FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
2. semestar

2013/2014

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Programiranje 1 npp:47244

Engleski naziv

Programming 1

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Predmet predstavlja temeljne koncepte programiranja, temeljna znanja rada prevodilaca i interpretatora programskih jezika, metode rješavanja programskih problema te osnove objektnog pristupa

Nastava

Predavanje
30sati
Auditorne vježbe
15sati
Laboratorijske vježbe
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • poznati metode ispravljanja pogrešaka u programu i sposoban ih je primijeniti u konkretnoj situaciji.
 • poznati osnovne koncepte izrade programskog rješenja
 • razumije rješenja i algoritme zapisane u programskom jeziku, kao i rješenja opisana na proceduralan način.
 • realizirati idejno rješenje u određenom programskom jeziku, testirati dobivena rješenja

Ishodi učenja programa

 • poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije
 • razumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanjarazumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja
 • razumjeti i primijeniti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama razumjeti i primijeniti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama
 • razumjeti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama razumjeti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Povijest programskih jezika. Povijest programskog jezika C++. O snovne ideje programiranja. Proceduralni, funkcijski i logički programski jezici. Relacijski i objektno orijentirani programski jezici.
 • Varijable i konstante
  . Deklaracija i definicija varijabli. Vrste varijabli. Brojevni sustavi. Pretvaranje zapisa u različite brojevne sustave. Način zapisivanja varijabli u memoriji. Pravila za definiranje identifikatora varijabli. L-vrijednosti. Konstantne vrijednosti. Definiranje tipa kostante u aritmetičkim izrazima Deklarirane konstante. Načini deklaracije konstanti
 • Tipovi podataka. Operatori i operacije
  Cjelobrojni tipovi podataka, tipovi podataka s pomičnim zarezom Aritmetički izrazi. Operantdi i operatori Aritemtički operatori Operatori uspoređivanja Logički operatori Operatori pridruživanja Bitovni operatori
 • Kontrola toka progama
  Sekvencija Selekcije. Ugnježđene selekcije. Iteracije. Iteracije s logičkim uvjetom. Iteracije s eksplicitnim brojačem Skokovi.
 • Mehanizmi agregacije podataka
  Polja. Nizovi znakova. Učitavanje i rad s nizobvima zakova. Slogovi. Način definicije i korištenja. Korisnički definirani tipovi podataka Unije.
 • Funkcije
  Definicija funkcije Rekurzije. Osnove rada programskog stoga.
 • Pokazivači
  Dinamičko alociranje memorije. Osnove rada programska hrpe. Funkcije s varijabilnim parametrima
 • Pretraživanje u poljima
  Slijedno pretraživanje. Poboljšani algoritmi sljednog pretraživanja Binarno pretraživanje. Algortam. Uvjeti korištenja. Usporedba binarnog i sljednog pretraživanja
 • Osnovni algoritmi sortiranja
  Jednostavno sortiranje zamjenom Sortiranje izborom Sortiranje umetanjem Mjehuričasto sortiranje Sortiranje spajanjem Quicksort
 • Datoteke
  Tekstualne i tipizirane datoteke. Rad s datotekama u programskom jeziku C++
 • Osnove objektnog pristupa u programiranju
 • Cjelokupni primjer izrade računalnog programa

Sadržaj seminara/vježbi

 • Izrada programskog rješenja - linijski program
  Top-down metoda programiranja Pseudokod Kompletno rješenje problema koji zahtjeva slijedno organizirani program
 • Izrada programskog rješenja sa selekcijama
  Kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva selekcije
 • Izrada programskog rješenja sa selekcijama (2)
  Kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva selekcije
 • Izrada programskog rješenja s iteracijama
  Kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva iteracije
 • Izrada programskog rješenja s iteracijama (2)
  Kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva iteracije
 • Izrada programskog rješenja sa složenim podacima
  kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva agregaciju podataka u polja
 • Izrada programskog rješenja sa složenim podacima (2)
  Kompletan primjer izrade rješenja problema s nizovima znakova (stringovima) uz primjenu operacija za unos nizova znakova s više riječi.
 • Izrada programskog rješenja sa složenim podacima (3)
  Kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva agregaciju podataka u slogove (strukture)
 • Izrada programskog rješenja s funkcijama
  Kompletan primjer izrade rješenja problema s funkcijama i procedurama (void funkcije)
 • Izrada programskog rješenja s pokazivačima
  Kompletan primjer izrade rješenja problema s pokazivačima
 • Izrada programskog rješenja s poljima i pokazivačima
  Kompletan primjer izrade rješenja problema s varijabilnim parametrima funkcija te s poljima kao argumentima funkcije.
 • Izrada programskog rješenja s podacima u sekundarnoj memoriji
  Kompletan primjer izrade rješenja problema čiji su podaci spremljeni u tekstualnu datoteku.
 • Izrada programskog rješenja s podacima u sekundarnoj memoriji (2)
  Kompletan primjer izrade rješenja problema čiji su podaci spremljeni u binarnu datoteku.

Alati koji se koriste na predmetu

 • DEV-C++
  Bloodshed DEV-C++ open source programska okolina za programski jezik C++

Osnovna literatura

 • Lipljin, N. Programiranje/I. Tiva-FOI, Varaždin, 2004.
 • Motik, B., Šribar, J. Demistificirani C++. Element, Zagreb, 2001.

Dopunska literatura

 • Sebesta, R. W. Cocnsptes of programming languages. 8th ed. Pearson Education, Boston, 2007.
 • Savitch, W. Problem solving with C++. 7th ed. Addison-Wesley, Boston, 2009.
 • Stroustrup, B. The design and evolution of C++. Addison-Wesley, Reading, 1994.

Preduvjeti

 • Informatika 1
  Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Slični predmeti

 • Programiranje i programsko inženjerstvo, Fakuletet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 • Programiranje (C), Prirodoslovno matematički fakultet – matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu
 • Programiranje I, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Sveučilište u Splitu
 • Programiranje I, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
 • Programiranje, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • Programiranje, Elektrotehnički fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
 • Programiranje I, Odjel za fiziku, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
 • Uvod u programiranje, Odjel za matematiku, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
 • Programiranje i programsko inženjerstvo, Fakuletet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 • Programiranje (C), Prirodoslovno matematički fakultet – matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu
 • Programiranje I, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Sveučilište u Splitu
 • Programiranje I, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
 • Programiranje, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • Programiranje, Elektrotehnički fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
 • Programiranje I, Odjel za fiziku, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
 • Uvod u programiranje, Odjel za matematiku, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Konecki Mario Laboratorijske vježbe 15 2 8
Kudelić Robert Laboratorijske vježbe 15 2 9
Lovrenčić Alen Auditorne vježbe 15 1 4
Predavanje 15 2 2
Orehovački Tihomir Laboratorijske vježbe 15 2 4
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 8:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh