FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
3. semestar

2019/2020

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Programiranje 2 npp:61771

Engleski naziv

Programming 2

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
30sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Konecki Mladen Laboratorijske vježbe 15 2 5
Radošević Danijel Laboratorijske vježbe 15 2 6
Predavanje 15 2 1
redovni rok
Datum: 30.08.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 27.08.2021. 23:59
Odjava do: 29.08.2021. 11:59

Programiranje 2 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad5
Vježbe44
Završna vježba24
Kolokvij 112
Kolokvij 212
Dodatne aktivnosti3
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
uvodna vježba + 75 +
vježba 1 + 75 +
vježba 2 + 75 +
vježba 3 + 75 +
kolokvij 1 + 75 +
vježba 4 + 75 +
vježba 5 + 75 +
vježba 6 + 75 +
vježba 7 + 75 +
vježba 8 + 75 +
kolokvij 2 + 75 +
vježba 9 + 75 +
vježba 10 + 75 +
vježba 11 + 75 +
nadoknada vježbe + 75 +
završna vježba + 90 + +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 5 Samostalna obrada zadane teme. Nije obavezan. Tokom semestra može se izraditi najviše 2 seminarska rada (detaljnije objašnjeno u uvodnom predavanju). Nadoknada nije predviđena.
Vježbe 44 Svaka vježba donosi najviše 4 boda, s time da izvanredni studenti prema modelu B donose svoje zadaće na konzultacije (uz najavu e-mailom). Jedna vježba može se nadoknaditi u terminu za nadoknade (vidi: Uvodno predavanje: Vremenski plan odvijanja).
Kolokvij 24 Dva pismena kolokvija koja uključuju teorijska pitanja i manje zadatke, a održavaju se u terminima za međuispite. Svaki kolokvij donosi najviše 12 bodova. Nadoknada nije predviđena.
Završna vježba 24 Završnoj vježbi se može pristupiti sa najmanje 35 sakupljenih bodova tokom semestra i uvjet je za upis ocjene na roku za kontinuirano praćenje. Pismeni dio donosi najviše 12 bodova, a 6 bodova je uvjet za prolaz. Usmeni dio također donosi 12 bodova, a 6 je uvjet za prolaz. Nadoknada nije predviđena.
Dodatne aktivnosti 3 Sudjelovanje u razvoju Verifikatora i ostalih nastavnih pomagala, izrada dodatnih primjera, aktivnost na nastavi i sl. Nadoknada nije predviđena.


Programiranje 2 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad5
Vježbe44
Završna vježba24
Kolokvij 112
Kolokvij 212
Dodatne aktivnosti3
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Vježbe44
Domaće zadaće22
Dodatne aktivnosti10
Završna vježba24
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji - Model A

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
vježba 1 + 75 +
vježba 2 + 75 +
vježba 3 + 75 +
kolokvij 1 + 75 +
vježba 4 + 75 +
vježba 5 + 75 +
vježba 6 + 75 +
vježba 7 + 75 +
vježba 8 + 75 +
kolokvij 2 + 75 +
vježba 9 + 75 +
vježba 10 + 75 +
vježba 11 + 75 +
nadoknada vježbe + 75 +
završna vježba + 75 + +


Kolokviji - Model B

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
vježba 1/ domaća zadaća 1 + 75 +
vježba 2/ domaća zadaća 2 + 75 +
vježba 3/ domaća zadaća 3 + 75 +
vježba 4/ domaća zadaća 4 + 75 +
vježba 5/ domaća zadaća 5 + 75 +
vježba 6/ domaća zadaća 6 + 75 +
vježba 7/ domaća zadaća 7 + 75 +
vježba 8/ domaća zadaća 8 + 75 +
vježba 9/ domaća zadaća 9 + 75 +
vježba 10/ domaća zadaća 10 + 75 +
vježba 11/ domaća zadaća 11 + 75 +
nadoknada vježbi/zadaća + 75 +
nadoknada vježbi/zadaća + 75 +
nadoknada vježbi/zadaća + 75 +
završna vježba + 75 + +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 5 0 Samostalna obrada zadane teme. Nije obavezan. Tokom semestra može se izraditi najviše 2 seminarska rada (detaljnije objašnjeno u uvodnom predavanju). Nadoknada nije predviđena.
Vježbe 44 0 Svaka vježba donosi najviše 4 boda. Jedna vježba može se nadoknaditi u terminu za nadoknade (vidi: Uvodno predavanje: Vremenski plan odvijanja).
Kolokvij 24 0 Dva pismena kolokvija koja uključuju teorijska pitanja i manje zadatke, a održavaju se u terminima za međuispite. Svaki kolokvij donosi najviše 12 bodova. Nadoknada nije predviđena.
Završna vježba 24 12 Završnoj vježbi se može pristupiti sa najmanje 35 sakupljenih bodova tokom semestra i uvjet je za upis ocjene na roku za kontinuirano praćenje. Pismeni dio donosi najviše 12 bodova, a 6 bodova je uvjet za prolaz. Usmeni dio također donosi 12 bodova, a 6 je uvjet za prolaz. Nadoknada nije predviđena.
Dodatne aktivnosti 3 0 Sudjelovanje u razvoju Verifikatora i ostalih nastavnih pomagala, izrada dodatnih primjera, aktivnost na nastavi i sl. Nadoknada nije predviđena.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Vježbe 44 0 Svaka vježba donosi najviše 4 boda, s time da izvanredni studenti prema modelu B donose svoje zadaće na konzultacije (uz najavu e-mailom). Do dvije vježbe se mogu nadoknaditi.
Domaće zadaće 22 22 Svaka domaća zadaća donosi najviše 2 boda, s time da izvanredni studenti prema modelu B donose svoje zadaće na konzultacije (uz najavu e-mailom). Nadoknada nije predviđena.
Završna vježba 24 12 Završnoj vježbi se može pristupiti sa najmanje 35 sakupljenih bodova tokom semestra i uvjet je za upis ocjene na roku za kontinuirano praćenje. Pismeni dio donosi najviše 12 bodova, a 6 bodova je uvjet za prolaz. Usmeni dio također donosi 12 bodova, a 6 je uvjet za prolaz. Nadoknada nije predviđena.
Dodatne aktivnosti 10 0 Sudjelovanje u razvoju Verifikatora i ostalih nastavnih pomagala, izrada dodatnih primjera, aktivnost na nastavi i sl. Nadoknada nije predviđena.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh