FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
3. semestar

2015/2016

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju npp:61775

Engleski naziv

Information Systems in the Office Management

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

UP

Nastava

Predavanje
30sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Kirinić Valentina Laboratorijske vježbe 15 1 1
Mekovec Renata Laboratorijske vježbe 15 1 5
Predavanje 8 2 1
Oreški Dijana Laboratorijske vježbe 1 1 1
Sabati Zvonimir Predavanje 7 2 1
Nema definiranih ispitnih rokova

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Osnovne informacije:
Nositelji kolegija: doc.dr.sc. Zvonimir Sabati i doc.dr.sc. Renata Mekovec
Satnica: 30 sati predavanja + 15 sati laboratorijskih vježbi


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi48
Kolokviji50
Prisustvovanje nastavi - laboratorijske vježbe1
Prisustvovanje nastavi - predavanje1
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 45 +
Kolokvij 2 + 100.0 45 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi 48 10 Nakon obrađenih pojedinih cjelina student samostalno rješava zadatke. 10 Nema nadoknade. Svaki student obavezan je odraditi zadatke laboratorijskih vježbi. 17 tjedan nastave
1. kolokvij 25 7 6 1. kolokvij ponavlja se zajedno s 2. kolokvijem. Na ponovljenom kolokviju student može prikupiti maksimalno 7 boda.
2. kolokvij 25 7 6 2. kolokvij ponavlja prema dogovoru s
predmetnim nastavnikom. Na ponovljenom
kolokviju student može prikupiti maksimalno 7 boda.
Prisustvovanje nastavi - laboratorijske vježbe 1 1 Na svim laboratorijskim vježbama
evidentira se prisustvovanje.
Dozvoljen je 1 izostanak.
0 Svaki opravdani izostanak student je dužan
pismeno opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana.
Prisustvovanje nastavi - predavanja 1 1 Na svim predavanjima evidentira se
prisustvovanje. Za ostvarenje bodova
potrebno je minimalno 5 dolazaka.
0 Svaki opravdani izostanak student je dužan
pismeno opravdati predmetnom nastavniku u roku od tjedan dana.


Ukoliko student ne prikupi preko sustava bodovanja minimalno 50 bodova, izlazi na klasičan pismeni i usmeni ispit. Student koji nije zadovoljan ocjenom stečenom temeljem prikupljenih
bodova, neprihvaćanjem ponuđene ocjene brišu mu se svi bodovi te izlazi na klasičan pismeni i usmeni ispit.

Informacijski sustavi u uredskom poslovanju - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Osnovne informacije:
Nositelji kolegija: doc.dr.sc. Zvonimir Sabati i doc.dr.sc. Renata Mekovec
Satnica: 30 sati predavanja + 15 sati laboratorijskih vježbi

 

Izvanredni studenti su obavezni javiti se na konzultacije predmetnom nastavniku na početku semestra izvođenja kolegija (najkasnije u roku od 21 dan). Studenti koji se ne jave predmetnom nastavniku u primjerenom vremenu ne mogu pristupiti ispitu u određenoj akademskoj godini.


Izvanredni studeni mogu odabrati jedan od dva ponuđena modela praćenja:

  1. Model A (obavezna predavanja, laboratorijske vježbe, kolokviji, praktični rad) – sva predavanja i vježbe su obavezni, te se praćenje rada na kolegiju izvodi na isti način kao i za redovite studente. Bodovna skala ocjena je ista kao i za redovite studente, te su izvanredni studenti obavezni sudjelovati u svim elementima praćenja redovnih studenata. Vidi model praćenja za redovite studente.
  2. Model B (pismeni i usmeni ispit) – studenti koji se odluče za ovaj model izlaze na pismeni i usmeni ispit. Uvjeti za pristupanje ispitu su rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi te izrada seminarskog rada.

Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi48
Kolokviji50
Prisustvovanje nastavi - laboratorijske vježbe1
Prisustvovanje nastavi - predavanje1
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi15
Seminarski rad20
Pismeni ispit40
Usmeni ispit25
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Rješavanje zadataka laboratorijskih vježbi 15 0 Kako bi student mogao pristupiti pismenom ispitu mora na sustav za e-učenje predati rješenja svih zadataka laboratorijskih vježbi (MS Access) najkasnije 10 dana prije pismenog dijela ispita (kojem namjerava pristupiti). O svojem predavanju rješenja zadataka student mora obavijestiti predmetnog
nastavnika. Predmetni nastavnik najkasnije 7 dana prije ispita odgovara studentu da li su svi zadaci
ispravno riješeni. Ukoliko student ne preda (na nastavnikov zahtjev o promjenama) ispravna rješenja najkasnije 3 dana prije pismenog ispita NE MOŽE pristupiti pismenom dijelu ispita. Na stranicama kolegija na sustavu za e-učenje zadaci iz laboratorijskih vježbi (kao i materijali koje studenti mogu koristiti kao pomoć za rješavanje zadataka) će biti otvoreni najkasnije do zadnjeg tjedna izvođenja nastave. Izvanredni studenti mogu i prije tog roka tražiti od predmetnih nastavnika da im objave navedene materijale.
0 0
Seminarski rad 20 0 Izrada seminarskog rada sastoji se od sljedećih dijelova: (1) pisanog dokumenta koji obrađuje zadanu temu (teorijske osnove i izrada praktičnog primjera) i (2) izrade prezentacije na odabranu temu. Studenti temu seminarskog rada odabiru u dogovoru s predmetnim nastavnikom najkasnije 21
dan od početka izvođenja nastave, a izrađen seminar (word i powerpoint datoteka) predaju na sustav za e-učenje najkasnije do zadnjeg dana održavanja nastave (u semestru u kojem se izvodi kolegij – prema akademskom kalendaru za tekuću godinu).
Seminarski rad mora obuhvaćati teorijski dio i praktični dio kojim se prezentira odabrana tema. U izradi seminarskog rada student treba konzultirati Predložak za izradu završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI kao i Pravilnik o izradi završnog rada na preddiplomskom studiju na FOI. Seminarski rad mora sadržavati minimalno 20 stranica (ne uključujući naslovnice, Sadržaj i Literaturu). Prezentacija mora sadržavati minimalno 15 slajdova te biti u potpunosti automatizirana.
0
Pismeni ispit 40 0 0
Usmeni ispit 20 0 0


Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh