FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Obrada teksta i slike npp:47237

Engleski naziv

Text and image processing

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

UP

Nastava

Predavanje
30sati
Auditorne vježbe
15sati
Laboratorijske vježbe
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Hajdin Goran Laboratorijske vježbe 12 2 4
Kirinić Valentina Auditorne vježbe 12 1 3
Laboratorijske vježbe 1 2 12
Laboratorijske vježbe 12 2 4
Predavanje 7 2 2
Mekovec Renata Laboratorijske vježbe 12 2 2
Peras Dijana Laboratorijske vježbe 12 2 1
Plantak Vukovac Dijana Laboratorijske vježbe 1 2 4
Laboratorijske vježbe 12 2 5
Sabati Zvonimir Auditorne vježbe 2 1 3
Laboratorijske vježbe 2 2 16
Predavanje 8 2 2
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Obrada teksta i slike - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Šifra i naziv kolegija: 1-410 Obrada teksta i slike

Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Zvonimir Sabati

Sunositeljica kolegija: izv.prof.dr.sc. Valentina Kirinić

Suradnici na kolegiju: izv.prof.dr.sc. Renata Mekovec, doc.dr.sc. Dijana Plantak-Vukovac

Satnica: 30 sati predavanja + 30 sati laboratorijskih vježbi + 15 sati auditornih vježbi


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi – laboratorijske vježbe1
Prisustvovanje nastavi – auditorne vježbe1
Prisustvovanje nastavi – predavanja1
Izrada zadataka na lab. vježbama - kolokvij25
Prezentacija odabrane teme12
Kolokviji (30+30)60
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 1 1 Na svim laboratorijskim vježbama evidentira se prisustvovanje. Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 11 dolazaka. Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Prisustvovanje na auditornim vježbama 1 1 Na svim auditornim vježbama evidentira se prisustvovanje.
Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 11 dolazaka.
Provjera prisustva se može provesti objedinjeno sa nenajavljenim kratkim testom koji ispituje gradivo obrađivano na nastavi. Negativno ocijenjen test oduzima bodove dolaska na nastavu.
Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Prisustvovanje na predavanjima 1 1 Na svim predavanjima evidentira se prisustvovanje.
Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 7 dolazaka.
Provjera prisustva se može provesti objedinjeno sa nenajavljenim kratkim testom koji ispituje gradivo obrađivano na nastavi. Negativno ocijenjen test oduzima bodove dolaska na nastavu.
Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Izrada zadataka na laboratorijskim vježbama 25 10 Studenti na računalima rješavaju kolokvij sastavljen od praktičnih zadataka iz odabranih tematskih cjelina laboratorijskih vježbi. 5 Dodatni zadatak/ponovljeni kolokvij (za maksimalno 20 bodova). U roku od maksimalno 14 dana nakon objave bodova (po dogovoru).
Prezentacija odabrane teme 12 7 Timska izrada i prezentacija odabrane teme. Teme rada vezane su na tematske cjeline laboratorijskih vježbi, a prezentiraju se na auditornim vježbama kao uvod u lab. vježbe.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 Javiti se nastavniku u roku od 7 dana nakon objave bodova. U roku od maksimalno 14 dana nakon objave bodova.
1. kolokvij 30 Teoretska pitanja iz obrađenih tema.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 30 Teoretska pitanja iz obrađenih tema.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


NEDOVOLJAN BROJ BODOVA ZA OCJENU ILI ODBIJANJE OCJENE STEČENE KONTINUIRANIM PRAĆENJEM

 

Ukoliko je student ostvario uvjete za potpis, ali nema dovoljan broj bodova za ocjenu, ili je odlučio odbiti ocjenu stečenu kontinuiranim praćenjem, student izlazi na klasičan pismeni i usmeni ispit. U navedenim slučajevima studentu se brišu bodovi stečeni kontinuiranim praćenjem.

Struktura klasičnog ispita prikazana je u sljedećoj tablici:

 

Oblik ispita

Bodovi

Pismeni ispit

80

Usmeni ispit

20

ZBROJ

100

 

Obrada teksta i slike - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Šifra i naziv kolegija: 1-410 Obrada teksta i slike

Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Zvonimir Sabati

Sunositeljica kolegija: izv.prof.dr.sc. Valentina Kirinić

Suradnici na kolegiju: izv.prof.dr.sc. Renata Mekovec, doc.dr.sc. Dijana Plantak-Vukovac

Satnica: 30 sati predavanja + 30 sati laboratorijskih vježbi + 15 sati auditornih vježbi

 

UVOD: Plan praćenja studenata i uvjeti polaganja ispita

Predmetni nastavnici na početku izvođenja nastave upoznaju sve studente s planom praćenja rada studenata te elementima praćenja njihovog rada. Plan rada za izvanredne studente također se na početku semestra izvođenja nastave objavljuje na sustavu e-učenja (moodle stranicama kolegija). Prema potrebi dodatna objašnjenja studenti mogu od predmetnih nastavnika zatražiti na konzultacijama ili nekim drugim oblikom komunikacije (e-pošta ili telefon). Izvanredni studenti mogu odabrati jedan od 2 ponuđena modela praćenja i polaganja ispita, opisana u dijelu MODELI PRAĆENJA IZVANREDNIH STUDENATA.

 

Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta

Izvanredni studenti mogu s nastavnicima  komunicirati na predavanjima, konzultacijama, preko e-pošte te sustava za e-učenje. Kolegij ima razvijenu FOI-2 prema FOI-3 razini primjene e-učenja (svi nastavni materijali organizirani su prema nastavnim cjelinama i dostupni su na sustavu za e-učenje; oblikovan je forum za diskusije; objavljen je kalendar važnijih događanja za kolegij; objavljene su obavijesti vezane uz kolegij; dostupni su materijali za samoprovjeru znanja; omogućeno je predavanje i ocjenjivanje studentskih radova; dostupan je pregled aktivnosti i ostvarenih rezultata putem sustava za e-učenje…).

 

MODELI PRAĆENJA IZVANREDNIH STUDENATA

Izvanredni studenti su obavezni javiti se na konzultacije predmetnom nastavniku na početku semestra izvođenja kolegija (najkasnije u roku od 21 dan). Izvanredni studenti koji se ne jave predmetnom nastavniku u definiranom vremenu prate se i ocjenjuju prema Modelu B i ne mogu pristupiti ispitu dok ne zadovolje uvjete prema tom modelu (izrada zadataka s laboratorijskih vježbi, domaćih zadaća i seminarskog rada).

Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva ponuđena modela praćenja:

1. Model A: Izvanredni studenti koji se odluče polagati ispit putem kontinuiranog praćenja dužni su izvršavati sve obaveze kao i redoviti studenti, što uključuje i redovito pohađanje nastave, kao i konkretni angažman tijekom nastavnog procesa (rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi i aktivno sudjelovanje na predavanjima/seminarima). Više informacija vezano uz ovaj model može se pronaći u Modelu praćenje rada REDOVITIH studenata (Model A).

2. Model B: (pismeni i usmeni ispit) –  studenti koji se odluče za ovaj model izlaze na pismeni i usmeni ispit. Uvjeti za pristupanje ispitu su rješavanje zadataka lab. vježbi i izrada dokumentacije. Detaljnije objašnjenje obaveza prema ovome modelu može se pronaći u nastavku, a elementi praćenja i broj bodova opisani su u  tablici Model B.

 


Praćenje rada studenata - Model A (kao i za redovite studente)

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi – laboratorijske vježbe1
Prisustvovanje nastavi – auditorne vježbe1
Prisustvovanje nastavi – predavanja1
Izrada zadataka na lab. vježbama - kolokvij25
Prezentacija odabrane teme12
Kolokviji (30+30)60
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B (pismeni i usmeni ispit)

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi25
Teoretske osnove i opis izrade zadataka s lab. vježbi15
Pismena provjera – gradivo predavanja40
Usmeni ispit20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 30.0 70.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 1 1 Na svim laboratorijskim vježbama evidentira se prisustvovanje. Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 11 dolazaka. Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Prisustvovanje na auditornim vježbama 1 1 Na svim auditornim vježbama evidentira se prisustvovanje.
Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 11 dolazaka.
Provjera prisustva se može provesti objedinjeno sa nenajavljenim kratkim testom koji ispituje gradivo obrađivano na nastavi. Negativno ocijenjen test oduzima bodove dolaska na nastavu.
Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Prisustvovanje na predavanjima 1 1 Na svim predavanjima evidentira se prisustvovanje.
Za ostvarenje uvjeta (1 bod) potrebno je minimalno 7 dolazaka.
Provjera prisustva se može provesti objedinjeno sa nenajavljenim kratkim testom koji ispituje gradivo obrađivano na nastavi. Negativno ocijenjen test oduzima bodove dolaska na nastavu.
Izostanke nije moguće nadoknaditi.
Izrada zadataka na laboratorijskim vježbama 25 10 Studenti na računalima rješavaju kolokvij sastavljen od praktičnih zadataka iz odabranih tematskih cjelina laboratorijskih vježbi. 5 Dodatni zadatak/ponovljeni kolokvij (za maksimalno 20 bodova). U roku od maksimalno 14 dana nakon objave bodova (po dogovoru).
Prezentacija odabrane teme 12 7 Timska izrada i prezentacija odabrane teme. Teme rada vezane su na tematske cjeline laboratorijskih vježbi, a prezentiraju se na auditornim vježbama kao uvod u lab. vježbe.
Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 Javiti se nastavniku u roku od 7 dana nakon objave bodova. U roku od maksimalno 14 dana nakon objave bodova.
1. kolokvij 30 Teoretska pitanja iz obrađenih tema.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
2. kolokvij 30 Teoretska pitanja iz obrađenih tema.
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


NEDOVOLJAN BROJ BODOVA ZA OCJENU ILI ODBIJANJE OCJENE STEČENE KONTINUIRANIM PRAĆENJEM (Model A - kao i redoviti studenti)

Ukoliko je student s odabranim Modelom A  (kao i redoviti student) nema dovoljan broj bodova za ocjenu, ili je odlučio odbiti ocjenu stečenu kontinuiranim praćenjem, student izlazi na klasičan pismeni i usmeni ispit prema Modelu B.

 

MODEL B: Upute za obavljanje pojedinih obaveza i postizanje ishoda učenja

Prilikom predaje rješenja zadataka laboratorijskih vježbi predaja tuđeg rada je zabranjena. Prilikom pristupanja pismenoj provjeri prepisivanje i nedozvoljeno korištenje pomoćnih materijala je zabranjeno. Nepoštivanje ovih uputa povlači disciplinsku odgovornost.

 

Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi te teoretske osnove i opis izrade zadataka

Kako bi student mogao pristupiti pismenom ispitu mora na sustav za e-učenje predati rješenja zadataka za provjeru praktičnih znanja s laboratorijskih vježbi najkasnije 10 dana prije pismenog dijela ispita (kojem namjerava pristupiti) i ostvariti minimalno 20 bodova iz kategorija „Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi“ i  „Teoretske osnove i opis izrade zadataka s lab. vježbi“.

Vezano uz „Teoretske osnove i opis izrade zadataka s lab. vježbi“, uz rješavanje zadataka, student mora popratiti svoj rad dokumentacijom u .doc/.docx/pdf formatu u kojem se opisuje tijek rada, korištene tehnike i alati, screenshotovi rada, eventualni problemi u radu, preporuke, osobni osvrt na korišteni software i korišteni ili preporučeni izvori/literatura/tutoriali, ali i teoretske osnove digitalne obrade slike/DTP procesa vezane na svoj praktični rad.

O svojem predavanju rješenja zadataka student mora obavijestiti predmetnog nastavnika. Predmetni nastavnik najkasnije 7 dana prije ispita odgovara studentu da li su svi zadaci ispravno riješeni te da li je ukupno ostvario potrebnih, minimalnih 20 bodova. Ukoliko student ne preda (na nastavnikov zahtjev za promjenama) ispravna rješenja tj. ne ostvari minimalnih 20 bodova najkasnije 3 dana prije pismenog ispita NE MOŽE pristupiti pismenom dijelu ispita.

Na stranicama kolegija na sustavu za e-učenje zadaci iz laboratorijskih vježbi (kao i materijali koje studenti mogu koristiti kao pomoć za rješavanje zadataka) će biti otvoreni najkasnije do zadnjeg tjedna izvođenja nastave. Izvanredni studenti mogu i prije tog roka tražiti od predmetnih nastavnika da im objave navedene materijale.

 

Pismeni ispit

Na pismenom dijelu ispita provjerava se poznavanje i razumijevanje tema koje su obrađene na predavanju. Pismeni ispit sadržava 20 pitanja. Odgovori na pitanja boduju se s 2 (točan odgovor), 1 (djelomičan odgovor) i 0 (netočan odgovor) boda.

Materijali za pripremu za pismenu provjeru nalaze se na sustavu za e-učenje organizirani u obliku Powerpoint prezentacija s predavanja.

 

Usmeni ispit

Usmeni dio ispita - teorijska pitanja vezana uz teme obrađene na predavanju. Student koji ostvari pozitivnu ocjenu na pismenom ispitu pristupa usmenom ispitu na kojem se može korigirati ocjena pismenog ispita (na više/niže), shodno znanju studenta. Studentu se postavlja 5 pitanja, za koja može dobiti maksimalno 20 bodova  (5 pitanja x 4 boda).

 

Ishodi učenja

Nakon položenog ispita iz kolegija izvanredni studenti će moći:

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

primjenjivati tipografska pravila pri oblikovanju teksta

Pismeni ispit, usmeni ispit, rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi

obraditi slike i ilustracije za posebne namjene ispisa i/ili prikaza na računalu (web stranici)

Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi

primjenjivati pravila prijeloma pri kreiranju tiskanih i digitalnih dokumenata i publikacija uz pomoć računala

Pismeni ispit, usmeni ispit, rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi

razumjeti i primijeniti preporuke Web dizajna

Pismeni ispit, usmeni ispit, rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi

oblikovati web stranicu prema pravilima tipografskog oblikovanja a vodeći računa o Web čitljivost (readability), Web korisnost (usability) i Web dostupnost pristupačnost (accessibility)

Pismeni ispit, usmeni ispit, rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi

 

Popis obavezne i dopunske literature

Obavezna literatura:

 • David Bergsland: Introduction to digital publishing, 2nd Book and CD-ROM edition, OnWord Press, 2002.
 • Douglas Holleley: Digital book design and publishing, Clarellen, 2001.
 • James D. Foley, Andries van Dam, Steven K. Feiner, John F. Hughes: Computer graphics: principles and practice-Second Edition in C, Addison-Wesley, 1997.
 • Franjo Mesaroš: Tipografski priručnik, Grafički obrazovni centar, Zagreb, 1985.
 • Darko Babić: Uvod u grafičku tehnologiju, Grafički centar za ispitivanje i projektiranje, Zagreb, 1998.

 Dopunska literatura:

 • Bill Erickson, Frank Romano: Professional digital photography, Upper Saddle River, Prentice Hall, 1999.
 • James Felici: The complete manual of typography : a guide to setting perfect type, Berkeley, Peachpit Press, 2003.
 • Mauro Barni (edt.): Document and image compression, Boca Raton, FL, Taylor and Francis, 2006.
 • Noburu Ohta, Mitchell Rosen (edt.): Color desktop printer technology, New York, CRC ; London : Taylor and Francis, 2006.
 • Gaurav Sharma (edt.): Digital color imaging handbook, Boca Raton, London, CRC Press, 2003.
 • Sybil Ihrig, Emil Ihrig: Scanning the professional way, Ossborne McGeraw-Hill, Berkeley, 1995.
 • Andrew Haslam, Book design, Laurence King Publishing Ltd, 2006.
 • Robin Williams, The non-designer’s design book: design and typografic principles for the visual novice (3rd ed.), Peachpit Press, Berkeley, 2008.
 • Web style guide online http://www.webstyleguide.com/wsg3/index.html
 • Peter Morville, Louis Rosenfeld, Information architecture for the world wide web: designing large-scale web sites (3rd ed.), O’Reilly, 2006.

 

Materijali za e-učenje

Dostupni kao prezentacije s predavanja na sustavu za e-učenje (Moodle), prezentacije s auditornih/laboratorijskih vježbi, upute za rad s određenim alatima kao i zadaci za samoprovjeru.

 

Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh