FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2017/2018
semestar:
3. semestar

2017/2018

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Strukture podataka npp:61772

Engleski naziv

Data Structures

Katedra

Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti

Kategorija ("boja")

RI

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Čubrilo Mirko Predavanje 15 2 2
Seminar 15 1 4
Lovrenčić Alen Laboratorijske vježbe 15 1 7
redovni rok
Datum: 02.09.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 30.08.2021. 23:59
Odjava do: 01.09.2021. 11:59

Strukture podataka - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće40
Kolokviji30
Seminarski rad30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 0.0 0.0 60 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 0.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 15 Na laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Studenti su dužni prisustvovati svim laboratorijskim vježbama.
3 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja. Nadoknade će se održavati u posljednjem tjednu 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Laboratorijske vježbe 40 0 Tijekom semestra student pristvuje na 4 laboratorijske vježbe koje se ocjenjuju i svaka nosi 10 bodova. Student dobiva praktični zadatak i rješava ga na računalu u roku od 90 minuta. Pri tome student koristi pripremljene biblioteke sa strukturama podataka koje su obrađene tijekom predavanja i vježbi. Nema nadoknada
Prvi kolokvij 15 0 Rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka otvorenog tipa koja vrednuju razumijevanje gradiva. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Drugi kolokvij 15 0 Rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka otvorenog tipa koja vrednuju razumijevanje gradiva. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Seminarski rad 30 0 Studenti odabiru temu seminarskog rada. Svaki student treba prezentirati odabranu temu u sklopu seminarske nastave. Student koji nije spreman prezentirati temu rada gubi bodove iz seminarskog rada. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Tjedan dana prije prijavljenog ispitnog roka


Strukture podataka - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2017/2018

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće40
Kolokviji30
Seminarski rad30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Prvi kolokvij + 100.0 0.0 0.0 60 +
Drugi kolokvij + 20.0 80.0 0.0 60 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na laboratorijskim vježbama 0 15 Na laboratorijskim vježbama provjerava se prisustvovanje. Studenti su dužni prisustvovati svim laboratorijskim vježbama.
3 izostanka Dodatni zadaci. Javiti se nastavniku nakon objave evidencije prisustvovanja. Nadoknade će se održavati u posljednjem tjednu 3. međuispitnog razdoblja. Zadnji dan 3. međuispitnog razdoblja
Laboratorijske vježbe 40 0 Tijekom semestra student pristvuje na 4 laboratorijske vježbe koje se ocjenjuju i svaka nosi 10 bodova. Student dobiva praktični zadatak i rješava ga na računalu u roku od 90 minuta. Pri tome student koristi pripremljene biblioteke sa strukturama podataka koje su obrađene tijekom predavanja i vježbi. Nema nadoknada
Prvi kolokvij 15 0 Rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka otvorenog tipa koja vrednuju razumijevanje gradiva. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Drugi kolokvij 15 0 Rješavanje teorijskih i praktičnih zadataka otvorenog tipa koja vrednuju razumijevanje gradiva. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
Seminarski rad 30 0 Studenti odabiru temu seminarskog rada. Svaki student treba prezentirati odabranu temu u sklopu seminarske nastave. Student koji nije spreman prezentirati temu rada gubi bodove iz seminarskog rada. Korištenje tuđeg rješenja (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Tjedan dana prije prijavljenog ispitnog roka


Opis elemenata praćenja - Model 2 - izvanredni studenti

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Seminarrad 100 tudent treba odabrati temu iz šireg područja programiranja, struktura podataka ili algoritama te istu tijekom konzultacija prijaviti kod predmetnog nastavnika. Nakon što predmetni nastavnik odobri temu, student može pristupiti izradi seminarskog rada. Seminarski rad treba imati najmanje 15 stranica te se sastojati od uvoda, razrade teme, zaključka i literature koja je u tekstu citirana. Tekst u radu treba biti obostrano poravnat, pisan Times New Roman fontom veličine 12, sa proredom od 1.5 između redaka. Seminarski rad se brani u kabinetu predmetnog nastavnika u vrijeme usmenog dijela ispita. Na obranu je potrebno donijeti uvezenu tiskanu verziju rada i PowerPoint prezentaciju. Ukoliko seminarski rad sadrži praktičnu komponentu, implementaciju je potrebno pohraniti na CD/DVD medij te isti priložiti uz tiskanu verziju rada. Prilikom odabira teme i izrade seminarskog rada, studenti mogu konzultirati osnovnu i dopunsku literaturu, materijale objavljene na sustavu za e-učenje Moodle i wiki sustavu kolegija te bilješke demonstratora. U slučaju neuspješne obrane, student treba ponoviti cijeli postupak odabira i odobravanja teme te pisanja i obrane rada. Korištenje tuđeg rada (seminarskog, završnog, diplomskog i sl.) i predstavljanje kao svojeg (plagijat) je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost. Tjedan dana prije prijavljenog ispitnog roka


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh