FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
2. semestar

2018/2019

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
2. semestar
1. nastavna godina

Programiranje 1 npp:47244

Engleski naziv

Programming 1

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
30sati
Auditorne vježbe
15sati
Laboratorijske vježbe
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Konecki Mario Auditorne vježbe 15 1 2
Laboratorijske vježbe 15 2 9
Predavanje 15 2 1
Kudelić Robert Laboratorijske vježbe 15 2 9
Lovrenčić Alen Auditorne vježbe 15 1 2
Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 28.06.2021.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 25.06.2021. 23:59
Odjava do: 27.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.07.2021.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 06.07.2021. 23:59
Odjava do: 08.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 13.09.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 10.09.2021. 23:59
Odjava do: 12.09.2021. 11:59

Programiranje 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Aktivnost na nastavi80
Kolokviji20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Završni kolokvij +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Na predavanjima se neće vršiti prozivanje, već će se prisutnost studenata na predavanjima pratiti preko broja predanih blic testova. Student je dužan kroz semestar prisustvovati na 6 od 10 blic testova, bez obzira na broj bodova koji preko njih ostvari. Prisustvovanje na auditornim vježbama se ne evidentira. Auditorne vježbe, međutim služe kao priprema za laboratorijsku vježbu koja se odvija sljedeći tjedan. Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Na vježbama nije dozvoljen ni jedan izostanak. Na vježbama se studenti ne prozivaju, već se njihovo prisustvo kontrolira preko predanih zadataka.
Aktivnost na nastavi 80 0 Tijekom semestra na predavanjima će se obaviti 10 blic testova. Svaki test ima 3 pitanja i nosi 0-3 boda. Student je dužan prisustvovati na 6 od 10 blic testova kako bi stekao pravo na potpis iz predmeta. Na laboratorijskim se vježbama rješavaju programski zadaci. Tijekom semestra studenti rješavaju 10 zadataka. Svaki zadatak donosi 0-5 bodova. Studenti su dužni prisustvovati svim laboratorijskim vježbama na koijma se rješavaju zadaci, bez obzira na broj sakupljenih bodova, kako bi stekli pravo na potpis iz predmeta. Izostanke s laboratorijskih vježbi studenti mogu nadoknađivati u zadnjim tjednima nastave. Student može nadoknaditi najviše 3 propuštene vježbe. 15 Izostanci s laboratorijskih vježbi studenti će nadoknađivati u zadnjim tjednima nastave. Student može nadoknaditi najviše 3 propuštene vježbe.
Kolokviji 20 0 Nakon odrađenih 10 laboratorijskih vježbi studenti pristupaju završnom kolokviju koji nosi 20 bodova. Da bi ostvarili pravo na upis ocjene, studenti moraju ostvariti minimalno 10 bodova na završnom kolokviju.


Programiranje 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje nastavi0
Aktivnost na nastavi80
Kolokviji20
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Završni kolokvij +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje nastavi 0 0 Na predavanjima se neće vršiti prozivanje, već će se prisutnost studenata na predavanjima pratiti preko broja predanih blic testova. Student je dužan kroz semestar prisustvovati na 6 od 10 blic testova, bez obzira na broj bodova koji preko njih ostvari. Prisustvovanje na auditornim vježbama se ne evidentira. Auditorne vježbe, međutim služe kao priprema za laboratorijsku vježbu koja se odvija sljedeći tjedan. Na svim laboratorijskim vježbama (seminarima) provjerava se prisustvovanje. Na vježbama nije dozvoljen ni jedan izostanak. Na vježbama se studenti ne prozivaju, već se njihovo prisustvo kontrolira preko predanih zadataka.
Aktivnost na nastavi 80 0 Tijekom semestra na predavanjima će se obaviti 10 blic testova. Svaki test ima 3 pitanja i nosi 0-3 boda. Student je dužan prisustvovati na 6 od 10 blic testova kako bi stekao pravo na potpis iz predmeta. Na laboratorijskim se vježbama rješavaju programski zadaci. Tijekom semestra studenti rješavaju 10 zadataka. Svaki zadatak donosi 0-5 bodova. Studenti su dužni prisustvovati svim laboratorijskim vježbama na koijma se rješavaju zadaci, bez obzira na broj sakupljenih bodova, kako bi stekli pravo na potpis iz predmeta. Izostanke s laboratorijskih vježbi studenti mogu nadoknađivati u zadnjim tjednima nastave. Student može nadoknaditi najviše 3 propuštene vježbe. 15 Izostanci s laboratorijskih vježbi studenti će nadoknađivati u zadnjim tjednima nastave. Student može nadoknaditi najviše 3 propuštene vježbe.
Kolokviji 20 0 Nakon odrađenih 10 laboratorijskih vježbi studenti pristupaju završnom kolokviju koji nosi 20 bodova. Da bi ostvarili pravo na upis ocjene, studenti moraju ostvariti minimalno 10 bodova na završnom kolokviju.


Za izvanredne studente:

Izvanredni studenti mogu birati između sljedeća dva modela:

1. Izvanredni studenti mogu pratiti nastavu zajedno s redovnim studentima. Ukoliko studenti žele ovaj model, trebaju o tome obavijestiti predmetnog nastavnika prije samog početka nastave te se samim time izjasniti da prihvaćaju i sve obveze koje proizlaze iz ovog modela a to su sve one obveze koje imaju i redovni studenti: obveza dolaska u određenom postotku na predavanja, obveza dolaska na sve vježbe i pravo polaganja putem odabranog modela kontinuiranog praćenja.

2. Izvanredni studenti mogu odabrati i model u kojem nisu obvezni dolaziti ni na predavanja ni na vježbe. U tom slučaju, student nije dužan pohađati nastavu, a predmet može položiti putem ispita koji se sastoji od:

a.      Praktičnog dijela ispita na računalu

b.      Usmenog dijela ispita

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh