FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2014/2015
semestar:
3. semestar

2014/2015

3ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Ne
Poslovni sustavi PS Ne
3. semestar
2. nastavna godina

Poslovni engleski jezik 1 npp:61777

Engleski naziv

Business English 1

Katedra

Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline

Kategorija ("boja")

OP

Cilj kolegija

Ovladavanje jezičnim strukturama i usvajanje pojmova i ključnog poslovnog vokabulara (s područja kao što je organizacija poduzeća, zapošljavanje, poslovna etika, poslovni kontakti i interkulturalne razlike u poslovnome svijetu, poslovno dopisivanje) nužnim za komuniciranje u različitim poslovnim situacijama. Razvijanje sigurnosti u komunikaciji na engleskom jeziku, koja je danas jedan od temeljnih preduvjeta radne konkurentnosti i uspješnosti poslovnih ljudi, na način da se proširuju i razvijaju jezične kompetencije u vještinama čitanja, slušanja, te naročito u vještinama usmene i pismene komunikacije u međunarodnom poslovnom okruženju

Nastava

Predavanje
30sati
Vježbe (jezici, tzk)
15sati

Ishodi učenja predmeta

 • aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih poslovnih situacija vezanih uz struku obrazlažući svoja mišljenja
 • jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje poslovnog interesa, logično strukturirati usmeni prikaz na zadanu temu u obliku samostalno ili timski izrađene prezentacije
 • komunicirati dovoljno tečno što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom
 • napisati jasan, gramatički korektan tekst o velikom broju tema s područja struke, napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za i protiv određenog stajališta
 • napisati osobna pisma, poslovna pisma , životopis
 • objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa
 • prepoznati stilske osobitosti te ih primijeniti u sastavljanju poslovnih dopisa, sastava ili izvještaja
 • prilično dobro vladaju gramatikom i ne prave sustavne pogreške koje bi mogle izazvati nesporazum
 • razumijeti duže govore i predavanja te pratiti složenu argumentaciju na području poslovnog engleskog jezika ako im je tema donekle poznata
 • razumijeti glavne misli standardnog govornog izričaja o temama iz poslovnog engleskog jezika u multimedijskim (audio/audio-video) sadržajima
 • razumjeti glavne misli složenog pisanog teksta poslovnog engleskog jezika ( prepoznavajući gramatičke strukture i stručno nazivlje)

Ishodi učenja programa

 • pratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne temepratiti stručnu literaturu na hrvatskom i stranom jeziku, pripremiti i samostalno održati prezentacije na hrvatskom i stranom jeziku stručnoj i općoj publici, te kritičku evaluaciju prezentirane stručne teme
 • razumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studijurazumjeti i primijeniti vještine učenja potrebne za cjeloživotno učenje i nastavak obrazovanja na diplomskom studiju
 • uspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jezikuuspješno komunicirati s klijentima, korisnicima i kolegama na verbalan i pisani način uz primjenu odgovarajuće terminologije uključujući i sposobnost komunikacije o struci na stranom jeziku

Sadržaj predavanja

 • Obrazovanje i obučavanje (Education/training)
  Titule i zvanja. Vještine i radno iskustvo. Tečajevi i usavršavanja.
 • Zapošljavanje, radni odnos
  Oglasi za slobodna radna mjesta/uvjeti. Selekcija kandidata.Stalni/privremeni posao. Puno radno vrijeme. Bolovanje. Penzija.Nazivi radnih mjesta. Plaća i beneficije. Otkaz dati/dobiti, postati tehnološki višak.
 • Pisanje životopisa i zamolbe
  Stil i oblik , karakteristični vokabular i fraze.
 • Poduzeće i organizacijska struktura/Upravljanje
  Predstavljanje i opisivanje organizacijske strukture. Mala i srednja poduzeća/multinacionalne kompanije/dionička društva/društva s ograničenom odgovornošću/partnerstvo/neprofitne organizacije. Menedžment kao sinteza upravljanja i vođenja. Hijerarhijska struktura.
 • Organizacijska kultura. Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu.
  Organizacijska kultura kao činitelj uspješnosti i učinkovitosti poslovnog sustava. Etički kodeks. Značenje etike u poslovanju Procjena kulture u određenom društvenom okruženju. Verbalna I neverbalna komunikacija.
 • Poslovni procesi i poslovne funkcije/Odjeli u poduzeću
  Istraživanje i razvoj, nabava, proizvodnja, prodaja, financije, računovodstvo, odjel za ljudske resurse.
 • Sektori gospodarstva
  Vrste gospodarskih aktivnosti. Proizvodne i uslužne djelatnosti.
 • Javni i privatni sektor
  Nacionalizacija, privatizacija, privatno poduzetništvo
 • Problemi na poslu. Sindikati i sindikalne mjere.
  Maltretiranje na poslu, bullying, seksualno napastovanje sexual harassment, diskriminacija, nemogućnost napredopvanja, glass ceiling problem Sindikati BE Trade Unions, AE Labor Unions, štrajkovi , prosvjedi.
 • Uspostavljanje poslovnih kontakata. Poslovni razgovori.
  Telefoniranje. Norme i pravila ponašanja.
 • Vođenje sastanaka
  Sudjelovanje na sastanku, izrada dnevnog reda, vođenje zapisnika.
 • Poslovno dopisivanje
  Primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju.
 • Pisanje izvještaja i sažetaka na engleskom jeziku
  Sadržajna analiza izvornog teksta , kritička analiza sažetka.
 • Vanjska i unutarnja trgovina
  Međunarodni trgovački običaji i pravila, ugovori, poslovna dokumentacija
 • Osobitosti vokabulara i gramatičkih struktura engleskog poslovnog jezika.
  Prevođenje stručnog teksta na hrvatski jezik. Analiza izvornog teksta. Semantičko i formalno raščlanjivanje pojedinih gramatičkih konstrukcija i frazeoloških izraza. Traženje najprikladnijih hrvatskih ekvivalenata.

Sadržaj seminara/vježbi

 • Obrazovanje i obučavanje (Education/training)
  Vježbe razumijevanja teksta,bilježenje ključnih riječi,prijevod rečenica i stručnih izraza.Morfološke,sintaksičke i semantičke vježbe.Priprema za usmeno izlaganje na stručnu temu,strukturiranje usmenog prikaza na zadanu temu.
 • Zapošljavanje ,radni odnos
  Bilježenje ključnih riječi.Pismene i usmene morfološke,sintaksičke i semantičke vježbe.Priprema za usmeno izlaganje na stručnu temu, tipični izrazi uz pojedine faze prezentacije.
 • Pisanje životopisa i zamolbe
  Stil i oblik,karakteristični vokabular i fraze.Pismene vježbe,leksička,ortografska,gramatička razina (molba,CV,diktat)
 • Poduzeće i organizacijska struktura/Upravljanje
  Predstavljanje i opisivanje organizacijske strukture.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Organizacijska kultura.Interkulturalne razlike u poslovnom svijetu
  Procjena kulture u određenom društvenom okruženju.Analiza studija slučajeva.Verbalna i neverbalna komunikacija.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Poslovni procesi i poslovne funkcije/Odjeli u poduzeću
  Vježbe tehnike čitanja,čitanje u svrhu razumijevanja općenitog znaćenja i čitanje u svrhu pronalaženja određene informacije.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu teraspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kolokvij
 • Ispravak kolokvija
 • Problemi na poslu.Sindikati i sindikalne mjere
  Vježbe i zadaci u svezi provjere vokabulara(idiomi i fraze).Izražavanje mišljenja, kritika, razloga za i protiv .određenog stajališta.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Uspostavljanje poslovnih kontakata.Poslovni razgovori
  Telefoniranje.Norme i pravila ponašanja.Simulacija telefonskog razgovora.Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama
 • Vođenje sastanaka
  Sudjelovanje na sastanku,simulacija dijela sastanka,izrada dnevnog reda,vođenje zapisnika(biljžaka na temelju slušanog teksta).Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Poslovno dopisivanje
  Primjena novih tehnologija u poslovnom dopisivanju. Komparativne prednosti i nedostaci, uočavanje stilskih osobitosti. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima, razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Pisanje izvještaja i sažetaka na engleskom jeziku
  Sadržajna analiza izvornog teksta, kritička analiza sažetka. Uočavanje osobitosti vokabulara i gramatičkih struktura engleskog poslovnog jezika. Održavanje usmenih izlaganja na stručnu temu te raspravljanje o istima,razvijanje vještina govorenja o stručnim temama.
 • Kolokvij
 • Ispravak kolokvija

Osnovna literatura

 • Izbor tekstova iz stručnih publikacija i postojeće udžbeničke literature
 • Murphy, R. English grammar in use with answers and CD ROM : a self-study reference and practice book for intermediate students of English. 3 ed. Cambridge University Press; Cambridge, 2004.

Dopunska literatura

 • MacKenzie, I. English for business studies : a course for business studies and economics students : student's book. 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2002.
 • Ashley, A. Oxford handbook of commercial correspondence. Oxford University Press, Oxford, 2003.
 • Longman business english dictionary. Pearson Education, Harlow, 2007.
 • Englesko-hrvatski poslovni rječnik. Urednica Višnja Špiljak. Masmedia, Zagreb, 2000.
 • Macmillan English dictionary for advanced learners. Editor michael Rundell. 2nd ed. Macmillan, London, 2007.

Preduvjeti

 • Engleski jezik 1
  Cilj predmeta je upoznavanje studenata s informatičkim pojmovljem teleksičkim i gramatičikim specifičnostima engleskog jezika informatičke struke u funkciji njegova razumijevanja te ulogom engleskog jezika u međunarodnom kontekstu. Usvojena znanja primijenit će pri razumijevanju slušanih te osobito pisanih tekstova na engleskom jeziku informatičke struke, kao i pismenom i usmenom izražavanju. U okviru predmeta studenti će razviti strategije potrebne za sudjelovanje u neposrednim produktivnim ili interaktivnim komunikacijskim situacijama vezanim uz struku. Pored neposrednih jezičnih ciljeva, studenti timski izvode jednostavne projektne zadatke kojima se potiču na samostalno korištenje stručne literature na engleskom jeziku, kao i na logično strukturiranje prikaza činjenica uz korištenje informacijske tehnologije.
 • Engleski jezik 2
  Cilj kolegija je upoznati studente s temeljnim pojmovima iz užeg područja struke na engleskom jeziku, pri čemu je glavni cilj studentima pružiti znanje stručnog jezika nužno za kvalitetno praćenje informatičke literature na engleskom jeziku. Budući da je za ostvarenje tog cilja podjednako potrebno poznavanje leksika, tj. samih sadržaja na engleskom jeziku, kao i jezičnih struktura, značajno mjesto zauzima i gramatika. Naglasak je i na razvijanju vještina usmene i pismene komunikacije gdje se karakteristični leksički i gramatički sadržaji smještaju unutar tipičnih komunikacijskih situacija za ovo područje

Slični predmeti

 • Poslovni engleski jezik 1, Ekonomski fakultet sveučilišta u Zagrebu
 • Poslovni engleski jezik B2, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Poslovni engleski jezik 1, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Fara Višnja Predavanje 15 2 1
Vježbe (jezici, tzk) 15 1 3
redovni rok
Datum: 25.08.2020.
Opis: u 12:00
Prijava do: 22.08.2020. 23:59
Odjava do: 24.08.2020. 11:59
Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh