FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2018/2019
semestar:
3. semestar

2018/2019

4ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Da
3. semestar
2. nastavna godina

Marketing npp:61776

Engleski naziv

Marketing

Katedra

Katedra za gospodarstvo

Kategorija ("boja")

OU

Cilj kolegija

Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja, kako teoretskih tako i praktičnih, iz područja marketinga. U kolegiju će se posebno obratiti pozornost na marketing informacijskih sustava i njihovo projektiranje. Kroz predavanja, seminare, vježbe i ostale obrazovne oblike, studente će se nastojati osposobiti da samostalno pristupe i rješavaju probleme u gospodarstvenoj i društvenoj praksi nakon završetka studija

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
30sati

Ishodi učenja predmeta

 • demonstrirati u najboljem svijetu sebe i poduzeće za koje će raditi
 • grupirati potrošače u određene skupine, odnosno odrediti ciljnu skupinu za neki proizvod/uslugu
 • ispitati populaciju o problemima koji su važni za njihov diplomski, a kasnije magistarski i doktorski rad, tj. provesti istraživanje tržišta
 • osmisliti dobar marketinški plan poduzeća sa svim pripadajućim mu elementima
 • povezati osnovne marketinške pojmove s praksom
 • prepoznati važnost marketinga u poduzeću
 • procijeniti važnost pojedinog elementa marketinškog miksa (proizvod/usluga, prodaja/distribucija, cijena, promocija)
 • razlikovati vrste marketinga koji je potreban za određeno poduzeće/djelatnost
 • usporediti tržišta krajnje potrošnje s tržište poslovne potrošnje

Ishodi učenja programa

 • analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT analizirati stanje, identificirati prilike i definirati probleme s kojima se susreću organizacije i pojedinci u primjeni ICT, te formulirati rješenja uz primjenu ICT
 • razumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanjarazumjeti bitne čimbenike koji utječu na poslovanje organizacije i pojedinaca te primijeniti osnovne metode i koncepte planiranja, upravljanja i obračuna poslovanja
 • razumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u strucirazumjeti i primijeniti etička načela, zakonsku regulativu i norme koje se primjenjuju u struci
 • razumjeti i primijeniti procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICTrazumjeti i primijeniti procese, metode i tehnologije upravljanja IT uslugama i resursima te podrške i pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz ICT

Sadržaj predavanja

 • Pojam i definicija marketinga
  Pojmovno određenje marketinga. Tržište i kategorije tržišta. Ponuda vrijednosti. Potražnja vrijednosti. Ishodišta marketinga u ekonomskoj teoriji. Upravljanje marketingom. Mogućnosti nastupa poduzeća, organizacija i institucija na tržištu. Koncepcije marketinga. Proizvodna koncepcija. Koncepcija proizvoda. Prodajna koncepcija. Marketinška koncepcija.
 • Okruženje marketinga.
  Eksterno okruženje. Makrookruženje marketinga. Ekonomske snage. Konkurencija. Gospodarsko politički utjecaji u marketingu. Mikrookruženje marketinga. Tržište. Dobavljači. Interno okruženje. Praćenje i analiza okruženja. Odgovori na promjene u okruženju.
 • Izazovi marketinga
  Tržištem vođeno poduzeće. Benchmarking. Marketing vrijednosti i odnosa suradnje. Marketing vrijednosti. Marketing odnosa i suradnje. Mogućnosti primjene Interneta u marketingu. Marketing dodanih vrijednosti. Image i predodžba. Ciljevi i struktura imagea Etika u marketingu. Izvorišta etike. Poslovna etika i etika u marketingu.
 • Planiranje u marketingu
  Planiranje marketinških aktivnosti. Marketinški upravljački proces. Analiza situacije. Utvrđivanje ciljeva. Izbor ciljne skupine. Oblikovanje strategija marketinškog miksa. Plan kao pisani dokument. Provedba plana. Kontrola ostvarenja. Marketinška strategija.
 • Istraživanje tržišta
  Proces istraživanja tržišta. Vrste istraživanja. Vrste i izvori podataka. Metode i načini ispitivanja. Uzorci i uzorkovanje. Analiza podataka i interpretacija rezultata. Izrada izvještaja. Marketing informacijskih sustava. Osnove postavke informacijskih sustava u marketingu. Marketinški informacijski sustavi. Evolucija informacijskih sustava. Transakcijski informacijski sustavi. Marketinški izvještajni sustavi. Marketinški sustavi podrške odlučivanju. Ekspertni sustavi.
 • Segmentacija, pozicioniranje i predviđanje
  Proces segmentacije. Pristupi segmentacije tržišta. Zemljopisna segmentacija. Demografska segmentacija. Psihografska segmentacija. Segmentacija na osnovi ponašanja. Segmentacija poslovnog tržišta. Pozicioniranje i predviđanje. Određivanje ciljnog tržišta i konkurenata. Strategije pozicioniranja. Mjerenje i predviđanje tržišnih prilika. Definiranje potencijala tržišta. Mjerenje potražnje na tržištu. Procjena buduće potražnje. Analiza vremenskih serija.
 • Ponašanje potrošača
  Čimbenici ponašanja potrošača. Društveni čimbenici. Psihološki čimbenici. Proces donošenja odluka o kupnji. Tržište poslovne potrošnje i ponašanje u kupnji. Vrste tržišta. Tržište proizvođača. Tržište posrednika. Izvedenost potražnje. Neelastičnost potražnje. Utjecaj zadovoljstva na lojalnost klijenata i profit tvrtke. Istraživanje vrijednosti za klijente. Definiranje zadovoljstva klijenata. Ispitivanje klijenata o njihovom zadovoljstvu.
 • Tržište poslovne potrošnje
  Vrste poslovnog tržišta. Tržište proizvođača. Tržište posrednika. Tržište vladinih agencija. Obilježja poslovnog tržišta. Izvedenost potražnje. Upravljanje lancem nabave. Specifičnosti procesa kupnje poslovnog kupca. Teorijski okviri ponašanja poslovnog kupca. Čimbenici okružja. Čimbenici organizacijskog kupca. Donošenje odluka o kupnji na poslovnom tržištu. Faze u procesu donošenja odluke o kupnji.
 • Marketing element - Proizvod
  Tržišna svojstva proizvoda. Razvoj novog proizvoda. Marketinški program za lansiranje novog proizvoda na tržište. Praćenje tržišnog razvoja proizvoda. Komercijalizacija proizvoda. Proces prihvaćanja i difuzije proizvoda. Životni ciklus proizvoda. Marka proizvoda. Odluke o markama. Proširenje imena marke. Pozicioniranje proizvoda.
 • Marketing element - Prodaja i distribucija
  Prodaja. Strategijska prodaja. Kontrola prodajnog poslovanja. Kontrola godišnjeg plana. Kontrola profitabilnosti i uspješnosti. Strateška kontrola. Psihologija prodaje. Psihologija u procesima istraživanja tržišta prodaje. Distribucijski kanali. Vrste distribucijskih kanala. Vrste i oblici trgovine. Trgovina na malo i na veliko.
 • Marketing element - Cijena
  Determinante u procesu određivanja cijena. Determinante unutar i izvan poduzeća. Pristupi određivanju cijena. Opća ekonomska teorija. Marketinška teorija. Financijska teorija. Strateški ciljevi određivanja cijena. Politike određivanja cijena. Određivanje cijena za nove proizvode. Psihološko određivanje cijena. Promotivno određivanje cijena. Metode određivanja cijena. Troškovno orijentirane metode. Tržišno orijentirane metode. Iniciranje i reagiranje na promjene cijena.
 • Marketing element - Promocija
  Marketinška komunikacija. Ciljevi komunikacije. Komunikacijski proces. Komunikacija u funkciji promocije. Upravljanje promocijom. Proces upravljanja promocijom. Promotivni miks. Oglašavanje. Funkcije oglašavanja. Vrste oglašavanja. Proces oglašavanja. Publicitet i odnosi s javnošću. Unapređenje prodaje. Osobna prodaja. Direktni marketing.
 • Organizacija marketinga
  Razvoj organizacije marketinga. Sustavi poslovne organizacije i organizacije marketinga. Razina organizacije marketinga u poslovnom sustavu. Oblici organizacije. Djelotvornost organizacije marketinga. Ljudski potencijali u Marketingu. Marketing usluga. Definiranje i klasifikacija usluga. Specifična obilježja usluga. Specifičnosti tržišta usluga. Specifičnosti elemenata marketinškog miksa. Kvaliteta usluge.
 • Institucijski marketing
  Sudionici i motivi razmjene na poslovnim tržištima. Značajke upravljanja marketingom na poslovnim tržištima. Osebujnost istraživanja poslovnih tržišta. Mogućnosti i ograničenja marketinškog miksa na poslovnim tržištima. Primjena marketinga u ostvarenju misija neprofitnih institucija. Tržišta vladinih nabava i marketing. Glavni utjecaji i razina odlučivanja vlade kao kupca. Lobiranje.
 • Međunarodni marketing
  Domaći i međunarodni marketing. Globalna strategija naspram lokalne. Okruženje međunarodnog marketinga. Sustav međunarodne trgovine. Faktori koji potiču međunarodnu trgovinu. Konkurentnost na svjetskom tržištu. Ekonomsko okruženje. Odluke o nastupu u inozemstvu. Istraživanje prilika i stranih tržišta. Međunarodna poduzeća. Strategija ulaska na strana tržišta. Unutarnje varijable. Odluke o marketinškom programu.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Pojam i definicija marketinga
  Definicija i povijesni razvoj marketinga. Rasprava o važnosti marketinga te razvoj koncepcija kroz povijest.
 • Okruženje marketinga
  Definiranje PESTLE modela i utjecaja pojedinih elemenata tog modela na marketing. Obrada poslovnog slučaja na temu marketinškog okruženja, i diskusija sa studentima.
 • Izazovi marketinga
  Obrada i rasprava o novim pojavama koje su se javile unutar marketinga pod utjecajem razvoja novih tehnologija. Obrada poslovnog slučaja na temu benchmarkinga i etike u marketingu. Rasprava sa studentima.
 • Planiranje u marketingu
  Pojašnjenje marketinške strategije i odabira ciljnog segmenta. Obrada poslovnog slučaja na temu određivanja ciljnog segmanta, tj. ciljne skupine. Rasprava sa studentima.
 • Istraživanje tržišta
  Obrada osnovnih vrsta istraživanja i važnosti istraživanja tržišta za poduzeća i pojedince. Navođenje važnosti informacijskih sustava u istraživanju tržišta. Obrada poslovnog slučaja na temu istraživanja tržišta. Rasprava sa studentima.
 • Segmentacija, pozicioniranje i predviđanje
  Napominjane važnosti pravilnog segmentiranja tržišta i pozicioniranja proizvoda/usluga za marketing. Obrada poslovnog slučaja na temu segmentiranja tržišta ili pozicioniranja proizvoda/usluga. Rasprava sa studentima.
 • Ponašanje potrošača
  Objašnjenje važnosti ponašanja potrošača i poznavanja sadašnjih i potencijalnih potrošača, njihovih želja i potreba. Obrada poslovnog slučaja na temu ponašanja potrošača. Rasprava sa studentima.
 • Tržište poslovne potrošnje
  Naučiti studente kako razlikovati tržište poslovne potrošnje od tržišta krajnje potrošnje i koje su karakteristike i koja je važnost informacijskih sustava na tom tržištu. Obrada poslovnog slučaja na temu tržišta poslovne potrošnje. Rasprava sa studentima.
 • Proizvod
  Objašnjenje važnosti proizvoda kao dijela marketinškog miksa, njegovog razvoja i postojanja na tržištu. Pobliže objasniti važnost marke za poduzeće i klijenta, i razlikovanje proizvoda koji je marka od onoga koji nije. Obrada poslovnog slučaja na temu proizvoda i marke proizvoda. Rasprava sa studentima. Prezentacije sudentskih projekata.
 • Prodaja i distribucija
  Pojašnjenje važnosti prodaje i distribucije kao dijela marketinškog miksa. Navođenje osnovnih kanala distribucije i pravilnog odabira istih tih kanala. Obrada poslovnog slučaja na temu distribucije. Rasprava sa studentima. Prezentacije sudentskih projekata.
 • Cijena
  Objašnjenje važnosti cijene kao jednog od elemenata marketinškog miksa. Navođenje različitih načina odabira cijene i važnosti cijena za samog klijenta, te kako ona utječe na odluku o kupnji pojedinog proizvoda/usluge. Obrada poslovnog slučaja na temu cijene. Rasprava sa studentima. Prezentacije sudentskih projekata.
 • Promocija
  Objašnjenje važnosti promocije kao jednog od elemenata marketingkog miksa. Navođenje dijelova promotivnog miksa te važnosti svekoga od njih za poduzeće i klijenta. Obrada poslovnog slučaja na temu promocije. Rasprava sa studentima. Prezentacije sudentskih projekata.
 • Organizacija marketinga
  Objašnjenje važnosti organizacije unutar marketinga te usluga kao jedan od glavnih primjera gdje je potrebna dobra organizacija. Obrada poslovnog slučaja na temu usluga. Rasprava sa studentima. Prezentacije sudentskih projekata.
 • Institucijski marketing
  Objašnjenje institucijskog marketinga kao dijela poslovnog tržišta te primjene marketinga za ostvarenje ciljeva u neprofitnim organizacijama. Obrada poslovnog slučaja na temu neprofitnih organizacija. Rasprava sa studentima. Prezentacije sudentskih projekata.
 • Međunarodni marketing
  Navođenje osnovnih razlika između domaćeg i međunarodnog marketinga, te različitih pristupa za svaki. Obrada poslovnog slučaja na temu poduzeća koje se bavi međunarodnim marketingom. Rasprava sa studentima.

Alati koji se koriste na predmetu

 • Programski alati
  Na kolegiju %22Marketing%22 se ne koriste nikakvi programski alati

Osnovna literatura

 • Dobirnić, D. Osnove marketinga. Redak, Split, 2010.

Dopunska literatura

 • Vranešević, T. et al. Inovativni marketing. TIVA, Varaždin, 2008.
 • Vranešević, T., Vignali, C., Vrontis. D. Upravljanje strateškim marketingom. Accent, Zagreb, 2004.

Preduvjeti

 • Poslovna ekonomija
  Temeljni cilj kolegija je razviti kod studenata ekonomski način razmišljanja i zaključivanja, te im pružiti osnovna znanja iz ekonomije poslovnih sustava. Unutar temeljnog cilja sustavno se razrađuje tematika vezana uz osnovnu gospodarsku jedinicu poduzeće, i to od samog osnivanja, preko uključivanja u ekonomski sustav i interakcije u sustav, preko djelovanja do evaluacije poslovanja.

Slični predmeti

 • 1. Marketing, University College Dublin, Faculty of Commerce, Irska (www.ucd.ie )
 • 2. Marketing, Stockholm School of Ecomics, Švedska (www.hhs.se)
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Dobrinić Damir Predavanje 15 2 1
Gregurec Iva Seminar 15 2 2
redovni rok
Datum: 07.07.2020.
Opis: u 12:00 Online
Prijava do: 04.07.2020. 11:59
Odjava do: 06.07.2020. 11:59
redovni rok
Datum: 26.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 23.08.2020. 23:59
Odjava do: 25.08.2020. 11:59

Marketing - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

Model kolegija: "Eliminacijski"

 

VRSTA NASTAVE: predavanja i seminari (satnica 60 sati, 2+2)

 

IME I PREZIME NASTAVNIKA:         

izv. prof. dr. sc. Damir Dobrinić            (e-mail: ddobrinic@foi.hr)

doc. dr. sc. Iva Gregurec                     (e-mail: iva.gregurec@foi.hr)

 

CILJ:

Cilj kolegija je stjecanje osnovnih znanja, kako teoretskih tako i praktičnih iz područja marketinga. Posebni nagalasak će biti na upoznavanju temeljnih marketinških koncepata, razumijevanju uloge marketinga u društvu i u organizacijama te usvajanju marketinških znanja i tehnika za rješavanje konkretnih marketinških problema.

 

NAČIN RADA:

Aktivnosti studenata bit će praćene i evaluirane te će biti dio ukupnog uspjeha na kolegiju „Marketing”. Pohađanjem nastave, kontinuiranim radom i zalaganjem na nastavi studenti tijekom semestra stječu određeni broj bodova koji predstavljaju njihov ukupni rezultat, temeljem kojeg će se odlučivati o konačnoj ocjeni koja se upisuje u indeks studenta.

 

Od studenata se očekuje: Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima.

 

POLAGANJE ISPITA U PREDROKU:

Studenti koji redovito pohađaju predavanja, seminarsku nastavu, aktivno sudjeluju u seminarskoj nastavi te izrađuju domaće zadaće mogu položiti ispit putem prikupljenih bodova za svaku od navedenih aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti su i kolokviji.

 

Uvjet za pristupanje I. kolokviju je redoviti dolazak/sudjelovanje u seminarskoj nastavi i predavanjima. Uvjet za pristupanje II. kolokviju je redovito pohađanje nastavnih aktivnosti (potrebno je imati minimalno 10 dolazaka na predavanja te je dopušteno izostati svega tri (3) puta sa seminara, znači potrebno je ostvariti 11 dolazaka na seminare) te minimalno ostvarenih 15 bodova iz I. kolokvija. Uvjet za prolaznu ocjenu na predroku je minimalno ostvarenih 30 bodova iz oba kolokvija, od maksimalno mogućih 60 bodova.

 

Studentima koji su uspješno riješili oba kolokvija (tj. ostvarili minimalno 30 bodova iz oba kolokvija) i aktivno sudjelovali na najmanje 10 predavanja i 11 seminara te prikupili minimalno 50 bodova, bit će u predroku ponuđena ocjena iz kolegija prema bodovnoj skali.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Prisustvovanje na nastavi8
Aktivno sudjelovanje na nastavi12
Domaća zadaća I.10
Domaća zadaća II.10
Kolokvij I.30
Kolokvij II.30
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


Napomena: Vrijedi samo za studente koji su (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) ostvarili minimalno 30 bodova iz oba kolokvija (minimalno po 15 bodova iz svakog kolokvija), od maksimalno mogućih 60 bodova.


Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij I. + 100.0 35 +
Kolokvij II. + 100.0 35 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Prisustvovanje na predavanjima 4 0 Na predavanjima se svaki puta provjera prisustvovanje studenata. Dozvoljeno je maksimalno 4 izostanaka sa predavanja (minimalno 10 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 4 izostanka Nema nadoknade
Prisustvovanje na seminarima 4 0 Na svim seminarima se provjera prisustvovanje studenata. Dozvoljena su maksimalno 3 izostanka sa seminara (minimalno 11 dolazaka) kako bi student/ica ostvario/la pravo na potpis. 3 izostanka Nema nadoknade
Aktivnost na predavanjima 6 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na predavanjima ili rješavati probleme (aktivno prisustvovanje!). Nema nadoknade
Aktivnost na seminarima 6 0 Studenti mogu sudjelovati u diskusijama na seminarima, davati vlastite primjere i rješenja za pojedine dijelove gradiva (aktivno prisustvovanje!). Nema nadoknade
Domaće zadaće (seminari, prezentacije) 20 0 Studenti sami, u grupi do 5 studenata, trebaju smisliti proizvod/uslugu i za isti napraviti marketinški plan (odnosi se na zadaću I.). Za isti plan je potrebno napraviti prezentaciju koju svi članovi grupe trebaju prezentirati pred ostalim grupama (zadaća II.). Za sve redovne studente obavezna je izrada i prezentacija marketinškog plana, tj. obavezno je obaviti obje zadaće. Nepredane zadaće Nema nadoknade
1. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija 1. kolokvij se ponavlja zajedno s 2. kolokvijem, u vremenu 3. međuispitnog razdoblja.
2. kolokvij 30 0 Teoretska pitanja otvorenog tipa koja ispituju razumijevanje. Potrebno ih je objasniti na primjerima!
Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.
5 bodova iz kolokvija 2. kolokvij se ponavlja u vremenu 3. međuispitnog razdoblja.


LITERATURA:

Obavezna:

 1. Dobrinić, D., Gregurec, I.: Integrirani marketing, Fakultet organizacije i informatike, Varaždin, 2016.  
 2. Dobrinić, D.: Osnove marketinga, Redak, Split, 2010.

Dopunska:

 1. Dobrinić, D. et al.: Inovativni marketing, Tiva, Varaždin, 2008.
 2. Dobrinić, D. et al.: Izravni marketing, Tiva, Varaždin, 2005.
 3. Vranešević, T. et al.: Upravljanje strateškim marketingom, Accent, Zagreb, 2004.

Marketing - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2018/2019

OBVEZA PREDAVAČA:

Minimalno FOI 2 razina e-učenja (predmetni nastavnik ima razvijenu FOI 2 prema FOI 3 razini primjene e-učenja – svi nastavni materijali organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni na LMS sustavu; razrađen forum; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; samoprovjere/provjere znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; predavanje i ocjenjivanje svih studentskih radova, testova putem LMS-a, pojmovnik…)  

 

NAČIN RADA (Bodovanje i praćenje rada izvanrednih studenata):

Izvanredni studenti mogu pristupiti ispitu na bilo kojem roku, uz ispunjavanje svih zadanih uvjeta ili ako žele ostvariti ocjenu kroz kontinuirano praćenje tada za njih vrijede ista pravila i uvjeti kontinuiranog praćenja kao i za redovne studente (prisustvovanje na nastavi, izrada i prezentacija projekta).

 

PISMENI ISPITPismeni ispit provodi se na ispitnim rokovima, uz prethodno predani esej i tjednu predaju riješenih poslovnih slučajeva. Pismeni ispit se sastoji od 6 esejskih pitanja (objasniti na primjerima pojedine pojmove). Ispitno gradivo je obuhvaćeno obveznom ispitnom literaturom, te materijalima i prezentacijama dostupnim na sustavu za e-učenje Moodle.

 

PREDUVJET ZA IZLAZAK NA PISMENI ISPIT – KRATKI OPIS AKTIVNOSTI:

Rješavanje poslovnih slučajeva

Svaki tjedan, ovisno o obrađenoj temi na predavanjima, studentima će u sklopu sustava za e-učenje biti uploadan poslovni slučaj (case study) koji će morati samostalno pročitati i odgovoriti na pitanja. Svaki poslovni slučaj obrađuje pojedino nastavno poglavlje. Na taj način studenti će dobiti uvid u primjere iz prakse te ih povezati s teorijom, što će im pomoći prilikom pismenog ispita (na pismenom ispitu teorija se mora potkrijepiti primjerima). Studenti će prenijeti (uploadati) svoje odgovore na Moodle, na za to predviđeno mjesto. Svaki poslovni slučaj mora sadržavati ime i prezime studenta, JMBAG te dobro objašnjene odgovore (maksimalno 6.000 znakova, s prazninama).

 

NAPOMENA: Samo studenti koji riješe SVE poslovne slučajeve dobit će maksimalan broj bodova (5 bodova), ostali neće dobiti niti jedan bod. Uvjet za pristupanje ispitu je minimalno 5 predanih poslovnih slučajeva nakon zadnjeg predavanja.

 

Esej na zadanu ili izabranu temu

Student u eseju (teme se nalaze na Moodle-u) obrađuje odabranu temu ili zastupa određenu ideju, tvrdnju ili koncept koju objašnjava argumentima koji je podržavaju uz obavezno korištenje primjera iz prakse. Student treba pisati o onome što je zadano kao tema, treba upotrijebiti jasno oblikovane argumente unutar teme. U eseju student treba pokazati dobro poznavanje teme o kojoj piše, poznavanje gradiva obrađenog u okviru kolegija te treba pokazati da isto zna koristiti u zastupanju svog stava. Student treba pratiti i vrednovati ekonomske analize publicirane u medijima (novine, internet izvori) te pisati akademskim stilom, pridržavajući se okvira broja riječi (sveukupno maksimalno 40.000 znakova, s prazninama). Esej je potrebno prenijeti (uploadati) na Moodle, na za to predviđeno mjesto, najkasnije dva tjedna prije ispitnog roka.

 

Kriteriji ocjenjivanja eseja su: jasno i nedvosmisleno povezivanje teorije i praktičnog primjera široko i relevantno poznavanje teme, logična struktura eseja, poznavanje i korištenje pojmova važnih za temu, korištenje akademskog stila, uvjerljivost zaključka. 

 

NAPOMENA: Upute za pisanje eseja, seminarskog i diplomskog rada nalaze se na Moodle-u te Vas molimo da ih se pridržavate. U suprotnom nećete moći pristupiti ispitnom roku sve dok esej ne zadovolji navedene kriterije.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Rješavanje poslovnih slučajeva5
Izrada eseja 20
Pismeni ispit60
Usmeni ispit15
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)


 

Napomena: Vrijedi samo za studente koji su (bez obzira na ostvarene bodove iz „ostalih aktivnosti“) ostvarili minimalno 30 bodova iz pismenog ispita, od maksimalno mogućih 60 bodova.

 


Student koji je prikupio dovoljan broj bodova za prolaznu ocjenu, ali nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom može zatražiti, od nastavnika, da odgovara usmeno za višu ocjenu. Student ovu mogućnost može iskoristiti isključivo kada bude dogovoren termin za upis ocjena, a ukoliko opet nije zadovoljan ponuđenom ocjenom može pristupiti idućem ispitnom roku.

 

ISHODI UČENJA (nakon položenog predmeta izvanredni studenti će biti u stanju):

Ishodi učenja

Metode praćenja ostvarenosti ishoda učenja

prepoznati važnost marketinga u poduzeću

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

povezati osnovne marketinške pojmove s praksom

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

demonstrirati u najboljem svijetu sebe i poduzeće za koje će raditi

rješavanje poslovnih slučajeva, esej

razlikovati vrste marketinga koji je potreban za određeno  poduzeće/djelatnost

rješavanje poslovnih slučajeva, esej

ispitati populaciju o problemima koji su važni za njihov diplomski, a kasnije magistarski i doktorski rad, tj. provesti istraživanje tržišta

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

grupirati potrošače u određene skupine, odnosno odrediti ciljnu skupinu za neki proizvod/uslugu

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

usporediti tržišta krajnje potrošnje s tržište poslovne potrošnje

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

procijeniti važnost pojedinog elementa marketinškog miksa (proizvod/usluga, prodaja/distribucija, cijena, promocija)

rješavanje poslovnih slučajeva, esej, pismeni ispit, usmeni ispit

osmisliti dobar marketinški plan poduzeća sa svim pripadajućim mu elementima

rješavanje poslovnih slučajeva, esej

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh