FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2013/2014
semestar:
3. semestar

2013/2014

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju npp:61775

Engleski naziv

Information Systems in the Office Management

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

UP

Cilj kolegija

Cilj kolegija Informacijski sustavi u uredskom poslovanju je: učiniti studentima razumljivim zašto su informacijski sustavi važni u poslovanju modernih organizacija, upoznati studente s vrstama i tipovima poslovanja u uredima i upoznavanje s prošlim, aktualnim i budućim trendovima na području tehnologije i odnosa s organizacijom i načinom rada u uredima. Kolegij prati pojam ureda i uredskog poslovanja kroz njegove faze razvoja. Kroz njegov razvoj ocrtavaju se i različite tehnologije na kojima se baziralo uredsko poslovanje, počevši od razvoja telefonije do upotrebe najsuvremenijih prijenosa podataka, satelitskih i svjetlovodnih sustava. Naglasak je na primjeni novih tehnologija, prvenstveno mobilnih tehnologija, na kojima danas leži poslovno komuniciranje između poduzeća. Analiziraju se nove tehnologije prijenosa podataka s dva osnovna koncepta - prvi sagledava njihove prednosti, a drugi nedostatke. Sam kolegij uključuje mnogo primjera iz prakse, primjena uredskog poslovanja u upravnim tijelima, u školstvu, zdravstvu itd. Sadržaj kolegija namijenjen je upoznavanju studenata s prednostima i teretom upotrebe novih načina organiziranja poslovanja.

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • analizirati prednosti korištenja novih tehnologija u uredskom poslovanju
 • izraditi prezentaciju u MS PowerPoint te podesiti njezino automatsko izvođenje
 • izraditi tablice, upite, maske, izvještaje, stranice, makro naredbe u MS Access
 • planirati baze podataka, strukturirani baze podataka, kontrolirati unos podataka i organizirati podatke u bazi podataka
 • razlikovati faze te identificirati ključne standarde u različitim generacijama razvoja radiomobilne i telekomunikacijske tehnologije
 • razumjeti načine funkcioniranja ureda, aktivnosti uredskog poslovanja i postupaka informatizacije različitih sustava u uredskom poslovanju kao i primjene novih tehnoloških dostignuća u uredu
 • razumjeti osnovni komunikacijski tijek uredskih dokumenata, uočiti prednosti i nedostatke različitih načina arhiviranja dokumenta

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • identificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odlukaidentificirati ključne podatke i informacije za donošenje racionalnih poslovnih odluka
 • prepoznati osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.) prepoznati osnovna vertikalna područja primjene ICT (industrija, zdravstvo, promet, turizam, država i sl.), te horizontalne aplikacije (uredski sustavi, DSS, CRM, ERP, DMS i sl.)
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • razumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timurazumjeti osnovna načela i metode upravljanja organizacijom i uspješno raditi u timu
 • razumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom konteksturazumjeti stanje i trendove razvoja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), razumjeti njihov utjecaj na pojedinca, organizaciju i društvo te procijeniti njihovu primjenjivost u zadanom kontekstu

Sadržaj predavanja

 • Definicija ureda i uredskog poslovanja
  Definicija ureda i primjeri uredskog poslovanja. Funkcije uredskog poslovanja. Načela rada uredskog poslovanja. Značaj uredskog poslovanja. Faze razvoja uredskog poslovanja uredska mehanizacija, automatizacija, informatizacija i integracija uredskog poslovanja. Ured kroz povijest. Generacije uredskih informacijskih sustava. Inteligentni integrirani informacijski sustavi uredskog poslovanja. Strateško planiranje informacijskih sustava za podršku uredskom poslovanju
 • Automatizacija uredskog poslovanja
  Definicija automatizacije uredskog poslovanja. Preduvjeti automatizacije uredskog poslovanja. Poslovna politika. Organizacijski postupci. Informatička oprema i programska podrška. Uredski zaposlenici. Akcepcija. Ergonomski uvjeti. Područje rada ergonomije. Radno mjesto. Buka i šum. Mikroklima. Rasvjeta. Hardver. Softver. Norme i standardi u ergonomiji i ISO9241. Mogući zdravstveni rizici i mjere prevencije. Važnost računala u automatizaciji ureda. Korištenje informacijske tehnologije u procesu automatizacije ureda. Budući trendovi u razvoju automatizacije ureda. Stanje uredskog poslovanja, globalni trendovi i stanje u razvoju uredskog poslovanja u RH.
 • Modeli automatiziranih ureda
  Konceptualno modeliranje. Sustavi podrške uredskog rada. Sustavi uredske automatizacije. Konceptualni modeli. Modeli bazirani na konceptu dokumenta. Referentni modeli. Elektroničko uredsko poslovanje. D-ured. M-ured. V-ured. Koncepti. Prednosti. Nedostaci. Tipovi ureda. Podjela.
 • Uredsko poslovno komuniciranje
  Komunikacijski proces. Oblici komuniciranja. Verbalna i neverbalna komunikacija. Pisana i usmena komunikacija. Modeli poslovnih komunikacije. Digitalne komunikacije u uredu. Poslovne komunikacije kao strateški resurs. Komuniciranje u virtualnom i mobilnom uredu. I-telefoniranje. VoIP. Tajnica kao dio ureda i uredskog poslovanja. Važnost i uloga tajnice. Opis poslova tajnice. Obrada dokumenata u uredu.
 • Arhiviranje i zaštita uredskih dokumenta
  Definicija arhivskog sustava. Mediji za arhiviranje. Magnetski mediji, prednosti i nedostaci. Optički mediji, prednosti i nedostaci. Prednosti i nedostaci mikrofilma. Životni ciklus zapisa. Zaštita arhivskih sustava i arhivske građe. Fizička zaštita dokumenta. Put do sigurnog računala u mreži. Zaštita elektroničkih dokumenta. Zaštita kriptiranjem dokumenata. Digitalni potpis i digitalni certifikat. Sustav za utvrđivanje autentičnosti Kerberos. Norme sigurnosti
 • DMS i sustavi za digitalno arhiviranje
  Pojam sustava za upravljanje dokumentima – DMS. Oblici izvedbe DMS-a. Elementi DMS-a: skeniranje, pohrana, indeksiranje, dohvat i pristup. Formati dokumenata u DMS-u. Sigurnost podataka i promjena podataka u DMS-u. Prednosti i nedostaci korištenja DMS-a. Sustavi za digitalno arhiviranje. Prihvat dokumenata i distribucija arhiviranih dokumenata. Tipovi digitalnih arhiva i vrste opisnih polja. Ažurnost arhiviranih dokumenata.
 • Uredsko poslovanje u upravnim tijelima
  Osnovni dokumenti u uredskom poslovanju u upravnim tijelima. Klasifikacijska oznaka i urudžbeni broj. Otvaranje i pregled pošiljki. Upisivanje akata. Upisnik predmeta upravnog postupka i urudžbeni zapisnik. Administrativno-tehnička obrada dokumenta. Otpremanje akata. Razvođenje akata u urudžbenom zapisniku odnosno upisniku upravnog postupka. Stavljanje predmeta u arhivu i čuvanje. Pečati, štambilji i žigovi. Pomoćne knjige. Elektronički sustav za upravljanje dokumentacijom. Faze razvoja sustava za upravljanje dokumentacijom. Svojstva sustava za upravljanje dokumentacijom. Kontrola pristupa i praćenje verzija dokumenta. Pretraživanje dokumenata i pristup dokumentima. Praćenje životnog ciklusa dokumenata. Elektroničke uredske knjige.
 • Telekomunikacijski sustav i telematički servisi
  Pojam telekomunikacije i telekomunikacijskog sustava. Elementi telekomunikacijskog sustava. Klasični načini telekomunikacija. Trendovi razvoja telekomunikacijskih sustava. Podjela telekomunikacija prema vrsti informacija. Podjela telekomunikacijskih procesa. Podjela prema oblicima komuniciranja. Definicija telematike. Vrste telematičkih servisa. Videoteks, teletekst, teleks. Telematički servisi u službi uredskog poslovanja. Paging sustavi.
 • Videokonferencije
  Pojam i značaj telekonferencije. Vrste telekonferencija. Pojam videokonfencije. Četiri osnovne faze videokonferencije. Oprema za videokonferencije. Sudionici u videokonferenciji. Vrste videokonferencija. Načela održavanja videokonferencija. DTVC (desktop video conferencing). Podjela telekonferencija s obzirom na tehnologiju: ATM, IP, ISDN, DSL. Prednosti nedostaci videokonferencija. Upotreba videokonferencija u obrazovanju, učenje na daljinu.
 • Telekomunikacije u uredu
  Razvoj telefonije u svijetu. Morse i telegraf. Bell i telefon. Struktura telefonske mreže. Razvoj telefonije u Hrvatskoj. Širokopojasne pristupne mreže. ISDN. Prednosti i nedostaci ISDN-a. ISDN i pristup Internetu. Pregled xDSL sustava. Princip rada xDSL tehnologija. Vrste xDSL tehnologija i usporedba njihovih karakteristika. ADSL tehnologija. Usluge preko ADSL-a. Sigurnost ADSL mreža.
 • Primjena Interneta u uredu
  Internet i Internet servisi. Elektronička pošta, diskusijske skupine (newsgoups), world wide web, prijenos podataka na daljinu (file transfer protokol), telnet, distribucijske liste. E-mail komunikacije. Web komunikacije. Front i back office. EDI (elektronička razmjena podataka). Multimedija u uredu.
 • Ured i elektroničko poslovanje
  Elektroničko uredsko poslovanje. Pojam elektroničkog poslovanja. Razvoj elektroničkog poslovanja. Elektronički ured i elektroničke komunikacije. Primjena i nedostaci e-ureda. Analiza vremena i osoblja. Vrste i primjena e-poslovanja u uredu. Internet bankarstvo, ecommerce, B2B, B2C. Zakonska regulativa e-poslovanja. Budućnost elektroničkog poslovanja.
 • Uredska komunikacija podržana suvremenom tehnologijom
  Internet pomoću satelita. Provideri satelitskih usluga. Software potreban za usluge Interneta pomoću satelita. Vrste i primjena satelitskih sustava. Satelitski sustavi za podržavanje ITC-a. Satelitski sustav Galileo, način rada i primjena. Karakteristike sustava GPS-a. Upotreba GPS-a u uredskom poslovanju. Kriteriji izbora GPS-uređaja za uredsko poslovanje.
 • Wireless LAN
  Bežične tehnologije i bežični standardi. Potreba za bežičnim mrežama. Načini emitiranja signala i pripadajuće antene. Doseg bežičnih mreža. IEEE 802.11 arhitektura. Sigurnost bežičnih mreža. Zračenje bežičnih mreža. Primjeri upotrebe wireless LAN-a.
 • Nove generacije mobilne telefonije - razvoj
  Radiokomunikacijski sustavi. Tehnike prijenosa signala. Generacija razvoja mobilne telefonije. Upoznavanje s razvojem i osobinama pojedine generacije razvoja. Generacija G1 (AMPS, ETACS i NMT). Generacija G2 (GSM, IS-95 CDMA, PCN, PHS). Generacija G2,5 (GPRS i EDGE). Generacija 3(UMTS). Generacija G4. Generacije G5 i G6.
 • Nove generacije mobilne telefonije primjena i budućnost
  Primjena tehnologija mobilne telefonije. Karakteristike i primjena NMT-a. GSM pojam i značaj. Razvoj GSM-a. Usluge podržane GSM-om. Primjena GSM-a u uredu. GSM u svijetu i Hrvatskoj. GPRS model i arhitektura. Spajanje na GPRS mrežu. Primjena GPRS-a. UMTS odgovor na ispreplitanje mobilnih komunikacija i multimedije. Tipična primjena UMTS-a. UMTS u svijetu i Hrvatskoj. Budućnost mobilne telefonije. MMC (mobile multimedia communication).

Sadržaj seminara/vježbi

 • PowerPoint (5 sati)
  Načini izrade prezentacije u MS PowerPointu. Umetanje slideova iz postojećih prezentacija. Stvaranje i umetanje slideova na temelju wordovog dokumenta. Načini promjene korištenih boja na prezentaciji, format Placeholder. Podešavanje opcije Master: Slide Master, Handout Master, Notes Master. Dvije osnovne vrste slideova u Masteru, dijelovi naslovnog slidea u masteru i njihovo uređivanje, dijelovi drugog slidea u Masteru i njihovo uređivanje. Umetanje Sumarry slidea. Umetanje akcijskih tipaka na slideove i definiranje njihovih postavki. Dodavanje i uređivanje različitih vrsta animacija. Animacija teksta, animacija slike, animacija dijagrama, animacija filma. Automatizacija izvođenja prezentacije. Dodjeljivanje vremena trajanja slidea: manualno i automatski. Opcija Set up show: način izvođenja prezentacije, poštivanje animacija i dodijeljenog zvuka, odabir slideova za prezentiranje, način izvođenja prezentacije. Mogućnost korištenja multiplog monitora.
 • inGDMS (2 sata)
  Primjena programskog proizvoda za upravljanje znanjem i dokumentima u tijelima državne ili lokalne uprave i samouprave: - ulaz paprinatih dokumenata u sustav (digitalizacija) - urudžbeni zapisnik - upravljanje kolanjem dokumentacije - arhiviranje, pretraživanje i dohvat predmeta - slanje i primanje poruka - dodjeljivanje i praćenje zadataka
 • inARCHIVE (2 sata)
  Primjena programskog proizvoda namijenjenog pohrani i pristupu do velike količine dokumenata: - automatsko arhiviranje već skeniranih ili prihvat postojećih dokumenata - distribucija arhiviranih dokumenata na vanjske medije (DVD, CD, ...) - definiranje različitih vrsta dokumenata tj. tipova arhiva sa proizvoljnim brojem i vrstom opisnih polja (numerička, tekstualna, datumska...)
 • Access (4 sata)
  Primjena alata za izradu baze podataka u uredu: izrada baze za vođenje urudžbenog zapisnika.
 • Videokonferencija (2 sata)

Alati koji se koriste na predmetu

 • MS Access
  Sustav za upravljanje bazom podataka, u nastavi će studenti koristiti MS Access za izradu vlastite baze podataka koja će obuhvaćati povezane tablice, upite, maske, izvještaje, makro naredbe, module i web stranice.
 • MS PowerPoint
  Programski alat za izradu i izvođenje prezentacije. Studenti će koristiti MS PowerPoint za izradu prezentacije i korištenje naprednih postavki obrade slideova i izvođenja prezentacije.
 • inGDMS
  Primjena programskog proizvoda za upravljanje znanjem i dokumentima u tijelima državne ili lokalne uprave i samouprave: - ulaz paprinatih dokumenata u sustav (digitalizacija) - urudžbeni zapisnik - upravljanje kolanjem dokumentacije - arhiviranje, pretraživanje i dohvat predmeta - slanje i primanje poruka - dodjeljivanje i praćenje zadataka
 • inARCHIVE
  Primjena programskog proizvoda namijenjenog pohrani i pristupu do velike količine dokumenata: - automatsko arhiviranje već skeniranih ili prihvat postojećih dokumenata - distribucija arhiviranih dokumenata na vanjske medije (DVD, CD, ...) - definiranje različitih vrsta dokumenata tj. tipova arhiva sa proizvoljnim brojem i vrstom opisnih polja (numerička, tekstualna, datumska...)
 • Programski alat za videokonferenciranje

Osnovna literatura

 • Cooperman, S.H. Professional Office Procedures. 5th ed. Prentice Hall, 2008.

Dopunska literatura

 • RFID technology and applications. Edited by Miles, S.B.; Sarma, S.E.; Williams, J.R. Cambridge, Cambridge University, 2008.

Preduvjeti

 • Obrada teksta i slike
  Cilj predavanja - usvajanje znanja i razumijevanja: postupka kreiranja dokumenata i publikacija uz pomoć računala; oblikovanja teksta, tipografije i kreiranja fontova; osnova računalne grafike i obrade slika; integracije teksta i slike – oblikovanja publikacija. Cilj laboratorijskih vježbi na računalu – usvajanje vještina i primjena stečenih znanja: primjene tipografskih pravila; kreiranja fontova, obrade slika i ilustracija (rasterska i vektorska grafika); integracije teksta i slike - oblikovanja tiskanih publikacija (prijelom stranice); oblikovanja digitalnih publikacija (elektroničkih knjiga) i web stranica.

Slični predmeti

 • Organizacija ureda i uredskog poslovanja, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Automatizacija ureda, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Mekovec Renata Laboratorijske vježbe 15 1 7
Predavanje 7 2 1
Sabati Zvonimir Predavanje 8 2 1
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 16:00 Online
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh