FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Strukture podataka npp:61772

Engleski naziv

Data Structures

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čubrilo Mirko Predavanje 15 2 2
Seminar 15 1 4
Konecki Mladen Laboratorijske vježbe 15 1 5
Lovrenčić Alen Laboratorijske vježbe 15 1 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Strukture podataka - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće40
Kolokviji30
Seminarski rad30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 50.0 50.0 0.0 60 +
Drugi kolokvij + 0.0 0.0 100.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 15 Na laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Studenti su dužni prisustvovati svim laboratorijskim vježbama.
3 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja. Nadoknade će se održavati u posljednjem tjednu 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće 40 0 Tijekom semestra student može obraniti 4 zadaće koje zajedno nose 40 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe (predavanja, seminare, laboratorijske vježbe, osnovnu i dodatnu literaturu) i samostalno riješiti zadatak. Rješenja zadaća provjeravaju se tijekom laboratorijskih vježbi. Svaki student treba predstaviti svoju zadaću. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Prvi kolokvij 15 0 Rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka otvorenog tipa koja vrednuju razumijevanje gradiva. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Drugi kolokvij 15 0 Rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka otvorenog tipa koja vrednuju razumijevanje gradiva. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Seminarski rad 30 0 Studenti odabiru temu seminarskog rada. Svaki student treba prezentirati odabranu temu u sklopu seminarske nastave. Student koji nije spreman prezentirati temu rada gubi bodove iz seminarskog rada. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Strukture podataka - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće40
Kolokviji30
Seminarski rad30
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Seminarski rad100
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model C

Elementi praćenjaBodova
Ispit4
ZBROJ4


Bodovna skala ocjena - Model A

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Model B

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Bodovna skala ocjena - Model C

OdDoOcjena
0 1.9 nedovoljan (1)
2 2.4 dovoljan (2)
2.5 3 dobar (3)
3.1 3.5 vrlo dobar (4)
3.6 4 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 50.0 50.0 0.0 60 +
Drugi kolokvij + 0.0 0.0 100.0 60 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 15 Na laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Studenti su dužni prisustvovati svim laboratorijskim vježbama.
3 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja. Nadoknade će se održavati u posljednjem tjednu 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Domaće zadaće 40 0 Tijekom semestra student može obraniti 4 zadaće koje zajedno nose 40 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe (predavanja, seminare, laboratorijske vježbe, osnovnu i dodatnu literaturu) i samostalno riješiti zadatak. Rješenja zadaća provjeravaju se tijekom laboratorijskih vježbi. Svaki student treba predstaviti svoju zadaću. Student koji nije spreman predstaviti određenu zadaću gubi bodove iz te zadaće. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Prvi kolokvij 15 0 Rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka otvorenog tipa koja vrednuju razumijevanje gradiva. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Drugi kolokvij 15 0 Rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka otvorenog tipa koja vrednuju razumijevanje gradiva. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Seminarski rad 30 0 Studenti odabiru temu seminarskog rada. Svaki student treba prezentirati odabranu temu u sklopu seminarske nastave. Student koji nije spreman prezentirati temu rada gubi bodove iz seminarskog rada. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarski rad 100 Student treba odabrati temu iz šireg područja programiranja, struktura podataka ili algoritama te istu tijekom konzultacija prijaviti kod predmetnog nastavnika. Nakon što predmetni nastavnik odobri temu, student može pristupiti izradi seminarskog rada. Seminarski rad treba imati najmanje 15 stranica te se sastojati od uvoda, razrade teme, zaključka i literature koja je u tekstu citirana. Tekst u radu treba biti obostrano poravnat, pisan Times New Roman fontom veličine 12, sa proredom od 1.5 između redaka. Seminarski rad se brani u kabinetu predmetnog nastavnika u vrijeme usmenog dijela ispita. Na obranu je potrebno donijeti uvezenu tiskanu verziju rada i PowerPoint prezentaciju. Ukoliko seminarski rad sadrži praktičnu komponentu, implementaciju je potrebno pohraniti na CD/DVD medij te isti priložiti uz tiskanu verziju rada. Prilikom odabira teme i izrade seminarskog rada, studenti mogu konzultirati osnovnu i dopunsku literaturu, materijale objavljene na sustavu za e-učenje Moodle i wiki sustavu kolegija te bilješke demonstratora. U slučaju neuspješne obrane, student treba ponoviti cijeli postupak odabira i odobravanja teme te pisanja i obrane rada. Korištenje tuđeg rada (seminarskog, završnog, diplomskog i sl.) i predstavljanje kao svojeg (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Opis elemenata praćenja - Model C

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Ispit 4 2 Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio rješava se zajedno sa redovnim studentima. Rješavanje pismenog dijela ispita traje 90 minuta. Ispit se sastoji od 4 zadatka pri čemu svaki zadatak nosi po 1 bod. Studenti koji prikupe dva boda ili više, mogu pristupiti usmenom dijelu ispita. Usmeni dio ispita održava se u kabinetu predmetnog nastavnika. Ispit obuhvaća gradivo koje je sadržano u osnovnoj i dopunskoj literaturi, materijalima objavljenima na sustavu za učenju Moodle i wiki sustavu kolegija.


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh