila 2. Vlastito oblikovanje dokumenta/teksta s obzirom na tipografska pravila Ocjena rezultata: 1. Broj uočenih poštovanih i nepoštovanih tipografskih pravila 2. Broj primijenjenih tipografskih pravila
 • Obrada slika (5+10 sati)
  Teoretsko znanje: Boja (2 sata); Raster (2 sata); Računalna grafika (2 sata); Tehnike obrade slike (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za obradu slika Praktično znanje (vještina): Obrada slika (rasterska grafika) Zadatak: 1.Izrada digitalnih slika – obrada dig. fotografije Ocjena rezultata: 1.Uspješnost izrade (tehnička, funkcionalna, estetska)
 • Integracija teksta i slike: tiskane publikacije (5+10 sati)
  Teoretsko znanje: Oblikovanje/prijelom stranice (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za prijelom stranice Praktično znanje (vještina): Izrada tiskanih publikacija Zadatak: 1. Izrada tiskanih publikacija (brošura) 2. Samostalna izrada tiskane publikacije (brošure) Ocjena rezultata: 1. i 2. Uspješnost izrade (tehnička, funkcionalna, estetska)
 • Integracija teksta i slike: digitalne publikacije (1+2 sata)
  Teoretsko znanje: Oblikovanje digitalnih publikacija (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za kreiranje i korištenje elektroničkih knjiga Praktično znanje (vještina): Izrada digitalnih publikacija Zadatak: 1. Izrada digitalne publikacija (brošura) 2. Samostalna izrada digitalne publikacije (seminarski rad kao dig. publikacija) Ocjena rezultata: 1. i 2. Uspješnost izrade (tehnička, funkcionalna, estetska)
 • Integracija teksta i slike: web stranice (2+4 sata)
  Teoretsko znanje: Oblikovanje web stranica (2 sata); Web kvaliteta (2 sata) Poznavanje programskog alata: Program za kreiranje web stranica Praktično znanje (vještina): Izrada web stranica vodeći računa o Web čitljivosti (readability), Web korisnost (usability) i Web dostupnost - pristupačnosti (accessibility) Zadatak: 1. Izrada web stranica 2. Samostalna izrada web stranica Ocjena rezultata: 1. i 2. Uspješnost izrade (tehnička, funkcionalna, estetska)

Alati koji se koriste na predmetu

 • MS Word
  Program za obradu teksta (text processor: MS Word) Praktično znanje (vještina): Primjena tipografskih pravila
 • FontCreator
  Program za kreiranje fontova (FontCreator) Praktično znanje (vještina): Kreiranje fonta
 • Adobe Photoshop
  Program za obradu slika (Adobe Photoshop) Praktično znanje (vještina): Obrada slika (rasterska grafika)
 • Adobe InDesign
  Program za prijelom stranice (Adobe InDesign) Praktično znanje (vještina): Izrada tiskanih publikacija
 • Read in Microsoft Reader add-in
  Program za kreiranje elektroničkih knjiga (Read in Microsoft Reader add-in) Praktično znanje (vještina): Kreiranje digitalnih publikacija
 • Microsoft Reader
  Program za korištenje elektroničkih knjiga (Microsoft Reader) Praktično znanje (vještina): Korištenje digitalnih publikacija
 • Microsoft FrontPage
  Programi za kreiranje web stranica (Microsoft FrontPage) Praktično znanje (vještina): Kreiranje web stranica vodeći računa o Web čitljivosti (readability), Web korisnost (usability) i Web dostupnost - pristupačnosti (accessibility)
 • Serif PhotoPlus
  Program za obradu slika. Praktično znanje (vještina): Obrada slika (rasterska grafika)
 • Gimp
  Program za obradu slika. Praktično znanje (vještina): Obrada slika (rasterska grafika)
 • Serif PagePlus
  Program za prijelom stranice. Praktično znanje (vještina): Izrada tiskanih publikacija
 • Scribus
  Program za prijelom stranice. Praktično znanje (vještina): Izrada tiskanih publikacija
 • Serif WebPlus
  Program za kreiranje web stranica. Praktično znanje (vještina): Kreiranje web stranica vodeći računa o Web čitljivosti (readability), Web korisnost (usability) i Web dostupnost - pristupačnosti (accessibility)

Osnovna literatura

 • Bergsland, D. Introduction to Digital Publishing, 2nd ed. Book and CD-ROM edition. OnWord Press, 2002.
 • Tidwell, J. Designing Interfaces: patterns for effective interaction design. O'Reilly, 2005.
 • Foley, J.D. et al. Computer Graphics: Principles and Practice. 2nd ed. Addison-Wesley, 1997.
 • Mesaroš, F. Tipografski priručnik. Grafički obrazovni centar, Zagreb, 1985.
 • Babić, D. Uvod u grafičku tehnologiju. Grafički centar za ispitivanje i projektiranje, Zagreb, 1998.

Dopunska literatura

 • Krug, S. Don't make me think: a common sense approach to Web usability. 2nd ed. 2006.
 • Gonzalez, R.E.; Woods, R.E. Digital image processing. 3rd ed. Upper Saddle River, Pearson, 2008.
 • Stone, T.L.; Adams, S.; Morioka, N. Color design workbook; a real-world guide to using color in graphic design. Gloucester, Rockport, 2006.
 • Carter, R.; Day, B.; Meggs, P. Typographic design: form and communication. 4th ed. John Wiley, Hoboken, 2007.
 • Williams, R. Non-designer's design book: design and typographic principles for the visual novice. 3rd ed. Peachpit, Berkeley, 2008.

Preduvjeti

 • Informatika 1
  Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Slični predmeti

 • GCT 240. Desktop publishing - California University of Pennsylvania, http://www.cup.edu/universitycatalogs.jsp?pageId=1580830010421122037996474
 • Desktop publishing - Edison Community College http://www.edisonohio.edu/dtp/dtpsyllabus.html
 • http://ace2149.group.shef.ac.uk/index.html
 • http://slog.grf.hr/pages/kolegiji/tipografija.php
 • http://slog.grf.hr/pages/kolegiji/raC48Dunarska-grafika.php
 • http://www.studijdizajna.com/kolegijinastavnici.php
 • http://www.ffzg.hr/infoz/web2/index.php?option=content&task=view&id=455
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hajdin Goran Laboratorijske vježbe 12 2 2
Kirinić Valentina Auditorne vježbe 13 1 4
Laboratorijske vježbe 1 2 3
Laboratorijske vježbe 13 2 6
Predavanje 7 2 2
Mekovec Renata Laboratorijske vježbe 12 2 2
Peras Dijana Laboratorijske vježbe 12 2 1
Plantak Vukovac Dijana Laboratorijske vježbe 1 2 4
Laboratorijske vježbe 13 2 5
Sabati Zvonimir Auditorne vježbe 2 1 4
Laboratorijske vježbe 2 2 18
Predavanje 8 2 2
Šlibar Barbara Laboratorijske vježbe 12 2 2
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 12:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Obrada teksta i slike - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Šifra i naziv kolegija: 1-410 Obrada teksta i slike

Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Zvonimir Sabati

Sunositeljica kolegija: izv.prof.dr.sc. Valentina Kirinić

Suradnici na kolegiju: doc.dr.sc. Renata Mekovec, dr.sc. Dijana Plantak-Vukovac

Satnica: 30 sati predavanja + 30 sati laboratorijskih vježbi + 15 sati auditornih vježbi


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi – laboratorijske vježbe1
Prisustvovanje nastavi – auditorne vježbe1
Prisustvovanje nastavi – predavanja1
Izrada zadataka na lab. vježbama - kolokvij25
Prezentacija odabrane teme12
Kolokviji (15+20+25)60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +
Kolokvij 3 + 10.0 30.0 60.0 75 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 1 1 Na svim laboratorijskim vježbama evidentira se prisustvovanje. Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 11 dolazaka. Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Prisustvovanje na auditornim vježbama 1 1 Na svim auditornim vježbama evidentira se prisustvovanje.
Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 11 dolazaka.
Provjera prisustva se može provesti objedinjeno sa nenajavljenim kratkim testom koji ispituje gradivo obrađivano na nastavi. Negativno ocijenjen test oduzima bodove dolaska na nastavu.
Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Prisustvovanje na predavanjima 1 1 Na svim predavanjima evidentira se prisustvovanje.
Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 7 dolazaka.
Provjera prisustva se može provesti objedinjeno sa nenajavljenim kratkim testom koji ispituje gradivo obrađivano na nastavi. Negativno ocijenjen test oduzima bodove dolaska na nastavu.
Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Izrada zadataka na laboratorijskim vježbama 25 10 Studenti na računalima rješavaju kolokvij sastavljen od praktičnih zadataka iz odabranih tematskih cjelina laboratorijskih vježbi. 5 Dodatni zadatak/ponovljeni kolokvij (za maksimalno 20 bodova). U roku od maksimalno 14 dana nakon objave bodova (po dogovoru).
Prezentacija odabrane teme 12 7 Timska izrada i prezentacija odabrane teme. Teme rada vezane su na tematske cjeline laboratorijskih vježbi, a prezentiraju se na auditornim vježbama kao uvod u lab. vježbe.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 Javiti se nastavniku u roku od 7 dana nakon objave bodova. U roku od maksimalno 14 dana nakon objave bodova.
1. kolokvij 15 Teoretska pitanja iz obrađenih tema.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 20 Teoretska pitanja iz obrađenih tema.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
3. kolokvij 25 Teoretska pitanja iz obrađenih tema.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


NEDOVOLJAN BROJ BODOVA ZA OCJENU ILI ODBIJANJE OCJENE STEČENE KONTINUIRANIM PRAĆENJEM

 

Ukoliko je student ostvario uvjete za potpis, ali nema dovoljan broj bodova za ocjenu, ili je odlučio odbiti ocjenu stečenu kontinuiranim praćenjem, student izlazi na klasičan pismeni i usmeni ispit. U navedenim slučajevima studentu se brišu bodovi stečeni kontinuiranim praćenjem.

Struktura klasičnog ispita prikazana je u sljedećoj tablici:

 

Oblik ispita

Bodovi

Pismeni ispit

80

Usmeni ispit

20

ZBROJ

100

 

Obrada teksta i slike - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Šifra i naziv kolegija: 1-410 Obrada teksta i slike

Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Zvonimir Sabati

Sunositeljica kolegija: izv.prof.dr.sc. Valentina Kirinić

Suradnici na kolegiju: doc.dr.sc. Renata Mekovec, dr.sc. Dijana Plantak-Vukovac

Satnica: 30 sati predavanja + 30 sati laboratorijskih vježbi + 15 sati auditornih vježbi

 

UVOD: Plan praćenja studenata i uvjeti polaganja ispita

Predmetni nastavnici na početku izvođenja nastave upoznaju sve studente s planom praćenja rada studenata te elementima praćenja njihovog rada. Plan rada za izvanredne studente također se na početku semestra izvođenja nastave objavljuje na sustavu e-učenja (moodle stranicama kolegija). Prema potrebi dodatna objašnjenja studenti mogu od predmetnih nastavnika zatražiti na konzultacijama ili nekim drugim oblikom komunikacije (e-pošta ili telefon). Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od 2 ponuđena modela praćenja i polaganja ispita, opisana u dijelu MODELI PRAĆENJA IZVANREDNIH STUDENATA.

 

Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta

Izvanredni studenti mogu s nastavnicima  komunicirati na predavanjima, konzultacijama, preko e-pošte te sustava za e-učenje. Kolegij ima razvijenu FOI-2 prema FOI-3 razini primjene e-učenja (svi nastavni materijali organizirani su prema nastavnim cjelinama i dostupni su na sustavu za e-učenje; oblikovan je forum za diskusije; objavljen je kalendar važnijih događanja za kolegij; objavljene su obavijesti vezane uz kolegij; dostupni su materijali za samoprovjeru znanja; omogućeno je predavanje i ocjenjivanje studentskih radova; dostupan je pregled aktivnosti i ostvarenih rezultata putem sustava za e-učenje…).

 

MODELI PRAĆENJA IZVANREDNIH STUDENATA

Izvanredni studenti su obavezni javiti se na konzultacije predmetnom nastavniku na početku semestra izvođenja kolegija (najkasnije u roku od 21 dan). Izvanredni studenti koji se ne jave predmetnom nastavniku u definiranom vremenu prate se i ocjenjuju prema Modelu B i ne mogu pristupiti ispitu dok ne zadovolje uvjete prema tom modelu (izrada zadataka s laboratorijskih vježbi, domaćih zadaća i seminarskog rada).

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva ponuđena modela praćenja:

1. Model A: Izvanredni studenti koji se odluče polagati ispit putem kontinuiranog praćenja dužni su izvršavati sve obaveze kao i redoviti studenti, što uključuje i redovito pohađanje nastave, kao i konkretni angažman tijekom nastavnog procesa (rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi i aktivno sudjelovanje na predavanjima/seminarima). Više informacija vezano uz ovaj model može se pronaći u Modelu praćenje rada REDOVITIH studenata (Model A).

2. Model B: (pismeni i usmeni ispit) –  studenti koji se odluče za ovaj model izlaze na pismeni i usmeni ispit. Uvjeti za pristupanje ispitu su rješavanje zadataka lab. vježbi i izrada dokumentacije. Detaljnije objašnjenje obaveza prema ovome modelu može se pronaći u nastavku, a elementi praćenja i broj bodova opisani su u  tablici Model B.

 


Praćenje rada studenata - Model A (kao i za redovite studente)

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi – laboratorijske vježbe1
Prisustvovanje nastavi – auditorne vježbe1
Prisustvovanje nastavi – predavanja1
Izrada zadataka na lab. vježbama - kolokvij25
Prezentacija odabrane teme12
Kolokviji (15+20+25)60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B (pismeni i usmeni ispit)

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi25
Teoretske osnove i opis izrade zadataka s lab. vježbi15
Pismena provjera – gradivo predavanja40
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +
Kolokvij 3 + 10.0 30.0 60.0 75 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 1 1 Na svim laboratorijskim vježbama evidentira se prisustvovanje. Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 11 dolazaka. Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Prisustvovanje na auditornim vježbama 1 1 Na svim auditornim vježbama evidentira se prisustvovanje.
Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 11 dolazaka.
Provjera prisustva se može provesti objedinjeno sa nenajavljenim kratkim testom koji ispituje gradivo obrađivano na nastavi. Negativno ocijenjen test oduzima bodove dolaska na nastavu.
Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Prisustvovanje na predavanjima 1 1 Na svim predavanjima evidentira se prisustvovanje.
Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 7 dolazaka.
Provjera prisustva se može provesti objedinjeno sa nenajavljenim kratkim testom koji ispituje gradivo obrađivano na nastavi. Negativno ocijenjen test oduzima bodove dolaska na nastavu.
Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Izrada zadataka na laboratorijskim vježbama 25 10 Studenti na računalima rješavaju kolokvij sastavljen od praktičnih zadataka iz odabranih tematskih cjelina laboratorijskih vježbi. 5 Dodatni zadatak/ponovljeni kolokvij (za maksimalno 20 bodova). U roku od maksimalno 14 dana nakon objave bodova (po dogovoru).
Prezentacija odabrane teme 12 7 Timska izrada i prezentacija odabrane teme. Teme rada vezane su na tematske cjeline laboratorijskih vježbi, a prezentiraju se na auditornim vježbama kao uvod u lab. vježbe.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 Javiti se nastavniku u roku od 7 dana nakon objave bodova. U roku od maksimalno 14 dana nakon objave bodova.
1. kolokvij 15 Teoretska pitanja iz obrađenih tema.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 20 Teoretska pitanja iz obrađenih tema.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
3. kolokvij 25 Teoretska pitanja iz obrađenih tema.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


NEDOVOLJAN BROJ BODOVA ZA OCJENU ILI ODBIJANJE OCJENE STEČENE KONTINUIRANIM PRAĆENJEM (Model A - kao i redoviti studenti)

Ukoliko je student s odabranim Modelom A  (kao i redoviti student) nema dovoljan broj bodova za ocjenu, ili je odlučio odbiti ocjenu stečenu kontinuiranim praćenjem, student izlazi na klasičan pismeni i usmeni ispit prema Modelu B.

 

MODEL B: Upute za obavljanje pojedinih obaveza i postizanje ishoda učenja

Prilikom predaje rješenja zadataka laboratorijskih vježbi predaja tuđeg rada je zabranjena. Prilikom pristupanja pismenoj provjeri prepisivanje i nedozvoljeno korištenje pomoćnih materijala je zabranjeno. Nepoštivanje ovih uputa povlači disciplinsku odgovornost.

 

Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi te teoretske osnove i opis izrade zadataka

Kako bi student mogao pristupiti pismenom ispitu mora na sustav za e-učenje predati rješenja zadataka za provjeru praktičnih znanja s laboratorijskih vježbi najkasnije 10 dana prije pismenog dijela ispita (kojem namjerava pristupiti) i ostvariti minimalno 20 bodova iz kategorija „Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi“ i  „Teoretske osnove i opis izrade zadataka s lab. vježbi“.

Vezano uz „Teoretske osnove i opis izrade zadataka s lab. vježbi“, uz rješavanje zadataka, student mora popratiti svoj rad dokumentacijom u .doc/.docx/pdf formatu u kojem se opisuje tijek rada, korištene tehnike i alati, screenshotovi rada, eventualni problemi u radu, preporuke, osobni osvrt na korišteni software i korišteni ili preporučeni izvori/literatura/tutoriali, ali i teoretske osnove digitalne obrade slike/DTP procesa vezane na svoj praktični rad.

O svojem predavanju rješenja zadataka student mora obavijestiti predmetnog nastavnika. Predmetni nastavnik najkasnije 7 dana prije ispita odgovara studentu da li su svi zadaci ispravno riješeni te da li je ukupno ostvario potrebnih, minimalnih 20 bodova. Ukoliko student ne preda (na nastavnikov zahtjev za promjenama) ispravna rješenja tj. ne ostvari minimalnih 20 bodova najkasnije 3 dana prije pismenog ispita NE MOŽE pristupiti pismenom dijelu ispita.

Na stranicama kolegija na sustavu za e-učenje zadaci iz laboratorijskih vježbi (kao i materijali koje studenti mogu koristiti kao pomoć za rješavanje zadataka) će biti otvoreni najkasnije do zadnjeg tjedna izvođenja nastave. Izvanredni studenti mogu i prije tog roka tražiti od predmetnih nastavnika da im objave navedene materijale.

 

Pismeni ispit

Na pismenom dijelu ispita provjerava se poznavanje i razumijevanje tema koje su obrađene na predavanju. Pismeni ispit sadržava 20 pitanja. Odgovori na pitanja boduju se s 2 (točan odgovor), 1 (djelomičan odgovor) i 0 (netočan odgovor) boda.

Materijali za pripremu za pismenu provjeru nalaze se na sustavu za e-učenje organizirani u obliku Powerpoint prezentacija s predavanja.

 

Usmeni ispit

Usmeni dio ispita - teorijska pitanja vezana uz teme obrađene na predavanju. Student koji ostvari pozitivnu ocjenu na pismenom ispitu pristupa usmenom ispitu na kojem se može korigirati ocjena pismenog ispita (na više/niže), shodno znanju studenta. Studentu se postavlja 5 pitanja, za koja može dobiti maksimalno 20 bodova  (5 pitanja x 4 boda).

 

Ishodi učenja

Nakon položenog ispita iz kolegija izvanredni studenti će moći:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

primjenjivati tipografska pravila pri oblikovanju teksta

Pismeni ispit, usmeni ispit, rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi

obraditi slike i ilustracije za posebne namjene ispisa i/ili prikaza na računalu (web stranici)

Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi

primjenjivati pravila prijeloma pri kreiranju tiskanih i digitalnih dokumenata i publikacija uz pomoć računala

Pismeni ispit, usmeni ispit, rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi

razumjeti i primijeniti preporuke Web dizajna

Pismeni ispit, usmeni ispit, rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi

oblikovati web stranicu prema pravilima tipografskog oblikovanja a vodeći računa o Web čitljivost (readability), Web korisnost (usability) i Web dostupnost pristupačnost (accessibility)

Pismeni ispit, usmeni ispit, rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi

 

Popis obavezne i dopunske literature

Obavezna literatura:

 • David Bergsland: Introduction to digital publishing, 2nd Book and CD-ROM edition, OnWord Press, 2002.
 • Douglas Holleley: Digital book design and publishing, Clarellen, 2001.
 • James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes: Computer graphics: principles and practice-Second Edition in C, Addison-Wesley, 1997.
 • Franjo Mesaroš: Tipografski priručnik, Grafički obrazovni centar, Zagreb, 1985.
 • Darko Babić: Uvod u grafičku tehnologiju, Grafički centar za ispitivanje i projektiranje, Zagreb, 1998.

 Dopunska literatura:

 • Bill Erickson, Frank Romano: Professional digital photography, Upper Saddle River, Prentice Hall, 1999.
 • James Felici: The complete manual of typography : a guide to setting perfect type, Berkeley, Peachpit Press, 2003.
 • Mauro Barni (edt.): Document and image compression, Boca Raton, FL, Taylor and Francis, 2006.
 • Noburu Ohta, Mitchell Rosen (edt.): Color desktop printer technology, New York, CRC ; London : Taylor and Francis, 2006.
 • Gaurav Sharma (edt.): Digital color imaging handbook, Boca Raton, London, CRC Press, 2003.
 • Sybil Ihrig, Emil Ihrig: Scanning the professional way, Ossborne McGeraw-Hill, Berkeley, 1995.
 • Andrew Haslam, Book design, Laurence King Publishing Ltd, 2006.
 • Robin Williams, The non-designer’s design book: design and typografic principles for the visual novice (3rd ed.), Peachpit Press, Berkeley, 2008.
 • Web style guide online http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html
 • Peter Morville, Louis Rosenfeld, Information architecture for the world wide web: designing large-scale web sites (3rd ed.), O’Reilly, 2006.

 

Materijali za e-učenje

Dostupni kao prezentacije s predavanja na sustavu za e-učenje (Moodle), prezentacije s auditornih/laboratorijskih vježbi, upute za rad s određenim alatima kao i zadaci za samoprovjeru.

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh