FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Programiranje 2 npp:61771

Engleski naziv

Programming 2

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Konecki Mladen Laboratorijske vježbe 15 2 6
Radošević Danijel Laboratorijske vježbe 15 2 8
Predavanje 15 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Programiranje 2 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Naziv kolegija: PROGRAMIRANJE 2

Satnica: 60 sati (2+2), 5 ECTS bodova

Studij: Preddiplomski, Informacijski sustavi/Poslovni sustavi

Nositelj: Izv.prof.dr.sc. Danijel Radošević

Suradnici: Mladen Konecki, mag. inf.,


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad5
Vježbe44
Domaće zadaće22
Kolokvij 24
Dodatne aktivnosti5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Ocjenjuje se svaka vježba (osim uvodne) i svaka domaća zadaća. U terminima za nadoknadu može se nadoknaditi izostanak s vježbe i/ili zamijeniti najslabiji rezultat s vježbi u prethodnom razdoblju (od početka semestra ili zadnje nadoknade). Sva pravila su detaljno objašnjena u uvodnom predavanju.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
vježba 1 + 75 +
vježba 2 + 75 +
vježba 3 + 75 +
nadoknada 1 + 75 +
vježba 4 + 75 +
vježba 5 + 75 +
vježba 6 + 75 +
vježba 7 + 75 +
vježba 8 + 75 +
nadoknada 2 + 75 +
vježba 9 + 75 +
vježba 10 + 75 +
vježba 11 + 75 +
nadoknada 3 + 75 +
završni kolokvij + 90 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 5 0 Samostalna obrada zadane teme. Nije obavezan. Tokom semestra može se izraditi najviše 3 seminarska rada (detaljnije objašnjeno u uvodnom predavanju). Nadoknada nije predviđana.
Vježbe 44 15 Svaka vježba donosi najviše 4 boda (vidi: Uvodno predavanje: Vremenski plan odvijanja). Nadoknade su moguće u terminima za nadoknade (vidi: Uvodno predavanje: Vremenski plan odvijanja).
Domaće zadaće 22 8 Ukupno ima 11 zadaća koje zajedno nose 22 boda. Svaka domaća zadaća sastoji se od programskog primjera za testiranje i testnih podataka koje student treba unijeti. Student treba odgovoriti na postavljena pitanja u vezi zadaće. Nadoknada nije predviđana.
Kolokvij 24 12 Kolokviju se može pristupitu sa najmanje 35 sakupljenih bodova tokom semestra i uvjet je za upis ocjene na roku za kontinuirano praćenje. Pismeni dio donaosi najviše 12 bodova, a 6 bodova je uvjet za prolaz. Usmeni dio također donosi 12 bodova, a 6 je uvjet za prolaz. Nadoknada nije predviđana.
Dodatne aktivnosti 5 0 Sudjelovanje u razvoju Verifikatora i ostalih nastavnih pomagala, izrada dodatnih primjera, aktivnost na nastavi i sl. Nadoknada nije predviđana.


ISPIT

Polaganje putem sustava kontinuiranog praćenja (model pohađanja nastave A; vrijedi za redovite i izvanredne studente):

- do kraja semestra student treba steći uvjete za potpis i pristupiti kolokviju (pismeni i usmeni dio). U slučaju da student položi kolokvij (ostvari najmanje 12 bodova na pismenom i najmanje 12 bodova na usmenom dijelu), time stiče uvjete za upis ocjene prema ostvarenom ukupnom broju bodova.

Polaganje na ispitnom roku:

- uvjet za izlazak na ispit su ostvareni uvjeti za potpis.

Ispit se sastoji od pismenog dijela na računalu i usmenog dijela.

Programiranje 2 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Naziv kolegija: PROGRAMIRANJE 2

Satnica: 60 sati (2+2), 5 ECTS bodova

Studij: Preddiplomski, Informacijski sustavi/Poslovni sustavi

Nositelj: Izv.prof.dr.sc. Danijel Radošević

Suradnici: Mladen Konecki, mag. inf.,


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad5
Vježbe44
Domaće zadaće22
Kolokvij 24
Dodatne aktivnosti5
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Ocjenjuje se svaka vježba (osim uvodne) i svaka domaća zadaća. U terminima za nadoknadu može se nadoknaditi izostanak s vježbe i/ili zamijeniti najslabiji rezultat s vježbi u prethodnom razdoblju (od početka semestra ili zadnje nadoknade). Sva pravila su detaljno objašnjena u uvodnom predavanju.

MODELI POHAĐANJA NASTAVE ZA IZVANREDNE STUDENTE

Izvanredni studenti mogu pohađati nastavu prema jednom od sljedeća dva modela:

A. Mogu se uključiti u nastavu zajedno s redovitim studentima. U tom slučaju trebaju se prije početka nastave izjasniti da prihvaćaju sve obaveze dolazaka na nastavu koje vrijede za redovite studente, uključujući i polaganje ispita putem sustava kontinuiranog praćenja.

B. Mogu vježbe, domaće zadaće i seminarske radove izrađivati kod kuće, te ih u dogovorenim intervalima (npr. jednom mjesečno) braniti na konzultacijama. Nakon toga, studenti mogu pristupiti završnom kolokviju zajedno s redovitim studentima te tako, ovisno o rezultatu, ostvariti pravo na upis ocjene. U slučaju da svoje obaveze ne odrade do kolokvija, studenti mogu, nakon što odrade svoje obaveze, pristupiti ispitu na redovitim ispitnim rokovima.

Izvanredni studenti se prije početka nastave trebaju javiti nositelju kolegija, te se izjasniti za model pohađanja nastave koji prihvaćaju.

OBLICI I NAČIN KOMUNICIRANJA NASTAVNIKA I STUDENTA

Mogući su sljedeći oblici komunikacije:

- elektronička pošta (mogu se koristiti adrese nositelja kolegija i asistenata u obliku .@foi.hr )
- FOI E-Learning sustav kolegija Programiranje 2
- konzultacije
- telefon

Ostalo:

- osnovna i dodatna literatura je ista kao i za redovite studente.
- materijali za e-učenje nalaze se na FOI E-Learning sustavu kolegija Programiranje 2 (isti kao za redovite studente)

 


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
vježba 1 + 75 +
vježba 2 + 75 +
vježba 3 + 75 +
nadoknada 1 + 75 +
vježba 4 + 75 +
vježba 5 + 75 +
vježba 6 + 75 +
vježba 7 + 75 +
vježba 8 + 75 +
nadoknada 2 + 75 +
vježba 9 + 75 +
vježba 10 + 75 +
vježba 11 + 75 +
nadoknada 3 + 75 +
završni kolokvij + 90 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 5 0 Samostalna obrada zadane teme. Nije obavezan. Tokom semestra može se izraditi najviše 3 seminarska rada (detaljnije objašnjeno u uvodnom predavanju). Nadoknada nije predviđana.
Vježbe 44 15 Svaka vježba donosi najviše 4 boda, s time da izvanredni studenti prema modelu B donose svoje zadaće na konzultacije (uz najavu e-mailom). Nadoknada nije predviđana.
Domaće zadaće 22 8 Ukupno ima 11 zadaća koje zajedno donose najviše 22 boda. Svaka domaća zadaća sastoji se od programskog primjera za testiranje i testnih podataka koje student treba unijeti. Izvanredni studenti prema modelu B donose svoje zadaće na konzultacije (uz najavu e-mailom). Nadoknada nije predviđana.
Kolokvij 24 12 Kolokviju se može pristupitu sa najmanje 35 sakupljenih bodova tokom semestra i uvjet je za upis ocjene na roku za kontinuirano praćenje. Pismeni dio donaosi najviše 12 bodova, a 6 bodova je uvjet za prolaz. Usmeni dio također donosi 12 bodova, a 6 je uvjet za prolaz. Nadoknada nije predviđana.
Dodatne aktivnosti 5 0 Sudjelovanje u razvoju Verifikatora i ostalih nastavnih pomagala, izrada dodatnih primjera, aktivnost na nastavi i sl. Nadoknada nije predviđana.


ISPIT

Polaganje putem sustava kontinuiranog praćenja (model pohađanja nastave A; vrijedi za redovite i izvanredne studente):

- do kraja semestra student treba steći uvjete za potpis i pristupiti kolokviju (pismeni i usmeni dio). U slučaju da student položi kolokvij (ostvari najmanje 12 bodova na pismenom i najmanje 12 bodova na usmenom dijelu), time stiče uvjete za upis ocjene prema ostvarenom ukupnom broju bodova.

Polaganje na ispitnom roku:

- uvjet za izlazak na ispit su ostvareni uvjeti za potpis.

Ispit se sastoji od pismenog dijela na računalu i usmenog dijela.

 

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh