FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
2. semestar

2019/2020

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
2. semestar
1. nastavna godina

Komuniciranje u organizaciji npp:47251

Engleski naziv

Organizational Communication

Katedra

Katedra za organizaciju

Kategorija ("boja")

OU

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bubaš Goran Predavanje 14 2 1
Seminar 2 1 4
Čižmešija Antonela Seminar 9 1 4
Plantak Vukovac Dijana Predavanje 1 2 1
Seminar 4 1 4
redovni rok
Datum: 25.06.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 22.06.2021. 23:59
Odjava do: 24.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 07.07.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 04.07.2021. 23:59
Odjava do: 06.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 10.09.2021.
Opis: u 16:00
Prijava do: 07.09.2021. 23:59
Odjava do: 09.09.2021. 11:59

Komuniciranje u organizaciji - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija5
Kritički prikaz 0
Kolokvij (2x45)90
Esej3
Aktivnost na nastavi2
Dodatno: referati, on-line aktivnosti0
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


* Za studente koji su na temelju kontinuiranog praćenja ostvarili bodove za ocjenu dovoljan (2) nastavnik može nakon provedenih kolokvija zatražiti i da se održi usmeni ispit.

 

 

 

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 70.0 30.0 45 +
Esej + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 0 0 Na svakom predavanju studenti se potpisuju. Povremeno se provodi kontrola usmenim prozivanjem. 7 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Prisustvovanje na seminarima 0 0 Na svim seminarima provjerava se prisustvovanje na osnovu lista s potpisima studenata. Dozvoljena su 3 izostanka. 3 izostanka Dolasci su uvjeti za potpis. Tijekom semestra.
Aktivnost na nastavi (seminarima i predavanjima). 2 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, aktivno sudjelovati u radu malih grupa/timova i biti aktivni u vježbama u učionici te prilikom izrade on-line sadržaja. Posebna aktivnost u diskusijama na predavanju također se boduje.
Prezentacija 5 1 Student izrađuje prezentaciju (teoretskog ili praktičnog sadržaja) u timu od 3-4 člana. Svaki student izvodi svoju prezentaciju koju je kreirao prema uputama u sustavu Moodle. Korištenje tuđeg rješenja je zabranjeno. Ukoliko prezentacija nije održana Studenti koji nisu pravovremeno obavili prezentaciju gube mogućnost upisa ocjene na temelju kontinuiranog praćenja. Iznimno se i samo u posebno opravdanim slučajevima prihvaća naknadno predana prezentacija. Javiti se nastavniku prije završetka nastave na seminarima. 15 tjedan nastave. Zbog kašnjenja s izvođenjem u odnosu na dogovoreni termin moguće je smanjenje broja bodova.
1. kolokvij 45 0 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova.
2. kolokvij 45 0 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova.
Esej 3 0 Temu studenti dobivaju na nastavnom satu, neposredno prije početka pisanja eseja; tema je vezana uz sadržaje kolokvija koji su im objavljeni na početku nastave u semestru. Boduje se poznavanje teorijskih sadržaja i kritičko promišljanje zadane teme, tj. analiza pozitivnih i negativnih aspekata određenih pojava i procesa u komuniciranju u organizaciji, kao i prikaz vlastitih iskustava i promišljanja te prijedloga za
Kritički prikaz 0 0 Student piše kritički prikaz na temu koju odobrava nastavnik, a na temelju odabranih članaka iz baza podataka s cjelovitim znanstvenim i stručnim člancima. Kritički prikaz treba predati do izlaska na usmeni ispit. Upute se nalaze u sustavu Moodle. Izrada kritičkog prikaza je dobrovoljna Kritički prikaz treba biti predan kod upisa ocjene temeljem kontinuiranog praćenja ili na usmenom ispitu.
Dodatno: referati, on-line aktivnosti 0 Student piše referat na temu koju je sam odabrao (upute se nalaze u sustavu Moodle, identične su onima za obavezni referat) ili obavlja on-line aktivnosti vezane uz Web 2.0 alate (na osnovu posebnog dogovora s predmetnim nastavnikom).


Komuniciranje u organizaciji - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

 

 

 


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Predavanje – prisustvovanje nastavi0
Seminar – prisustvovanje nastavi0
Prezentacija5
Kritički prikaz 0
Kolokvij (2x45)90
Esej3
Aktivnost na nastavi2
Dodatno: referati, on-line aktivnosti0
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Izvanredni studenti koji ne pohađaju nastavu prema bolonjskom modelu - Model B

Elementi praćenjaBodova
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja8
Kolokviji (2x45) ili pismeni ispit90
Redoviti dolasci na konzultacije2
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 70.0 30.0 45 +
Esej + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminari kojima student dokazuje kompetencije iz odabranih područja 8 0 Teme za seminarske radove treba dogovoriti s predmetnim nastavnikom, a rokovi za njihovu predaju i način izrade objavljuju se u sustavu Moodle. 3 boda Seminarski radovi iz 2 teme (2x4 boda) prema dogovoru s nastavnikom. Upis ocjene na temelju kolokvija ili usmeni ispit.
1. kolokvij 45 0 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova. Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
2. kolokvij 45 0 Po 9 pitanja otvorenog tipa (nabrojite i opišite, definirajte i sl.). Prepisivanje je zabranjeno. Minimalno treba postići 20 bodova. Umjesto kolokvija moguće je pristupiti ispitu u redovitim ispitnim rokovima.
Redoviti dolasci na konzultacije 2 1 1 Izvanredni studenti obvezni su doći na konzultacije na početku semestra, kao i u još jednom prethodno dogovorenom terminu sredinom ili na kraju semestra.


Nema podataka o rasporedu
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh