FOI nastava
FOI logo

Lista kolegija iz:

ak.god:
2015/2016
semestar:
4. semestar

2015/2016

5ECTSa

Preddiplomski

Informacijski/Poslovni sustavi v1.1

Program Obavezan
Informacijski sustavi IS Da
Poslovni sustavi PS Da
4. semestar
2. nastavna godina

Operacijski sustavi 1 npp:61783

Engleski naziv

Operating Systems 1

Katedra

Katedra za informatičke tehnologije i računarstvo

Kategorija ("boja")

TOS

Nastava

Predavanje
30sati
Seminar
15sati
Laboratorijske vježbe
15sati
Nema podataka o nastavnom planu za ovaj kolegij.
Nastavnik Oblik nastave Tjedana Sati tjedno Grupa
Golub Marin Predavanje 15 2 1
Ivković Nikola Auditorne vježbe 1 1 2
Laboratorijske vježbe 1 2 12
Magdalenić Ivan Predavanje 15 2 1
Milić Luka Auditorne vježbe 14 1 2
Laboratorijske vježbe 1 1 12
Laboratorijske vježbe 6 2 12
redovni rok
Datum: 23.06.2021.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 20.06.2021. 23:59
Odjava do: 21.06.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 05.07.2021.
Opis: u 9:00 Online
Prijava do: 02.07.2021. 23:59
Odjava do: 04.07.2021. 11:59
redovni rok
Datum: 09.09.2021.
Opis: u 9:00
Prijava do: 06.09.2021. 23:59
Odjava do: 08.09.2021. 11:59

Operacijski sustavi 1 - Redovni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Praćenje rada studenata

Elementi praćenjaBodova
Nazočnost i aktivnost na nastavi10
Domaće zadaće5
Laboratorijske vježbe10
Kolokviji75
ZBROJ100


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 90 +


Opis elemenata praćenja

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Nazočnost i aktivnost na nastavi 10 2 Nasumično će se obavljati provjere nazočnosti i praćenja nastave više puta tijekom semestra na predavanjima i na auditornim vježbama kroz nenajavljene kratke provjere znanja kojima se ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Nema nadoknade jer je granica vrlo niska (2 boda od mogućih 10 mogu se prikupiti samo na jednoj provjeri nazočnosti).
Laboratorijske vježbe 10 0 Nazočnost na laboratorijskim vježbama nije obvezna, ali su studenti obvezni predati 1., 2., 3. i 4. laboratorijsku vježbu i ukupno prikupiti najmanje 0 bodova. Bodovima se stimulira predaja vježbi na vrijeme (tablicu s bodovima će biti objavljena na ELF-u). Vježba 5. nije obvezna, ali donosi bodove.
Predaje vježbe uključuje ispitivanje od strane nastavnika.
Laboratorijsku vježbu je moguće nadoknaditi na bilo kojem narednom terminu. Međutim, u jednom terminu je moguće predati najviše dvije vježbe. (Ukupno ima 5 vježbi i 7 termina labosa.) Zadnji tjedan nastave u semestru izvođenja
Domaće zadaće 5 Ukupno ima 5 zadaća koje zajedno nose 5 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak i postaviti rješenje na Web unutar zadanog roka. Domaća zadaća se boduje samo ako se izvorni tekst programa preda do zadanog roka, a vježba se obrani na isključivo prvom slijedećem terminu labosa.
Kolokviji 75 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Bodovanje labosa

Nastavnik daje bodove na temelju odgovora na postavljena pitanja vezana uz predanu vježbu.
Boduju se samo labosi koji su uploadani u sustav najkasnije do zadanog datuma.
Vježba predana na vrijeme ili unaprijed nosi najviše 2 boda.
Svaku vježbu boduje asistent u intervalu [-2, najveći broj bodova].
Na ELF-u su objavljeni termini predaje laboratorijskih vježbi i najveći broj bodova za pojedinu vježbu u svakom terminu.

Oznaka "-" u tablici znači da u tom terminu vježbu nije moguće predati. Kako su za svaku vježbu predviđena najmanje čak 4 termina (od kojih najmanje 2 nose maksimalni broj bodova) ispričnice se neće uvažavati. (Naime, 4 termina - kada se može predati neka vježba - pokrivaju najmanje 9 tjedana nastave što je više od polovice semestra!)
Vježba 5. nije uvjet za potpis, ali nosi bodove.
Domaća zadaća se boduje samo ako se izvorni tekst programa preda do zadanog roka navedonog u tablici, a vježba se obrani na isključivo prvom slijedećem terminu labosa.
Laboratorijske vježbe moguće je predati isključivo unutar semestra!

 

Rekapitulacija uvjeta za potpis:

- Nazočnost i aktivnost na nastavi : 2 boda

- Laboratorijske vježbe: 0 bodova

Operacijski sustavi 1 - Izvanredni studenti

Studij: Informacijski/Poslovni sustavi
Akademska godina: 2015/2016

Izvanredni studenti mogu pohađati nastavu prema jednom od sljedeća tri modela:

A. Mogu se uključiti u nastavu zajedno s redovitim studentima. U tom slučaju prihvaćaju sve obaveze dolazaka na nastavu koje vrijede za redovite studente, uključujući i polaganje ispita putem sustava kontinuiranog praćenja. Predaja svih obaveznih laboratorijskih vježbi i postizanje iz predaje vježbi ukupno najmanje 0 bodova je uvjet za pristup ispitnim rokovima. Studenti koji izaberu model A će biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje).

B. Ako izvanredni studenti ne mogu pohađati nastavu zajedno s redovitim studentima tada mogu izaći na kolokvije i uspjeh na kolokviju će im se povećati proporcionalno s obzirom na bodove koje bi mogli dobiti putem kontinuiranog praćenja (bodovi se skaliraju s 10/9) kao što je prikazano u sljedećoj tablici. Ocjena dobivena preko kontinuiranog praćenja se unosi na predrok. Predaja svih obaveznih laboratorijskih vježbi i postizanje iz predaje vježbi ukupno najmanje 0 bodova je uvjet za pristup ispitnim rokovima. Studenti koji izaberu model B će biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje).

C. Izvanredni studenti koji  ne mogu pohađati nastavu zajedno s redovitim studentima i ne žele polagati predmet putem kontinuiranog praćenja, dužni su predati sve obavezne laboratorijske vježbe prema vremenskom planu objavljenom na stranicama predmeta  (u semestru izvođenja predmeta) i dobiti iz predaje vježbi ukupno najmanje 0 bodova. Predaja svih obaveznih laboratorijskih vježbi i postizanje iz predaje vježbi ukupno najmanje 0 bodova je uvjet za pristup ispitnim rokovima. Studenti koji izaberu model C neće biti automatski prijavljeni na ispitni predrok (upis ocjene dobivene kroz kontinuirano praćenje).


Praćenje rada studenata - Model A

Elementi praćenjaBodova
Nazočnost i aktivnost na nastavi10
Domaće zadaće5
Laboratorijske vježbe10
Kolokviji75
ZBROJ100


Praćenje rada studenata - Model B

Elementi praćenjaBodova
Domaće zadaće5
Laboratorijske vježbe10
Kolokviji75
ZBROJ90


Praćenje rada studenata - Model C

Elementi praćenjaBodova
Laboratorijske vježbe0
ZBROJ0


Bodovna skala ocjena

OdDoOcjena
0 49 nedovoljan (1)
50 60 dovoljan (2)
61 75 dobar (3)
76 90 vrlo dobar (4)
91 100 odličan (5)Kolokviji

Naziv / Tjedan 1234567891011121314151617 1. razdoblje
udio (%)
2. razdoblje
udio (%)
3. razdoblje
udio (%)
Trajanje Pismeni Usmeni
Kolokvij 1 + 100.0 90 +
Kolokvij 2 + 20.0 80.0 90 +


Opis elemenata praćenja - Model A

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Nazočnost i aktivnost na nastavi 10 2 Nasumično će se obavljati provjere nazočnosti i praćenja nastave više puta tijekom semestra na predavanjima i na auditornim vježbama kroz nenajavljene kratke provjere znanja kojima se ispituje gradivo koje je obrađivano na nastavi. Nema nadoknade jer je granica vrlo niska (2 boda od mogućih 10 mogu se prikupiti samo na jednoj provjeri nazočnosti).
Laboratorijske vježbe 10 0 Nazočnost na laboratorijskim vježbama nije obvezna, ali su studenti obvezni predati 1., 2., 3. i 4. laboratorijsku vježbu i ukupno prikupiti najmanje 0 bodova. Bodovima se stimulira predaja vježbi na vrijeme (tablicu s bodovima će biti objavljena na ELF-u). Vježba 5. nije obvezna, ali donosi bodove.
Predaje vježbe uključuje ispitivanje od strane nastavnika.
Laboratorijsku vježbu je moguće nadoknaditi na bilo kojem narednom terminu. Međutim, u jednom terminu je moguće predati najviše dvije vježbe. (Ukupno ima 5 vježbi i 7 termina labosa.) Zadnji tjedan nastave u semestru izvođenja
Domaće zadaće 5 Ukupno ima 5 zadaća koje zajedno nose 5 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak i postaviti rješenje na Web unutar zadanog roka. Domaća zadaća se boduje samo ako se izvorni tekst programa preda do zadanog roka, a vježba se obrani na isključivo prvom slijedećem terminu labosa.
Kolokviji 75 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Opis elemenata praćenja - Model B

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 10 0 Nazočnost na laboratorijskim vježbama nije obvezna, ali su studenti obvezni predati 1., 2., 3. i 4. laboratorijsku vježbu i ukupno prikupiti najmanje 0 bodova. Bodovima se stimulira predaja vježbi na vrijeme (tablicu s bodovima će biti objavljena na ELF-u). Vježba 5. nije obvezna, ali donosi bodove.
Predaje vježbe uključuje ispitivanje od strane nastavnika.
Laboratorijsku vježbu je moguće nadoknaditi na bilo kojem narednom terminu. Međutim, u jednom terminu je moguće predati najviše dvije vježbe. (Ukupno ima 5 vježbi i 7 termina labosa.) Zadnji tjedan nastave u semestru izvođenja.
Domaće zadaće 5 Ukupno ima 5 zadaća koje zajedno nose 5 bodova. Student treba pažljivo pročitati pripreme za laboratorijske vježbe, samostalno riješiti zadatak i postaviti rješenje na Web unutar zadanog roka. Domaća zadaća se boduje samo ako se izvorni tekst programa preda do zadanog roka, a vježba se obrani na isključivo prvom slijedećem terminu labosa.
Kolokviji 85 Rješavanje zadataka uz dodatak teorijskih pitanja otvorenog tipa i pitanja koja ispituju razumijevanje. Prepisivanje je zabranjeno te povlači disciplinsku odgovornost.


Opis elemenata praćenja - Model C

Elementi praćenja Bodovi Uvjet Opis Nadoknada
Granica Opis Rok
Laboratorijske vježbe 0 Nazočnost na laboratorijskim vježbama nije obvezna, ali su studenti obvezni predati 1., 2., 3. i 4. laboratorijsku vježbu i ukupno prikupiti najmanje 0 bodova. Bodovima se stimulira predaja vježbi na vrijeme (tablicu s bodovima će biti objavljena na ELF-u). Vježba 5. nije obvezna, ali donosi bodove.
Predaje vježbe uključuje ispitivanje od strane nastavnika.
Laboratorijsku vježbu je moguće nadoknaditi na bilo kojem narednom terminu. Međutim, u jednom terminu je moguće predati najviše dvije vježbe. (Ukupno ima 5 vježbi i 7 termina labosa.) Zadnji tjedan nastave u semestru izvođenja


Bodovanje labosa

Nastavnik daje bodove na temelju odgovora na postavljena pitanja vezana uz predanu vježbu.
Boduju se samo labosi koji su uploadani u sustav najkasnije do zadanog datuma.
Vježba predana na vrijeme ili unaprijed nosi najviše 2 boda.
Svaku vježbu boduje asistent u intervalu [-2, najveći broj bodova].
Na ELF-u su objavljeni termini predaje laboratorijskih vježbi i najveći broj bodova za pojedinu vježbu u svakom terminu.

Oznaka "-" u tablici znači da u tom terminu vježbu nije moguće predati. Kako su za svaku vježbu predviđena najmanje čak 4 termina (od kojih najmanje 2 nose maksimalni broj bodova) ispričnice se neće uvažavati. (Naime, 4 termina - kada se može predati neka vježba - pokrivaju najmanje 9 tjedana nastave što je više od polovice semestra!)
Vježba 5. nije uvjet za potpis, ali nosi bodove.
Domaća zadaća se boduje samo ako se izvorni tekst programa preda do zadanog roka navedonog u tablici, a vježba se obrani na isključivo prvom slijedećem terminu labosa.
Laboratorijske vježbe moguće je predati isključivo unutar semestra!

 

Rekapitulacija uvjeta za pravo izlaska na ispit:

- Laboratorijske vježbe: 0 bodova

Predavanje Seminar Auditorne vježbe Laboratorijske vježbe Vježbe (jezici, tzk) Ispit Kolokviji Nadoknade Demonstrature
Copyright © 2015 FOI Varaždin. All Rights Reserved. Sva prava pridržana.
Povratak na vrh