FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
2. semestar

2015/2016

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Programiranje 1 npp:47244

Engleski naziv

Programming 1

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Cilj kolegija

Predmet predstavlja temeljne koncepte programiranja, temeljna znanja rada prevodilaca i interpretatora programskih jezika, metode rješavanja programskih problema te osnove objektnog pristupa

Nastava

Predavanje
30sati
Auditorne vježbe
15sati
Laboratorijske vježbe
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • poznati metode ispravljanja pogrešaka u programu i sposoban ih je primijeniti u konkretnoj situaciji.
 • poznati osnovne koncepte izrade programskog rješenja
 • razumije rješenja i algoritme zapisane u programskom jeziku, kao i rješenja opisana na proceduralan način.
 • realizirati idejno rješenje u određenom programskom jeziku, testirati dobivena rješenja

Ishodi učenja programa

 • poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije
 • razumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanjarazumjeti i primijeniti ključne aspekte informacijske tehnologije (programiranje, algoritmi, strukture podataka, baze podataka i znanja
 • razumjeti i primijeniti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama razumjeti i primijeniti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama
 • razumjeti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama razumjeti metode, tehnike razvoja informacijskih i programskih sustava u suvremenim razvojnim okolinama

Sadržaj predavanja

 • Uvod
  Povijest programskih jezika. Povijest programskog jezika C++. O snovne ideje programiranja. Proceduralni, funkcijski i logički programski jezici. Relacijski i objektno orijentirani programski jezici.
 • Varijable i konstante
  . Deklaracija i definicija varijabli. Vrste varijabli. Brojevni sustavi. Pretvaranje zapisa u različite brojevne sustave. Način zapisivanja varijabli u memoriji. Pravila za definiranje identifikatora varijabli. L-vrijednosti. Konstantne vrijednosti. Definiranje tipa kostante u aritmetičkim izrazima Deklarirane konstante. Načini deklaracije konstanti
 • Tipovi podataka. Operatori i operacije
  Cjelobrojni tipovi podataka, tipovi podataka s pomičnim zarezom Aritmetički izrazi. Operantdi i operatori Aritemtički operatori Operatori uspoređivanja Logički operatori Operatori pridruživanja Bitovni operatori
 • Kontrola toka progama
  Sekvencija Selekcije. Ugnježđene selekcije. Iteracije. Iteracije s logičkim uvjetom. Iteracije s eksplicitnim brojačem Skokovi.
 • Mehanizmi agregacije podataka
  Polja. Nizovi znakova. Učitavanje i rad s nizobvima zakova. Slogovi. Način definicije i korištenja. Korisnički definirani tipovi podataka Unije.
 • Funkcije
  Definicija funkcije Rekurzije. Osnove rada programskog stoga.
 • Pokazivači
  Dinamičko alociranje memorije. Osnove rada programska hrpe. Funkcije s varijabilnim parametrima
 • Pretraživanje u poljima
  Slijedno pretraživanje. Poboljšani algoritmi sljednog pretraživanja Binarno pretraživanje. Algortam. Uvjeti korištenja. Usporedba binarnog i sljednog pretraživanja
 • Osnovni algoritmi sortiranja
  Jednostavno sortiranje zamjenom Sortiranje izborom Sortiranje umetanjem Mjehuričasto sortiranje Sortiranje spajanjem Quicksort
 • Datoteke
  Tekstualne i tipizirane datoteke. Rad s datotekama u programskom jeziku C++
 • Osnove objektnog pristupa u programiranju
 • Cjelokupni primjer izrade računalnog programa

Sadržaj seminara/vježbi

 • Izrada programskog rješenja - linijski program
  Top-down metoda programiranja Pseudokod Kompletno rješenje problema koji zahtjeva slijedno organizirani program
 • Izrada programskog rješenja sa selekcijama
  Kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva selekcije
 • Izrada programskog rješenja sa selekcijama (2)
  Kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva selekcije
 • Izrada programskog rješenja s iteracijama
  Kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva iteracije
 • Izrada programskog rješenja s iteracijama (2)
  Kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva iteracije
 • Izrada programskog rješenja sa složenim podacima
  kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva agregaciju podataka u polja
 • Izrada programskog rješenja sa složenim podacima (2)
  Kompletan primjer izrade rješenja problema s nizovima znakova (stringovima) uz primjenu operacija za unos nizova znakova s više riječi.
 • Izrada programskog rješenja sa složenim podacima (3)
  Kompletan primjer izrade rješenja problema koji zahtjeva agregaciju podataka u slogove (strukture)
 • Izrada programskog rješenja s funkcijama
  Kompletan primjer izrade rješenja problema s funkcijama i procedurama (void funkcije)
 • Izrada programskog rješenja s pokazivačima
  Kompletan primjer izrade rješenja problema s pokazivačima
 • Izrada programskog rješenja s poljima i pokazivačima
  Kompletan primjer izrade rješenja problema s varijabilnim parametrima funkcija te s poljima kao argumentima funkcije.
 • Izrada programskog rješenja s podacima u sekundarnoj memoriji
  Kompletan primjer izrade rješenja problema čiji su podaci spremljeni u tekstualnu datoteku.
 • Izrada programskog rješenja s podacima u sekundarnoj memoriji (2)
  Kompletan primjer izrade rješenja problema čiji su podaci spremljeni u binarnu datoteku.

Alati koji se koriste na predmetu

 • DEV-C++
  Bloodshed DEV-C++ open source programska okolina za programski jezik C++

Osnovna literatura

 • Lipljin, N. Programiranje/I. Tiva-FOI, Varaždin, 2004.
 • Motik, B., Šribar, J. Demistificirani C++. Element, Zagreb, 2001.

Dopunska literatura

 • Sebesta, R. W. Cocnsptes of programming languages. 8th ed. Pearson Education, Boston, 2007.
 • Savitch, W. Problem solving with C++. 7th ed. Addison-Wesley, Boston, 2009.
 • Stroustrup, B. The design and evolution of C++. Addison-Wesley, Reading, 1994.

Preduvjeti

 • Informatika 1
  Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Slični predmeti

 • Programiranje i programsko inženjerstvo, Fakuletet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 • Programiranje (C), Prirodoslovno matematički fakultet – matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu
 • Programiranje I, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Sveučilište u Splitu
 • Programiranje I, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
 • Programiranje, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • Programiranje, Elektrotehnički fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
 • Programiranje I, Odjel za fiziku, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
 • Uvod u programiranje, Odjel za matematiku, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
 • Programiranje i programsko inženjerstvo, Fakuletet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
 • Programiranje (C), Prirodoslovno matematički fakultet – matematički odjel, Sveučilište u Zagrebu
 • Programiranje I, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja, Sveučilište u Splitu
 • Programiranje I, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Splitu
 • Programiranje, Tehnički fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • Programiranje, Elektrotehnički fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
 • Programiranje I, Odjel za fiziku, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
 • Uvod u programiranje, Odjel za matematiku, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Konecki Mario Laboratorijske vježbe 15 2 11
Kudelić Robert Laboratorijske vježbe 15 2 11
Lovrenčić Alen Auditorne vježbe 15 1 4
Predavanje 15 2 2
redovni rok
Datum: 16.07.2020.
Opis: u 8:00 Online
Prijava do: 13.07.2020. 23:59
Odjava do: 15.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 04.09.2020.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 01.09.2020. 23:59
Odjava do: 03.09.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 16.09.2020.
Opis: u 9:00 na Fakultetu
Prijava do: 13.09.2020. 23:59
Odjava do: 15.09.2020. 11:59

Programiranje 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Aktivnost na nastavi100
Kolokviji0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Na predavanjima se neće vršiti prozivanje, već će se prisutnost studenata na predavanjima pratiti preko broja predanih blic testova. Student je dužan kroz semestar prisustvovati na 6 od 10 blic testova, bez obzira na broj bodova koji preko njih ostvari. Prisustvovanje na auditornim vježbama se ne evidentira. Auditorne vježbe, međutim služe kao priprema za laboratorijsku vježbu koja se odvija sljedeći tjedan. Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Na vježbama nije dozvoljen ni jedan izostanak. Na vježbama se studenti ne prozivaju, već se njihovo prisustvo kontrolira preko predanih zadataka.
Aktivnost na nastavi 100 0 Tijekom semestra na predavanjima će se obaviti 10 blic testova. Svaki test ima 4 pitanja i nosi 0-4 boda. Student je dužan prisustvovati na 6 od 10 blic testova kako bi stekao pravo na potpis iz predmeta. Na laboratorijskim se vježbama programski zadaci. Tijekom semestra studenti rješavaju 12 zadataka. Svaki zadatak donosi 0-5 bodova. Studenti su dužni prisustvovati svim laboratorijskim vježbama na koijma se rješavaju zadaci, bez obzira na broj sakupljenih bodova, kako bi stekli pravo na potpis iz predmeta. Izostanci s laboratorijskih vježbi studenti će nadoknađivati u tjednima međuspitnog razdoblja (6, 12 i 17 tjedan). Student može nadoknaditi najviše 3 propuštene vježbe. 15 Izostanci s laboratorijskih vježbi studenti će nadoknađivati u tjednima međuspitnog razdoblja (6, 12 i 17 tjedan). Student može nadoknaditi najviše 3 propuštene vježbe.
Kolokviji 0 0


Programiranje 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Aktivnost na nastavi80
Kolokviji20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Na predavanjima se neće vršiti prozivanje, već će se prisutnost studenata na predavanjima pratiti preko broja predanih blic testova. Student je dužan kroz semestar prisustvovati na 6 od 10 blic testova, bez obzira na broj bodova koji preko njih ostvari. Prisustvovanje na auditornim vježbama se ne evidentira. Auditorne vježbe, međutim služe kao priprema za laboratorijsku vježbu koja se odvija sljedeći tjedan. Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Na vježbama nije dozvoljen ni jedan izostanak. Na vježbama se studenti ne prozivaju, već se njihovo prisustvo kontrolira preko predanih zadataka.
Aktivnost na nastavi 100 0 Tijekom semestra na predavanjima će se obaviti 10 blic testova. Svaki test ima 4 pitanja i nosi 0-4 boda. Student je dužan prisustvovati na 6 od 10 blic testova. Na laboratorijskim se vježbama programski zadaci. Tijekom semestra studenti rješavaju 12 zadataka. Svaki zadatak donosi 0-5 bodova. Studenti su dužni prisustvovati svim laboratorijskim vježbama na koijma se rješavaju zadaci, bez obzira na broj sakupljenih bodova.
Kolokviji 0 0


Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti mogu birati između sljedeća dva modela:

1. Izvanredni studenti mogu pratiti nastavu zajedno s redovnim studentima. Ukoliko studenti žele ovaj model, trebaju o tome obavijestiti predmetnog nastavnika prije samog početka nastave te se samim time izjasniti da prihvaćaju i sve obveze koje proizlaze iz ovog modela a to su sve one obveze koje imaju i redovni studenti: obveza dolaska u određenom postotku na predavanja, obveza dolaska na sve vježbe i pravo polaganja putem odabranog modela kontinuiranog praćenja.

2. Izvanredni studenti mogu odabrati i model u kojem nisu obvezni dolaziti ni na predavanja ni na vježbe. U tom slučaju, student nije dužan pohađati nastavu, a predmet može položiti putem ispita koji se sastoji od:

a.      Praktičnog dijela ispita na računalu

b.      Usmenog dijela ispita

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh