FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2019/2020
semestar:
4. semestar

2019/2020

6ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
4. semestar
2. nastavna godina

Mreže računala npp:61781

Engleski naziv

Computer Networks 1

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

TOS

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
20sati
Laboratorijske vježbe
10sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Ivković Nikola Predavanje 15 2 2
Seminar 15 1 5
Magdalenić Ivan Seminar 15 1 1
Peras Marko Laboratorijske vježbe 1 1 7
Laboratorijske vježbe 7 2 7
Tomičić Igor Laboratorijske vježbe 1 1 5
Laboratorijske vježbe 7 2 5
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 12:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Mreže računala - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Rekapitulacija uvjeta za potpis
Nužno je ispuniti sve sljedeće uvjete za dobivanje potpisa:

·        Predati izvještaje sa svih laboratorijskih vježbi

·        Sakupiti minimalno 20 bodova na kontinuiranom praćenju.

·        Biti prisutan na predavanjima  i seminarima, s mogućnosti do maksimalno 3 izostanka (od 5 provjera) na slučajnim provjerama prisutnosti.

·        Biti prisutan na laboratorijskim vježbama, s mogućnosti do maksimalno 2 izostanka.

·        Ostvariti najmanje 2 boda na seminarima.

Nužni uvjeti za pozitivnu ocjenu je postizanje barem 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi te minimalno 30 bodova iz kolokvija.


Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Nazočnost na nastavi0
Seminari10
Laboratorijske vježbe20
Kolokviji70
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Nazočnost na nastavi 0 Na predavanjima i seminarima se minimalno 5 puta nasumično provjerava prisutnost, a dozvoljena su najviše 3 izostanka.
Na svim se laboratorijskim vježbama provjerava prisutnost, a dozvoljena su najviše 2 izostanka.
Treba u bilježnicu vlastoručno prepisati nastavne materijala koje je studentu zadao nastavnik.
Laboratorijske vježbe 20 Studenti su dužni prije dolaska na vježbu naučiti teorijske osnove gradiva koje se obrađuje na laboratorijskoj vježbi i na vježbe doći pripremljeni, u suprotnom ne mogu sudjelovati u izradi vježbe u tom terminu.
Za dobivanje potpisa i prava izlazaka na ispite obavezno je napraviti sve laboratorijske vježbe i predati izvještaje. Predaja izvještaja s obaveznih vježbi je nužna, ali se za predaju izvještaja ne dobivaju bodovi. Bodovi se dobivaju rješavanjem testa, a nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene je sakupiti minimalno 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi.
Maksimalno 2 izostanka Treba napraviti vježbu i predati izvještaj s popratnim materijalima na web stranice predmeta. Zadnji tjedan nastave u semestru kada se izvodi predmet.
Seminari 10 2 Bodovi se dobivaju na temelju seminarskih projekata. Maksimalno je moguće ostvariti 10 bodova, a za potpis je nužno ostvariti najmanje 2 boda. Prezentaciju za seminar i dodatne materijale treba pohraniti u digitalnom obliku na web stranice predmeta. Seminari se prezentiraju prema zadanom terminskom planu. Nije predviđena
1. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena


Mreže računala - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2019/2020

Izvanredni studenti biraju jedan od 3 modela praćenja:
model A - isto kao i redovni studenti, ali bez obveze prisustvovanja nastavi
model B - bez seminarskih projekata
model C - bez bodova na kontinuiranom praćanju - samo izlazak na ispite

 

Rekapitulacija uvjeta za potpis
Nužno je ispuniti sve sljedeće uvjete za dobivanje potpisa:

·        Predati izvještaje sa svih laboratorijskih vježbi (svi modeli)

·        Ostvariti najmanje 2 boda na seminarima (samo model A)

Nužni uvjeti za pozitivnu ocjenu su postizanje barem 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi te minimalno 30 bodova iz kolokvija.


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Seminari10
Laboratorijske vježbe20
Kolokviji70
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Laboratorijske vježbe22.2
Kolokviji77.8
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model C

Elementi praćenjaBodova
Laboratorijske vježbe0
ZBROJ0


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
1. kolokvij + 100.0 90 +
2. kolokvij + 100.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 20 Studenti mogu vježbe raditi od kuće ili u laboratoriju. Za dobivanje prava izlazaka na ispite obavezno je napraviti sve laboratorijske vježbe i predati izvještaje. Predaja izvještaja s obaveznih vježbi je nužna, ali se za predaju izvještaja ne dobivaju bodovi. Bodovi se dobivaju rješavanjem testa, a nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene je sakupiti minimalno 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi. Treba napraviti vježbu i predati izvještaj s popratnim materijalima na web stranice predmeta. Zadnji tjedan nastave u semestru kada se izvodi predmet.
Seminari 10 2 Bodovi se dobivaju na temelju seminarskih projekata. Maksimalno je moguće ostvariti 10 bodova, a za potpis je nužno ostvariti najmanje 2 boda. Prezentaciju za seminar i dodatne materijale treba pohraniti u digitalnom obliku na web stranice predmeta. Seminari se prezentiraju prema zadanom terminskom planu. Nije predviđena
1. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena
2. kolokvij 35 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 22.2 Studenti mogu vježbe raditi od kuće ili u laboratoriju. Za dobivanje prava izlazaka na ispite obavezno je napraviti sve laboratorijske vježbe i predati izvještaje. Predaja izvještaja s obaveznih vježbi je nužna, ali se za predaju izvještaja ne dobivaju bodovi. Bodovi se dobivaju rješavanjem testa, a nužan uvjet za dobivanje pozitivne ocjene je sakupiti minimalno 30% bodova iz gradiva laboratorijskih vježbi. Treba napraviti vježbu i predati izvještaj s popratnim materijalima na web stranice predmeta.
1. kolokvij 38.9 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena
2. kolokvij 38.9 Rješavanje zadataka i teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Nema ponavljanja kolokvija. Nije predviđena


Opis elemenata praćenja - Model C

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 0 Studenti mogu vježbe raditi od kuće ili u laboratoriju. Za dobivanje prava izlazaka na ispite obavezno je napraviti sve laboratorijske vježbe i predati izvještaje. Treba napraviti vježbu i predati izvještaj s popratnim materijalima na web stranice predmeta. Zadnji tjedan nastave u semestru kada se izvodi predmet.


Radi lakše evidencije, studentima koji su odabrali model B upisuju se bodovi kao i redovnim studentima (za laboratorijske vježbe do 20 bodova te za kolokvije do 70 bodova), ali se ukupan zbroj bodova množi s 10/9 te se tako dolazi do maksimalnog broja bodova iz laboratorijskih vježbi 22.2, te iz kolokvija 77.8

 

Oblici i način komuniciranja nastavnika i studenta
Mogući su sljedeći oblici komunikacije:
- elektronička pošta
- forumi na FOI-jevom E-Learning sustavu predmeta
- konzultacije u terminu konzultacija ili izvan termina konzultacija u dogovoru s nastavnikom
- telefon

 

Ostalo
- Osnovna i dodatna literatura je ista kao i za redovite studente.

.

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh