FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Državni i upravni informacijski sustavi npp:61773

Engleski naziv

Government and Administrative Information Systems

Katedra

Katedra za razvoj informacijskih sustava

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

-

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati i prezentirati rad informacijskog sustava DUIS-a
 • izraditi modele baze podataka za potrebe DUIS-a
 • načiniti sustav za upravljanje ljudskim potencijalima
 • pratiti načine rada u informacijskim sustavima državne uprave
 • prikupljati i analizirati podatke nužne za kvalitetan rad DUIS-a
 • razlikovati državne i informacijske sustave
 • razumjeti pojmove sigurnosti, zaštite i privatnosti, te samostalno načiniti okvir za izgradnju sigurnosne politike.
 • razumjeti veze unutar DUIS-a

Ishodi učenja programa

 • analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.analizirati i vrednovati rezultat poslovanja, te predložiti unapređenje poslovnog sustava.
 • poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije poznavati ključne aspekte informacijske tehnologije
 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • prepoznati osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.) prepoznati osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.)
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • Teorijska osnova
  Uvod u kolegij – pojašnjavanje ciljeva i svrhe kolegija. Potrebe za informacijama pri ostvarivanju vlasti. Pojam teritorijalne i granske nadležnosti. Čovjek i njegovo informatičko okruženje. Informatički suverenitet. Sociološki, psihološki i povijesni aspekti državnih i upravnih informacijskih sustava
 • Sustav državne uprave
  Ustavne osnove državnih i upravnih informacijskih sustava. Ustroj državne uprave: zakonodavna, izvršna i sudska vlast. Model djelovanja državne i lokalne uprave. Ciljevi i integracijska uloga državnih i upravnih informacijskih sustava.
 • Upravljanje informatizacijom
  Modeli državnih i upravnih informacijskih sustava unutar OECD-a. Preporuke Ujedinjenih naroda i Europske zajednice o upravljanju informatizacijom u državnoj upravi. Važnost telekomunikacijske infrastrukture.
 • Strateško planiranje državnih i upravnih informacijskih sustava
  Primijenjene metode BSP, BCG, SWOT, 5F, BPR, VCM, CSF, E/M. Zajednički moduli i baze podataka. Selekcija metoda po osobinama te redoslijed primjene.
 • Modeli podataka o zaposlenicima u državnim i upravnim informacijskim sustavima
  Važnost entiteta zaposlenik u bazi podataka DUIS-a. Atributi povezani sa entitetom zaposlenik. Veze između zaposlenika i organizacije. Zemljopisna nadležnost. Komunikacijski odnosi.
 • Upravljanje ljudskim potencijalima u državnim i upravnim informacijskim sustavima
  Modeli upravljanja ljudskim potencijalima. Definiranje odnosa u DUIS-u. Praćenje zaposlenika prema tipu organizacije, plaći, napredovanju, usavršavanju i zalaganju. Ekspertni sustavi za upravljanje ljudskim potencijalima.
 • Model podataka u zdravstvu
  Organizacija modela podataka u zdravstvu. Relacija zaposlenik-bolnica-pacijent. Zdravstvene usluge. Povezivanje zdravstva u sustav DUIS-a. Relacijski model podataka. Zahtjevi i ograničenja. Odnosi zdravstva i osiguravajućih kuća unutar DUIS-a.
 • Integralni informacijski sustavi županije općina i gradova
  Županija, općina, grad kao poslovni sustav. Opisi i ciljevi poslovnih sustava županije, općine, grada. Moduli i procesi informacijskog sustava. Podsustavi i veze među podsustavima. Veze s okolinom. Postojeće stanje i mogućnost unaprijeđenija postojećih informacijskih sustava.
 • Informacijski sustavi javnih poduzeća
  Informacijski sustavi javnih poduzeća. Opisi podsustava obračuna naplate stanarine, zakupnine, komunalne naknade, odvoza smeća i potrošnje vode.
 • Integralni informacijski sustav državne uprave Republike Hrvatske
  Sabor, Vlada i sudstvo kao poslovni sustav. Opis i ciljevi poslovnih sustava Sabora, Vlade i sudstva. Moduli i procesi informacijskog sustava. Podsustavi i veze među podsustavima. Veze s okolinom i postojeće stanje. Mogućnost unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava
 • Informacijski sustav porezne uprave Hrvatske (ISPUH)
  Uloga, djelokrug i ciljevi ISPUH-a. Baze podataka i prikaz poslova podsustava (ažuriranje baza podataka, razrez poreza, unos uplata, upiti i izvještaji). Terminalski način rada, sigurnost i zaštita podataka.
 • Informacijski sustav MUP-a
  Uloga i ciljevi MUP-a. Djelokrug rada. Moduli i baze podataka. Prikaz poslova podsustava informacijskog sustava. Upiti i izvještaji. Suradnja s drugim sustavima unutar DUIS-a.
 • Integralni informacijski sustavi državne uprave Europske zajednice
  Opis i ciljevi poslovnih sustava pojedinih dijelova elektroničke uprave Europske zajednice. Moduli i procesi informacijskog sustava. Podsustavi i veze među njima. Veze s okolinom. EU on-line.
 • Sigurnost, zaštita i privatnost podataka u DUIS-u
  Temeljni pojmovi. Razlike između sigurnosti, zaštite i privatnosti. Zakonska regulativa u RH. Zakonska regulativa u EU. Mogući načini zaštite. Integralni sustav upravljanja sigurnošću
 • Zaključna razmatranja
  Elementi DUIS-a kao temelj razvoja i izgradnje integralnog informacijskog sustava Republike Hrvatske.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Kriza informacija
 • Standardi razvoja informacijskih sustava
 • Osnovni pojmovi
 • Čovjek i informatičko okruženje
 • Informatički suverenitet
 • Sociološki, psihološki i povijesni aspekti DUIS-a
 • Potrebe za informacijama pri ostvarivanju vlasti
 • Odnos organizacijskog i informacijskog sustava u javnoj u
 • Government Information Systems UN
 • Zakonska regulativa DUIS-a
 • Ustroj državne uprave
 • Model djelovanja državne i lokane uprave

Alati koji se koriste na predmetu

 • Visual Parafigm for UML

Osnovna literatura

 • Marić, J. Komunalni informacijski sistem. Mladost, Zagreb, 1986.

Dopunska literatura

 • Žužul, K.; Dragičević, D. Informatika u upravi i pravosuđu. Sveučilišna tiskara, Zagreb, 1996.
 • Radovan, M. Projektiranje informacijskih sistema, Informator, Zagreb, 1991.
 • Silverston, L. The Data Model Resource Book. Vol. 1&2, John Wiley & Sons, Inc., 2001.
 • Bača, M. Uvod u računalnu sigurnost. Narodne novine, Zagreb, 2004.

Preduvjeti

 • Informatika 1
  Cilj kolegija je ujednačavanje, unapređivanja i sistematizacija temeljnih informatičkih znanja i koncepata kroz poznavanje osnovnih elemenata informacijskog i računalnog sustava. Studenti trebaju prepoznati primjenu i funkciju osnovnih elemenata informacijskog sustava u poslovnom okruženju te razumjeti njihovu povezanost s računalnim sustavom. Isto tako će razumjeti i moći opisati princip rada školskog računala na razini pojedine logičke cjeline te kategorizirati sistemsku i aplikativnu programsku potporu. Na pragmatičkoj razini osigurat će se mogućnost primjene računala u rješavanju poslovnih zadataka.

Slični predmeti

 • Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Upravna informatika sa statistikom
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Bača Miroslav Predavanje 15 2 1
Grd Petra Seminar 15 2 4
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 18:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh